Sote-palveluiden rakenteita viimeistellään nyt – ovatko hyvinvointialueesi väkivaltapalvelut asiakkaan edun mukaiset?

Kunnat ja hyvinvointialueet vastaavat omalla toimialallaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä sekä lähisuhdeväkivallan suunnitelmallisesta ehkäisemisestä. Lähisuhdeväkivallan ehkäisemisessä ja palveluketjujen luomisessa koordinaatiorakenteilla on keskeinen merkitys. Toiminnan järjestämisessä pitäisi olla mietittynä esimerkiksi,

  • onko alueellesi nimetty lähisuhdeväkivallan vastaisen työn koordinaattori?
  • onko palvelupolut määritelty kirjallisesti ja seurataanko niiden toteutumista?
  • onko käytössä väkivallan riskinarviointi ja onko sen käyttämiseen tarjolla perehdytystä?

Vahvat rakenteet kunta-, alue- ja valtionhallinnon tasolla selkiyttävät kunkin tahon vastuita ja edesauttavat luomaan monialaista yhteistyötä, toimivia käytäntöjä ja palvelupolkuja väkivallan eri osapuolille.

Suomen perustuslaki ja kansainväliset ihmisoikeussopimusvelvoitteet edellyttävät julkiselta vallalta aktiivisia toimia yksilöiden suojelemiseksi väkivallalta. Oikeus väkivallattomaan elämään on jokaiselle kuuluva perusoikeus.

Yksittäisen ihmisen ja perheen kohdalla lähisuhdeväkivallan seurauksena voi olla muun muassa turvattomuutta, pelkoa, häpeää, kärsimystä, itsetunnon ja toimintakyvyn menetystä, sekä psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Lähisuhdeväkivaltaa kokevat käyttävät tutkimusten perusteella merkittävästi muuta väestöä enemmän esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Nämä palvelut sitovat paljon työvoimaa, jolloin myös kustannukset ovat merkittäviä.

Panostukset palvelurakenteisiin ja hoitopolkuihin tänään, tuovat säästöjä huomenna.

Väkivalta on sekä inhimillinen että kustannuskysymys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi kesäkuussa ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille väkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi. Oletko jo tutustunut ohjeisiin? Onko hyvinvointialueellasi tehty aktiivisia toimia rakenteiden ja palveluiden järjestämiseksi siten, että väkivallan uhrit, väkivaltaa käyttävät ja väkivaltaa todistaneet saavat riittävän avun ja tuen?

Inhimillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten sekä kustannusten näkökulmasta lähisuhdeväkivallasta on tärkeää kysyä systemaattisesti, luoda selkeät toimintamallit, edistää myönteistä suhtautumista väkivallasta kysymiseen ja tarjota riittävä tuki työntekijöille väkivallan kohtaamiseen ja hoitamiseen.

Väkivallan vastainen työ ja turvallisuuden edistäminen tulee olla kaikkien ammattilaisten ja päättäjien yhteinen asia hyvinvointialueilla.

Tutustu kunnille ja hyvinvointialueille annettuihin ohjeisiin

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *