Vuoden 2023 alusta työnsä aloittaneilla hyvinvointialueilla on jo takanaan – ja vielä edessään valtavasti töitä. Yksi tärkeimpiä tavoitteita on taata palvelujen jatkuvuus, ja siihen tarvitaan yhdenmukaisia tietoja sekä sosiaali- että terveyspalveluista. Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on edennyt hyvinvointialueilla eri tahtiin (Paananen et al. 2023).

Toistaiseksi tiedonkeruilla sosiaalihuollosta on saatu vain pintapuolinen kuva. Kivipelto & Elovainio (2023) ovat syystäkin huolissaan sosiaalihuollon tietopohjasta. He painottavat, että tarvitsemme systemaattisempaa seurantaa ja rekisteritutkimuksia, kun haluamme selvittää käytettyjen työmenetelmien ja toiminnan vaikuttavuutta.

Vuoropuhelulla verkostoissa luodaan yhteisymmärrystä

Sote-uudistuksen myötä on siirrytty uudenlaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen, jossa STM ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä. Ohjauksessa keskeistä on, että ohjaus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön ja hyvinvointialueiden väliseen jatkuvaan vuoropuheluun.

Vuoropuhelussa olennaista on yhteinen tietopohja sekä ymmärrys sosiaali- ja terveyspalvelujen tilasta. Sosiaalihuollon tietoperustan laajeneminen kattamaan vaiheittain sosiaalipalveluiden kokonaisuutta avaa ensimmäisen kerran mahdollisuuden tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta samassa mittakaavassa.

Tietoperustan rakentamisessa sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijaverkosto on korvaamaton tuki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Asiantuntijaverkosto koostuu sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisten toimijoiden, hyvinvointialueiden, osaamiskeskusten ja muiden kehittämisessä mukana olevien toimijoiden asiantuntijoista. Verkostolla on merkittäviä tehtäviä vuoropuhelusta tilannekuvaan.

Yhteistyö tukee sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittyviä tieto- ja toiminta-arkkitehtuurin määrittelyjä, levittää valtakunnallisten linjausten tuntemusta sekä vahvistaa kirjaamisasiantuntijoiden osaamista. Asiantuntijaverkosto tukee myös sosiaalihuollon toisiokäyttöön liittyvien tietotarpeiden kartoittamista sekä niiden huomioimista sosiaalihuollon uudessa rekisteritiedonkeruussa. Vuorovaikutuksessa vahvistetaan hyvinvointialueiden muutosvoimaa!

Tieto vahvistaa palveluiden tavoitteita

Hyvinvointialueilla on meneillään sosiaalihuollon useisiin palveluihin ja ammattilaisiin kohdistuvia muutoksia: Kanta-palvelut ja rakenteinen kirjaaminen tulevat käyttöön vaiheittain 1.9.2024 alkaen. Sosiaalihuollon kehittäminen tarvitsee myös asiakastyön rakenteista kirjaamista sekä asiakkuuden ja asiakastietojen hallintaa. Uusi aikakausi vaatii ammattilaisilta ja organisaatioilta pitkäjänteisestä valmistautumista esimerkiksi kouluttautumalla.

Lisäksi sosiaalihuollon omat substanssilait ovat muutoksessa. Yhdessä muutokset vaativat sosiaalihuollon organisaatioilta, tietohallinnoilta, ammattilaisilta ja tietojärjestelmätoimittajilta merkittäviä ponnistuksia. Muutoksia tarvitaan, jotta ajantasaisella tiedolla mahdollistetaan sosiaalihuollon toiminnan parempi seuranta, raportointi, ohjaaminen ja johtaminen.

Laadukas tietopohja palvelee asiakkaiden vaikuttavampien palvelujen saamista. Hyvä tietopohja tukee hyvinvointialueen johtoa sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamisessa. Sote-integraation yhteisten palveluprosessien sujuvuus edellyttää tiedon määrittelyä, käsittelyä ja analysointia.

Kehittyvä palvelutoiminta edellyttää tuekseen kehittyviä sähköisiä ja digitaalisia palveluita sekä asiakastietojärjestelmiä, joissa tietoa syntyy. Kerättyä tietoa tulisi myös hyödyntää kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti aina asiakkaiden hyödyksi. Sujuvilla tiedoilla on mahdollista kehittää sujuvat palvelut sosiaalihuollon asiakkaille.

Lue lisää

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *