Sukupuolten tasa-arvon tarkistuslista puolueille: uusi työkalu avuksi kuntavaalikentille

Seuraavat kuntapäättäjät valitaan huhtikuussa 2021. Monet puolueet ovat jo aloittaneet ehdokasasettelunsa ja varsinkin sukupuolten tasa-arvosta kiinnostunut yleisö seuraa tarkasti, miten hyvin sukupuolten tasapainoinen edustus ehdokkaissa toteutuu. Vaalitutkimuksista tiedämme, että tasapainoinen ehdokasasettelu enteilee myös tasapainoista lopputulosta.

Tietoja ehdokasasettelusta ja valituista saadaan vain juridisen sukupuolen mukaan. Kuntavaaleissa naisten osuus ehdokkaista on ollut keskimäärin noin 40 prosenttia. Naisten osuus valituista on jäänyt ehdokas- ja ääniosuutta pienemmäksi ollen esimerkiksi vuoden 2017 kuntavaaleissa 39 prosenttia.

Kuntakohtaiset ja puolueittaiset erot ovat suuria. Sukupuolten tasa-arvossa on kyse kuitenkin myös muusta kuin paikkajaosta. Miten siis arvioida puolueita sukupuolinäkökulmasta?

 .

Kuinka tasa-arvoisia puolueet ovat?

THL on laatinut osana Sukupuolella väliä? -hankettaan työkalun, jonka avulla voi tarkastella sukupuolten tasa-arvon tilaa puolueissa kolmesta eri näkökulmasta.

Ehdokasasettelun ja puolueen avainpaikkojen sukupuolijakaumien lisäksi se auttaa tarkastelemaan sitä, kuinka sitoutuneita puolueet ovat sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja miten toiminnan vaikutukset eri sukupuoliin otetaan puolueiden toiminnassa huomioon. Nämä kaikki näkökulmat ovat tärkeitä kokonaiskuvan hahmottamiseksi.

  • Tasa-arvoiset mahdollisuudet: Kuinka sitoutuneita olemme tasa-arvon edistämiseen?
  • Tasapainoinen edustus: Kuinka vallan paikat jakautuvat?
  • Sukupuolinäkökulma sisällöissä: Miten toimintamme vaikuttaa eri sukupuoliin?

Ensimmäiset tarkistuslistan kysymykset mittaavat sukupuolten tasa-arvoon sitoutumisen astetta puolueessa. Tasa-arvoisilla mahdollisuuksilla tarkoitetaan niitä periaatteita, sitoumuksia, toimintaohjeita ja rakenteita, joita puolueella on käytössä sukupuolten tasa-arvoisten mahdollisuuksien turvaamiseksi: esimerkiksi, onko puolueen säännöissä sitouduttu sukupuolten tasa-arvoon vai ei.

Toinen, tasapainoista edustusta mittaava osio sisältää tarkempia kysymyksiä puolueen avainpaikkojen, toimielinten ja ehdokasasettelun sukupuolijakaumista. Tasapainoisella edustuksella tarkoitetaan tarkistuslistassa sitä, että sekä naisia että miehiä on 40–60 prosenttia. Toki tätäkin kunnianhimoisempia tavoitteita voidaan asettaa.

Usein tietoja on saatavilla vain juridisen sukupuolen mukaan, mutta mahdollisuuksien mukaan on hyvä tarkastella myös esimerkiksi muunsukupuolisten henkilöiden osuutta sekä muuta moninaisuutta puolueessa.

Kolmas näkökulma liittyy politiikan sisältöihin. Tämä osio auttaa tarkastelemaan sitä, miten puolueessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa politiikan ja päätöksenteon sisällöissä ja otetaanko työssä huomioon toiminnan vaikutukset eri sukupuoliin. Esimerkiksi: Onko puolueen poliittisissa ohjelmissa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyviä konkreettisia tavoitteita? Tehdäänkö puolueessa tasa-arvoaloitteita tai sukupuolivaikutusten arviointeja? Entä hyödynnetäänkö tasa-arvoasiantuntemusta ja -tietoa?

Puolueissa on eroja

Tarkistuslistan varhaista versiota sovellettiin jo eduskuntavaalien 2019 alla. Puolueista laadittiin visuaalinen kooste, joka sisältää sekä puoluekohtaisia että puolueita vertailevia tietoja. Vertailu osoittaa, että puolueissa on eroja kaikilla tarkistuslistan osa-alueilla ja että tasa-arvoisuus yhdellä osa-alueella näkyy usein myös muissa. Voit tutustua aiempaan aineistoon Sukupuolten tasa-arvo (THL) -sivuillamme.

Työkalu ja sitä tukeva materiaali on laadittu osana THL:n toteuttamaa Sukupuolella väliä? Sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen vahvistaminen mediassa, politiikassa ja johtajuudessa -hanketta (2019–2020). Hanketta rahoittaa Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma (2014–2020).

Vastaava työkalu on laadittu kansainvälisten esimerkkien tukemana myös Suomen eduskunnan tasa-arvotilanteen seuraamiseksi ja arvioimiseksi.

Tasa-arvon tarkistuslista puolueelle (THL)

Sukupuolten tasa-arvo puolueissa eduskuntavaaleissa 2019 (pdf 3,2 Mt), Sukupuolella väliä? -hanke, Tasa-arvotiedon keskus (THL)

Siukola, Reetta & Kuusipalo, Jaana & Haapea, Katariina (2020) Sukupuolella väliä eduskunnassa? Sukupuolten tasa-arvo eduskuntaryhmien ja valiokuntien toiminnassa. Raportti 5/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (THL)

Sukupuoli ja politiikan johtopaikat (THL)

Vaalit, poliittinen osallistuminen ja sukupuoli (THL)

Sukupuolella väliä? -hanke (THL)

Sukupuolella väliä? -infograafit (THL)

Sukupuolella väliä? -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014–2020).

 .

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *