Terveydenhuollon ammattilainen, ota käyttöön sateenkaarinuorten vinkit arvostavaan kohtaamiseen 

Kouluterveyskyselyssä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi on useilla mittareilla heikompaa, kuin verrokkinuorilla. Kaikki sateenkaarinuoret eivät kuitenkaan voi huonosti. Sateenkaarinuorten voimavaratekijät liittyvät ennen kaikkea arjen peruspilareihin, ja ovat pitkälti samansuuntaisia kuin muillakin nuorilla. Keskeisiä voimavaratekijöitä ovat esimerkiksi hyväksytyksi tuleminen omana itsenään, turvalliset aikuiset, mielekkäät harrastusmahdollisuudet, yhteisöön kuuluminen sekä säännölliset elämäntavat.

On syytä miettiä, miksi sateenkaarinuoret voivat kuitenkin muita huonommin. Voi olla, etteivät sateenkaarinuoret aina pääse osallisiksi voimavaratekijöistä, kuten hyväksynnästä, mielekkäästä yhteisöstä tai urheilumahdollisuuksista. Toisaalta sateenkaarinuoret saattavat tarvita määrällisesti enemmän vahvistavia tekijöitä saadakseen niistä yhtä paljon hyötyä, koska yhteiskunnan heteronormatiivisuus sekä homo- ja transfobisuus aiheuttavat nuorille vähemmistöstressiä, jolla on kielteisiä hyvinvointivaikutuksia.

Terveydenhuollossa palvelukokonaisuus räätälöidään tarpeen mukaan. Saman palvelun tarjoamisen sijaan luodaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet voida hyvin omista lähtökohdistaan riippumatta. Sateenkaarinuorten kohtaamiseen panostaminen ja hyväksynnän viestiminen ovat osa räätälöintiä ja hyvinvoinnin tukemista. On siis perusteltua käyttää hieman enemmän resursseja siihen, että sateenkaarinuori tuntee olevansa arvokas, hyväksytty ja turvallisen aikuisen vastaanotolla.

Sukupuolen moninaisuus voimavarana –hankkeen kokemusasiantuntijanuoret kokosivat pyynnöstämme neljä täsmävinkkiä, jotka terveydenhuollon ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohtaamisessa.

Nuorten vinkit ammattilaisille

1. Opettele perusasiat. Sateenkaarinuoret joutuvat liian usein toimimaan itse ammattilaisina terveydenhuollon tilanteissa. Olisi reilua, että jokainen terveydenhuollon ammattilainen ottaisi omatoimisesti selvää seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden perusasioista, jotta emme itse joutuisi opettamaan heitä.

Jokainen sateenkaarinuori on yksilö. Älä siis tee oletuksia siitä mitä sateenkaarevuus kullekin tarkoittaa ja minkälaisia tarpeita se kenellekin luo. Muista, että virheitä sattuu kaikille ja oikealla asenteella pääsee jo pitkälle! Virheen sattuessa ota palaute vastaan, pyydä anteeksi, ja opi tilanteesta.

2. Toimi normitietoisesti. Yhteiskunnassa vallitsevat hetero- ja cisnormatiivisuus aiheuttavat monesti epämiellyttäviä tilanteita, kun me sateenkaarinuoret joudumme selittelemään omaa tilannettamme terveydenhuollon ammattilaisille. Kohtaamalla jokaisen yksilönä ilman ennakko-oletusta toisen sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta voi välttyä monilta kiusallisilta tilanteilta ja säästää meitä paljolta ahdistukselta. Kysy, älä oleta!

3. Käytä inklusiivista kieltä. Vaikka yksittäiset sanavalinnat voivat tuntua hyvin pieneltä asialta, sateenkaarinuorelle niillä voi olla suuri merkitys. Puheessa ja kirjauksissa kannattaa käyttää sukupuolitettujen termien sijaan mieluummin neutraaleja sanoja, kuten asiakas, potilas, vanhemmat, puoliso ja kumppani.

4. Osoita liittolaisuutesi. On epäreilua, että sateenkaarinuoret joutuvat terveydenhuollon palveluita käyttäessään varsinaisen asiansa lisäksi pohtimaan sitä, miten heidän sateenkaarevuuteensa suhtaudutaan. Siksi ammattilaisen on tärkeää osoittaa oma tukensa ja ymmärryksensä aiheesta. Erilaiset sateenkaarisymbolit kertovat tärkeää viestiä, mutta ne eivät yksinään riitä. Sateenkaarisymbolien käyttäminen on lupaus siitä, että olet ottanut asiasta selvää, olet turvallinen ja haluat oppia.

Hankkeella kehitetään sateenkaarinuorten kohtaamista

THL:n Mielenterveysstrategiaan kuuluva Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke kehittää sateenkaarinuorten kohtaamista perusterveydenhuollon ja koulu- ja opiskeluhuollon palveluissa. Kehitystyön tukena hankkeessa on toiminut kokemusasiatuntijanuorten ryhmä.

Lisätietoa aiheesta

Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke (THL)

Sateenkaaritietopaketti (THL)

Pieni sateenkaarisanasto (THL)

Lehtonen, J.; Majlander, S.; Sares-Jäske, L.; Jehkoi, A. & Luopa, P. (2024): Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien 8.- ja 9.-luokkalaisten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2019–2023. Tutkimuksesta tiiviisti 13/2024. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Sares-Jäske, L.; Jehkoi, A.; Rantanen, E. & Lehtonen, J. (2024): Transnuorten tyytyväisyys elämään – voimavaratekijät liittyvät hyviin ihmissuhteisiin ja arvostavaan vuorovaikutukseen. Tutkimuksesta tiiviisti 5/2024. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Liikunnan riemu kuuluu myös sateenkaari-ihmisille (THL blogi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *