Marraskuussa Philadelphiassa pidetyssä vuosittaisessa Amerikan kansanterveysyhdistyksen (APHA) konferenssissa Suomi mainittiin yhdessä pääpuheessa esimerkkinä onnistuneesta kansanterveystyöstä.

Kun vielä vuonna 1970 vastasyntyneen elinajan odote Yhdysvalloissa oli Suomea korkeampi, elävät suomalaiset viimeisten tilastojen mukaan yli kolme vuotta pidempään (81,7 vuotta) kuin yhdysvaltalaiset (78,6 vuotta).

Lähes 13 000 ammattilaisen konferenssi kokosi yhteen niin tieteentekijät, kansanterveyden parissa työskentelevät  kuin aktivistitkin.

Konferenssin poliittisuus  näkyi erityisesti pääpuheissa, jossa korostettiin tasa-arvoa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja mainittiinkin Suomen kansainvälisen terveyspolitiikan lippulaiva: terveys kaikissa poliitikoissa (Health in All Policies).

Yhdysvalloissa terveysmenojen osuus bruttokansantuotteesta huomattavasti Suomea korkeampi – silti esimerkiksi äitiyskuolemat lisääntyneet

Eräs syy Yhdysvaltojen huonoon kehitykseen on terveydenhuoltojärjestelmä. Joka 11. amerikkalaisella ei ole terveysvakuutusta.

Tästä huolimatta Yhdysvalloissa kuluu 14,4 prosenttia bruttokansantuotteesta julkisiin terveysmenoihin tai pakollisiin terveysvakuutuksiin. Suomessa osuus on alle puolet, 6,9 prosenttia vuonna 2017.

Tämän lisäksi tulee kummassakin maassa runsaat kaksi prosenttiyksikköä kotitalouksien maksamia tai yksityisvakuutusten kattamia terveysmenoja.

Suurista terveysmenoista  huolimatta Yhdysvallat on kehittyneistä maista ainoa, jossa esimerkiksi äitiyskuolleisuus yleistyy. Raskauden seurantaan liittyvät ohjelmat ovat koko maan kattavia, mutta niihin sijoitetaan aiempaa vähemmän julkisia varoja.

Osavaltiokohtaisia tilastoja analysoimalla todettiin, että 10 prosentin lisäinvestointi vähentäisi äitiyskuolemia lähes 20 prosentilla.

Suomessa puolestaan äitiyskuolemat ovat maailman alhaisimpia. Tapauksiakin on vain muutama vuodessa.

Yhdysvaltojen polarisoitunutta politiikkaa kuvaa hyvin se, että maassa on ehdotettu pakollista terveysvakuutusta kaikille maahan muuttaville. Tämä siitä huolimatta, etteivät kaikki kansalaiset tai maassa oleskelevat ole terveysvakuutuksen piirissä.

Konferenssissa ei esitetty mitään uusia malleja terveysjärjestelmän uusimiseksi.

Yleinen oletus tuntui olevan, että nykyinen presidentti saa vielä jatkokauden, ja vasta näiden neljän vuoden jälkeen olisi odotettavissa muutoksia terveysjärjestelmään.

Tappava opioidikriisi ja sähkötupakan aiheuttamat vauriot

Yksi konferenssissa esiin nostettu teema oli opioidikriisi. Vuonna 2017 lähes 48 000 amerikkalaista kuoli opioidien yliannostukseen, ja luku kasvaa vuosi vuodelta.

Taustalla on opioidilääkeaineiden tarjonnan nopea kasvu, joka samalla on aiheuttanut kysynnän mukautumisen uuteen tilanteeseen.

Riippuvuusongelman ratkaisuun ei riitä pelkän tarjonnan rajoittaminen. On puututtava myös kysyntään niin, että huomioidaan myös muut päihteet opioidien lisäksi.

Useat osavaltiot ja muun muassa yli kaksi tuhatta kaupunkia ja piirikuntaa eri puolilla Yhdysvaltoja ovatkin haastaneet kiistanalaista lääkettä myyvän yrityksen oikeuteen yrityksen osallisuudesta maata piinanneeseen opioidikriisiin.

Toinen esille nostettu teema oli sähkötupakan aiheuttamat vauriot.

Jotkut tutkijoista ovat jopa pitäneet sähkötupakkaa vaarattomana sekä hyvänä keinona helpottaa tupakoinnin lopettamista ja vähentää passiivisen tupakoinnin haittoja.

Yhdysvaltojen kansanterveyslaitos CDC:lle oli marraskuun alkuun mennessä raportoitu 1 888 sähkötupakan käyttöön liittyvää vakavaa keuhkosairautta. Kuolemia on ainakin 37. Suurin osa sairastuneita on miehiä ja yli puolet alle 25-vuotiaita.

Epäiltynä on kannabispohjaisissa sähkötupakkatuotteissa E-vitamiinista johdettu öljy. CDC:n suositus onkin, ettei sähkötupakkaa käytettäisi lainkaan.

Suomessa tilannetta seuraa THL.

Luotettavaa tietoa vaalittava päätöksenteossa

Kantavana teemana konferenssissa oli tieteeseen ja näyttöön perustuva politiikka. Päätösten on perustuttava tutkimukseen ja luotettaviin tietoihin. Näin ei tällä hetkellä tapahdu, kuten äitiyskuolleisuusesimerkki osoittaa.

Alueellinen esimerkki tuli kokousisäntänä toimineesta osavaltiosta. Pennsylvaniassa oli pitkään lailla kielletty huumeiden haittojen minimoimiseen tähtäävät toimet. Nyt lainsäädäntö on hiljattain muutettu, mikä saikin innostuneen vastaanoton yleisössä.

Suomessa päätöksenteko perustuu vahvasti tietoon ja näyttöön. Luotettavan tiedon merkitystä päätöksenteossa on kuitenkin jatkuvasti vaalittava.

Lue lisää:

Amerikan kansanterveysyhdistys APHA

Terveys kaikissa politiikoissa -periaate Suomen terveyspolitiikassa
Julkari.fi

Sähkösavuke
Thl.fi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *