Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen – hankkeiden sosiaalisilla innovaatioilla uusia ratkaisuja lastensuojeluun

Ensimmäistä kertaa toteutettu lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden ESR+-haku tuotti huimat 51 hankehakemusta. Hankehakemukset muodostavat yhdessä 28 eri hankekokonaisuutta ja hankkeiden toiminta kohdentuu lähes koko maahan. Rahoitusta jaetaan tässä haussa maksissaan 10 miljoonaa euroa.

Kuluvan syksyn aikana saapuneet hankehakemukset arvioidaan ja jatkoon valitut hankeideat käyvät vielä rahoitusneuvottelut toteutustavoista- ja kustannuksista yhdessä ELY-keskusten kanssa. Lopulliset päätökset hankkeista tehdään alkuvuodesta 2024.

Sosiaalisten innovaatioiden rahoituksella on tarkoitus edistää lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sisällöllistä ja rakenteellista uudistamista syventämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Rahoitus kohdistuu lastensuojelussa 12–25-vuotiaiden lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa palvelujen sosiaalisesti innovoivaan kehittämiseen.

Tukea ja yhdessä kehittämistä aina ideoinnista arviointiin

SOILA eli Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatio tukee hankekauden toimintaa aina hankkeiden ideoinnista kansallisen tason arviointiin saakka. Jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa SOILA-koordinaatio tarjosi tukea 731 lastensuojelun sosiaalisista innovaatioista kiinnostuneelle ammattilaiselle, kokemustoimijalle ja johtajalle.

Sosiaalisten innovaatioiden ominaisuuksien tunnistamiseksi hankesparrauksessa hyödynnettiin SOILAn laatimaa hankesuunnittelun apukysymykset -lomaketta. Iloksemme lomakkeen kysymykset auttoivat hakijoita todentamaan, kuinka hankkeen suunnitteluun ja innovaatioiden kehittämiseen saadaan osallistumaan niitä lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään, joiden palveluita aiotaan kehittää.

Hakijoiden kanssa työstettiin myös kriteeriä, jonka mukaan saadaan kuvattua kehittämistyön kiinnittyminen alueen ekosysteemiin ja alueellisiin tarpeisiin. Tätä kautta innovaatio on realistista hyödyntää ja tuottaa monitoimijaverkostossa myös hyvinvointialueilla. Onkin hienoa nähdä, miten vahvasti eri toimijat, niin nuoret kuin heidän vanhempansa etsivät yhdessä ratkaisuja lastensuojelun viheliäisiin kysymyksiin hankehakemuksia työstäessä.

SOILA-koordinaation tuki lastensuojelun uudistamiseksi jatkuu ainakin vuoteen 2026. SOILA-koordinaatiohanke tukee niin hakijoita, käynnistyviä hankkeita kuin koko hankekauden etenemistäkin.

Tavoitteena on, että valtakunnallinen SOILA-koordinaatiohanke ja alueiden rahoittamat hankkeet muodostavat tavoitteellisen yhdessä kehittämisen kokonaisuuden, jonka avulla ohjelmakauden päättyessä on uudistettu suomalaista lastensuojelua entistä paremmaksi sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti nykyistä kestävämmäksi.

Uusia rahoitushakuja on luvassa toimintalinjaan jo mahdollisesti ensi vuonna.

Innovaatiomalleista apua suunnitteluun

SOILA-koordinaation verkkosivuille on koottu innovaatiotoiminnan perustietoa, innovaatioprosessin vaiheet sekä OECD:n innovaatiomalli, joka tarjoaa kehyksen arvioida innovaatioideoiden vaikuttavuutta, tavoitteita ja erilaisia keinoja niiden toteuttamiseksi.

Malli tarjoaa tuen innovaatioiden järjestelmälliseksi kehittämiseksi julkisella sektorilla, jotta innovaatiotoiminnalla voidaan edistää erilaisten tavoitteiden saavuttamista.  

Innovaatiomallissa innovaatiot jaotellaan kahden ominaisuuden, radikaaliuden sekä innovaatiotoiminnan johtamisen mukaan. Näiden pohjalta innovaatiot voivat olla tehostavia, ennakoivia, tehtäväkeskeisiä tai mukautuvia.

Hankekauden edetessä rahoittajat ja SOILA edistävät rohkeasti myös radikaalien innovaatioiden toteutumista. Nähtäväksi jää, onko nyt päättyneestä hausta löydettävissä myös radikaalien innovaatioiden piirteitä!

Lisätietoja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *