Kun tapaa uuden ihmisen, keskustelu kääntyy usein jo ensimmäisten lauseiden aikana seuraavaan: ”Mitä teet työksesi?”, ”Missä olet töissä?”. Työssä oleva pystyy vastaamaan kysymyksiin yleensä melko sujuvasti. Hän on onnekas tässä suhteessa.

Työpaikan saaminen on kuitenkin tällä hetkellä ongelmallista. Työn puute koskettaa monia. Joukossa on myös ihmisiä, joille työnsaanti on hyvässäkin taloudellisessa tilanteessa hankalaa. Tällöin puhutaan laajassa merkityksessä osatyökykyisyydestä.

Työkyvyn tukeen tarvitaan monia

Työkykyä on useimmilla, ainakin jonkin verran. Tämän työkyvyn hyödyntäminen on mahdollista, kun palveluita järjestävät ammattilaiset ottavat sen yhteiseksi päämääräkseen. Tämä edellyttää kumppanuutta yli hallintorajojen. Näin yksittäisten palveluiden sijaan muodostuu monialaisia palvelukokonaisuuksia, jotka ottavat huomioon paremmin yksilöllisiä tarpeita. Tuloksista hyötyvät sekä ihmiset, eli palvelujen käyttäjät, että yhteiskunta.

Työkyvyn tuen tarve pitää tunnistaa

Käytännössä sosiaali- ja terveyskeskuksen työkyvyn tuki tarkoittaa asiakkaan tarpeiden tunnistamista ja palvelupolun luomista hänen kanssaan. Palveluihin pitää päästä matalalla kynnyksellä. Sen jälkeen työ- ja toimintakyvyn tuen tarve pitää tunnistaa ja jatkotoimet suunnitella sen mukaisesti. Työkyvyn tuen tiimi vastaa tästä.

Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Hyvää pohjaa tällaisen toimintamallin kehittämiselle saadaan Osatyökykyisille tie työelämään -hankkeen eli OTE-kärkihankkeen työstä.

Työ luo toivoa

Toivon näkökulma on tärkeä. Työ rakentaa kuvaa, jonka muut saavat meistä, mutta myös omakuvaamme tai voidaan puhua myös identiteetistämme.  Pitkään kestäneiden hankaluuksien, huolien ja toivottomuuden katkaisemiseen tarvitaan aikaa ja rinnalla kulkemista. Luottamus herää puolin ja toisin, kun huomataan, että asioista ja suunnitelmista pidetään kiinni ja asiat menevät eteenpäin.

Palveluiden yhteiskehittäminen ja yhteistuotanto ovat mahdollisia. Kokemuksia tästä kertyi sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa. Siinä kuntien ammattilaiset ja palveluiden asiakkaat kokeilivat ja toteuttivat yhdessä palveluja. Kokemus oli voimauttava – sekä asiakkaille että ammattilaisille.

Mistä saada työtä?

Ajatukset kääntyvät sekä työpaikkoihin, tukitoimiin että työntekijöihin. Työpaikkojen sisällä voidaan tehdä paljon: esimerkiksi etsiä ja räätälöidä uusia työnkuvia työpaikalta löytyvistä tekijää vailla olevista tehtävistä. Näitä löytyy yllättävänkin paljon. Tässä räätälöintityössä auttavat tehokkaasti työhönvalmentajat.

Työkykyohjelma kehittää työkyvyn tukea

Osatyökykyisten työkykyä ja työllistymisen mahdollisuuksia kehitetään Työkykyohjelmassa. Ohjelma on osa hallitusohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019–2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa Työkykyohjelman operatiivisesta toimeenpanosta.

Ohjelmassa työkyvyn ja työllistymisen tuki integroidaan olemassa olevaan ja tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. 22 hanketta eri puolilta Suomea ottaa työkyvyn tuen kehittämisen johtoajatukseksi.

Kumppanuudella saadaan paras lopputulos.

Lue lisää:

Työkykyohjelma

Osatyökykyisille tie työelämään -hanke eli OTE-kärkihanke

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *