Sosiaali- ja terveysala tarvitsee noin 200 000 uutta ammattilaista vuoteen 2035 mennessä. Alalle tulisi houkutella enemmän nuoria miehiä ja alanvaihtajia.

Sote-alan työvoimapula on valtava. Työperäinen maahanmuutto ei riitä vastaamaan akuuttiin työvoimapulaan, joten työvoimaa pitää löytyä lisää myös Suomen sisältä. Työmarkkinat ovat Suomessa voimakkaammin sukupuolen mukaan eriytyneitä kuin Euroopassa keskimäärin. Henkilöstöpulasta kärsivät eniten nais- ja miesenemmistöiset alat. Siksi yksi keino varmistaa henkilöstön saatavuus on purkaa työmarkkinoiden sukupuolittuneisuutta.

Vuonna 2021 naisten osuus terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla oli 85 prosenttia. Esimerkiksi sairaanhoitajista ja lähihoitajista yli 90 prosenttia on naisia. Vastaavasti miesten osuus rakentamisessa on yli 90 prosenttia ja kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla yli 80 prosenttia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula koskee erityisesti laillistettuja ammattinimikkeitä, joihin vaaditaan tietty koulutus tai tutkinto. Alan valinta tapahtuu tavallisesti nuorena. Ongelmaksi tilanne muodostuu, kun noin puolet ikäluokasta sulkee kokonaan tietyt alat pois uravaihtoehdoistaan.

Mielikuvat ja asenteet ammattien sopivuudesta vain tietylle sukupuolelle istuvat sitkeässä

Asetelmaa ammattien sopivuudesta pitää yllä eri alojen markkinointi sukupuolistereotypioita vahvistavalla kuvastolla. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta voisi lisätä monimuotoisempi kuvasto, jossa esiintyisi tasavertaisissa tehtävissä eri sukupuolia olevia alan ammattilaisia.

Sote-alalla työskentelevien miesten uratarinat lisäävät nuorille ja alanvaihtoa harkitseville miehille samastuttavia malleja. Stereotypioiden purkaminen on pitkäjänteinen prosessi, jossa vanhemmilla, opettajilla ja koulutuksen järjestäjillä on työnantajien lisäksi keskeinen rooli.

Sote-alan houkuttelevuutta lisää alan vetovoimatekijöiden nostaminen näkyväksi, kuten työn merkityksellisyyden, ammatillisen luonteen ja monipuolisten tehtävien korostaminen. Kouluihin kannattaa viedä käytännönläheistä tietoa sote-alan eri ammateissa vaadittavasta osaamisesta, jotta monipuoliset tehtävät tulevat tutuiksi.

Sosiaali- ja terveysalalla ei tarvitse pelätä työttömyyttä, ja erityisesti hoitoalan työpaikoissa on valinnanvaraa. Alalla on mahdollista päästä nopeasti vakituiseen työsuhteeseen ja uralla voi edetä esihenkilötehtäviin.

Moninaisuuden edistäminen alkaa rekrytointikäytännöistä

Työnantajien kannattaa kiinnittää huomiota omiin rekrytointikäytäntöihinsä. Esimerkiksi sen auki kirjoittaminen, että työnantaja toivoo eri sukupuolia olevia ja erilaisista taustoista tulevia hakijoita toimii työpaikkailmoituksessa moninaisille hakijoille hyvänä kannustimena hakea haluttua työpaikkaa.

Työpaikat ja oppilaitokset voivat purkaa sukupuolistereotypioita ottamalla käyttöönsä sukupuolineutraalit nimikkeet. Esimerkiksi esimiehen sukupuolineutraali vastine on esihenkilö tai lähijohtaja, sähkömiehen sähköasentaja ja palomiehen pelastaja.

Työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamisesta on useita hyötyjä: monimuotoisuus parantaa työyhteisön työhyvinvointia sekä lisää ymmärrystä moninaisesta asiakaskunnasta, jolloin saadaan aikaan parempaa palvelua. Samalla työpaikkojen houkuttelevuus, kilpailukyky ja taloudellinen kannattavuus paranevat. Tasa-arvon edistäminen on osa työpaikkojen monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja vastuullisuustyötä sekä tasa-arvolakiin perustuva velvollisuus.

Sukupuolen mukaista eriytymistä purkavien toimenpiteiden tulee sisältyä työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien lisäksi ministeriöiden, kuntien, maakuntien ja hyvinvointialueiden toimintaan ja strategioihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön Segregaation purku -kehittämishankkeessa tarjotaan keinoja työpaikoille sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen ja tasa-arvon edistämiseen sekä suosituksia päättäjille segregaation purkamisen nostamiseksi läpileikkaavaksi ja näkyväksi toimenpiteeksi politiikoissa, strategioissa ja toiminnoissa.

Lue lisää

Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -kehittämishanke (THL)

Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -hankkeen loppuraportti. Raportteja ja muistioita 2023:29. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Policy brief: Työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen segregaation purkaminen – Suosituksia päättäjille. Raportteja ja muistioita 2023:20. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Tasa-arvon edistäminen työpaikoilla – Keinoja sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen. Raportteja ja muistioita 2023:21. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Tasa-arvon tarkistuslista työpaikalle (THL)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *