Kehittämishankkeiden rikkaus on se, että ne mahdollistavat kokeilun ja sitä kautta innovatiivisen toiminnan.  Silloin kun haasteet ovat monimutkaisia, ei yksi toimiala voi ratkaista ongelmia yksin. Tarvitaan yhteistyötä, joka mahdollistaa uudenlaisen ajattelun, eri näkökulmat rikastavat lopputuloksen.

Avaamme tässä blogissa matkaa, jonka kuljimme TE-toimiston ja henkilöstöpalvelualan yrityksen Eezyn kanssa lisätäksemme työllistymiseensä tukea tarvitsevien työllistymismahdollisuuksia.

Ketä halusimme auttaa?

Hankkeen kohderyhmä oli työllistymiseensä tukea tarvitsevat, jotka olivat TE-toimistossa asiakkaana. Työllistymisen esteet saattavat olla moninaisia, kuten haastetta työkyvyssä, kielitaidossa, pitkittynyt työttömyys, matala koulutus.

Hankkeen idea yksinkertaistettuna oli, että työnhakijat ohjataan TE-toimistosta valmennukseen ja sitten he työllistyvät. Kaunis ajatus, mutta hankkeen alussa osallistujamäärät kuitenkin jäivät murto-osaan tavoitteesta.

Miten saisimme työnhakijat mukaan valmennukseen? Hankkeessa tehtiin havaintoja, joiden pohjalta asiakasohjausta kehitettiin.

Uudenlaista yhteistyötä eri tasoilla

Kartoitettuamme solmukohtia oli selvää, että yhteistyötä pitää tehdä monilla tasoilla. Esimiehet ja johto  antoivat luvan toimia toisin. Asiakasrajapinta piti huolta yhteisistä asiakkaista. On tärkeää, että yhteistyötä tekevät osapuolet tutustuvat toistensa toimintaan.

Työllistymisen edistämiseksi perustettiin yhteistyötiimi, jossa etsittiin yhdessä ratkaisuja monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden tukemiseksi. Yhteistyötä tehtiin asiakasohjauksen, työllistymistä tukevan valmennuksen aikana sekä palvelun päättyessä. Myös terveyspalveluita ja aikuissosiaalityötä kutsuttiin yhteistyöhön.

Asiakasohjaus avainroolissa

Ihmiset tulivat kyllä velvoitettuina infotilaisuuteen kuulemaan monien eri yritysten palveluista, mutta tilanne ei kuitenkaan ollut optimaalisin valmennukseen osallistumisen kannalta. Infotilaisuuksia eli ryhmäohjauksia muotoiltiin uudenlaiseksi palvelumuotoilun keinoin:

  • ryhmäkokoja pienennettiin
  • tilaisuudet tuotiin palveluntuottajan tiloihin
  • tilaisuuden sisältöjä muokattiin.

Näillä muutoksilla osallistujamäärät saatiin nousuun. Tämä on toimiva vaihtoehto silloin, kun työnhakijan palvelutarve on tiedossa ja hän on jo valmiiksi motivoitunut.

Henkilökohtainen kontaktointi on tarpeen etenkin silloin, kun työnhakija on epävarma tai tarvitsee vahvaa motivointia tai palvelutarve on epäselvä. Tämä edellyttää, että ohjaava taho tuntee valmennusmallin sisällön. Asiakasohjauksen osalta tehtiin huima kehittämisloikka.

Yksilöllistä valmennusta – työkyvyn hyödyntämistä

Ei samaa huttua kaikille, vaan tukea tarpeen mukaan. Tämä oli johtoajatuksena kun mietittiin miten voitaisiin tehdä yksilöllistä valmennusta.

Hankehenkilöstöä koulutettiin valmennusmalleihin, työkyvyn tunnistamiseen ja hyödyntämiseen, osaamisen tunnistamiseen ja sen esille tuomiseen, sekä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. Näitä tietoja hyödynnettiin niin asiakasohjauksessa kuin valmennuksessakin. Valmennuksessa keskeistä oli jäljellä olevan työkyvyn hyödyntäminen.

Tietoa vaihdettiin asiakkaan luvalla

Valmennuksessa karttuu tietoa asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista, mutta myös vahvuuksista.  Tietojen siirtämiseksi kehitettiin lopettamislomake. Lomakkeen ansiosta TE-toimiston asiantuntijalla on mahdollisuus saada enemmän tietoa asiakkaan kanssa valmennuksen aikana tehdystä työstä ja sen tuloksista, jatkosuunnitelmista sekä jatkotuen tarpeesta, joka koettiin erityisen tarpeellisena.

Mitä tämä maksaa?

Hankkeessa piti alun perin kartoittaa kustannuksia, mutta hankkeessa todettiin, että eniten hyötyä tulisi palvelun hankintaan liittyvien suositusten tekemisestä yhdessä ostajan ja tuottajan kanssa.

Jotta henkilöstöpalvelualan yritykset panostaisivat paljon tukea työllistymiseensä tarvitseviin henkilöihin, tulisi mahdollistaa nykyistä paremmin kannustava hinnoittelu kohderyhmään liittyen. Muutkin tulokset kuin pelkkä työllistyminen avoimille työmarkkinoille kannattaisi palkita, kuten opiskelu tai työkokeilu.  Ne ovat siirtymiä kohti avoimia työmarkkinoita.

Rohkeita uudistuksia tarvitaan

Jotta asiakkaan polku kohti työelämää olisi sujuva, on matkan varrella kaikkien palasten toimittava saumattomasti yhteen. Hankkeessa työskenteleminen mahdollisti asioiden tekemisen joustavammin kuin se normaalisti olisi ollut mahdollista. Hankkeessa luotiin suosituksia työllistymisen edistämiseksi, jotka esitellään hankkeessa laaditun toimintamallin yhteydessä.

Työllistämisen edistäminen edellyttää hyvin monen eri toimijan keskinäistä yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Se vaatii osapuolilta paljon panostusta ja sitoutumista, mutta se myös antaa kaivattua uudenlaista näkökulmaa paljon tukea tarvitsevien työllistämiseksi.

Kirjoittajat työskentelevät Tule töihin -hankkeessa, jossa  rakennetaan työllisyyspalvelujen ja henkilöstöpalvelualan toimijan yhteinen toimintamalli.

Lisätietoa

Tule töihin -hanke

Tule töihin -hanke Twitterissä @tuletoihin

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *