Innokylä-verkkopalvelu on avoin yhdessä kehittämisen ympäristö ja julkaisualusta. Vuodesta 2011 toiminut Innokylä uudistettiin tasan vuosi siten. Visuaalinen ilme, palvelun rakenne, hakutoiminnot ja kehittämistyökalut uudistuivat.

Innokylä tukee nyt erityisesti toimintamallien kehittämistä ja kuvaamista. Se on kehittäjän työkalu, kehittämisohjelmien strategisen ohjauksen väline ja julkinen ideoiden tietolähde.

Verkkopalvelu on suunnattu ennen kaikkea kunnille, järjestöille ja valtionhallinnolle; niille, jotka ovat kiinnostuneita laaja-alaisen hyvinvoinnin palveluiden, toimintaprosessien ja rakenteiden kehittämisestä. Mutta Innokylä on maksuton ja kaikille avoin palvelu toimialasta riippumatta.

Palvelussa on vahva yhdessä tekemisen ja tulosten jakamisen meininki: #ÄläYksinKehitä.

Kun kehitetyt käytännöt on koottu yhteen paikkaan, ovat ne kaikkien nähtävissä, hyödynnettävissä ja sovellettavissa. Näin hyvät ratkaisut voivat levitä mahdollisimman monien toimijoiden käyttöön.

Kehittäjän työkalu ja julkaisualusta

Uudistunut innokyla.fi on otettu innolla vastaan. Verkkopalvelussa käydään kuukausittain 20 000 kertaa. Jo lähes 1900 kehittäjää on rekisteröitynyt palveluun ja erilaisia toimintamalleja on julkaistu Innokylässä jo yli 800.

Rekisteröityneet käyttäjät saavat Innokylästä tukea kehittämiseen ja työnsä jäsentämiseen suunnitteluvaiheesta uuden toimintamallin käyttöönottoon saakka. Kehitettävänä voi olla esimerkiksi teknologia, uusi tuote tai palvelu, mutta myös toimintatavat, prosessit tai rakenteet voivat olla kehittämisen kohteita.

Innokylässä voi siis luoda jonkun aivan uuden toiminnan tai yhtä hyvin parantaa olemassa olevan palveluprosessin yhtä pientä osaa.

Verkkopalveluun voi myös rekisteröityä kuvatakseen ja jakaakseen valmiin toimintamallin muiden hyödynnettäväksi. Lisäksi Innokylä toimii alustana useille innovaatiotoimintaan liittyville palkintoprosesseille, joihin käyttäjät voivat osallistua kehittämällään ratkaisulla. Juuri ratkesi esimerkiksi Hyvä käytäntö 2021 -kilpailu, jonka voitti iäkkäiden elämänhallintaa parantava ja yksinäisyyttä vähentävä toimintamalli.

Toimintamallien selaaminen ja ideoiden etsiminen eivät edellytä Innokylään rekisteröitymistä, joten palvelussa julkaistut sisällöt ovat avoimesti kaikkien saatavilla. Kehitettyjen ratkaisujen lisäksi Innokylästä voi hakea myös kehittämistä ja työpajojen fasilitointia tukevia työkaluja ja menetelmiä.

Suurten uudistusten tuki

Innokylä on paitsi kehittäjän työkalu myös kansallisten kehittämisohjelmien strategisen ohjauksen väline. Parhaillaan verkkopalvelua hyödynnetään sote-uudistukseen liittyvien hankkeiden koordinoinnissa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen hankkeet ovat Innokylässä omina alueellisina kokonaisuuksinaan, joihin on koottu tietoa hankesuunnitelmasta, päämääristä, tavoitteista ja arvioinnista. Hankkeiden etenemisen myötä Innokylään lisätään keskeiset kehittämistyön tulokset toimintamalleina. Jatkossa myös esimerkiksi Työkykyohjelman hankkeet tulevat verkkopalveluun.

Innokylän avulla voi siis kätevästi seurata sote-uudistuksen etenemistä.

Yhteistyötä yli hallinnonalojen

Innokylän toiminnasta vastaavat Suomen Kuntaliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa toimintaamme.

SOSTE kokoaa järjestöt Innokylän äärelle. Järjestöt ovat olleet erityisen aktiivia innokyläläisiä. Järjestöjä tarvitaan myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä mahdollisimman toimiviksi palvelukokonaisuuksiksi.

Lähivuosina Innokylä toimii SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden Järjestöjen sote-muutostuen alustana. Innokylää hyödynnetään paitsi muutostuen strategisen ohjauksen myös kaikkien kansallisen koordinaation ja alueellista työtä tekevien järjestöasiantuntijoiden työkaluna sekä julkisena tietolähteenä – sinne kootaan esimerkiksi muutostukityössä syntyviä materiaaleja.

Tavoitteenamme on myös laajentaa Innokylän käyttöä perinteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolelle. Kuntaliitto on tehnyt tutuksi Innokylän mahdollisuuksia kuntien eri toimialoilla. Hiljattain esimerkiksi pelastustoimi on alkanut käyttää Innokylää tiedolla johtamisen ja laatutyön kehittämisessä.

Innokylän yhteisö siis laajenee ja laajeneminen antaa uusia mahdollisuuksia yhteiskehittämiseen.

THL tukee erityisesti valtionhallinnon toimijoiden ja kansallisten kehittämisohjelmien kehittämistyötä Innokylässä. THL järjestää lisäksi kaikille kehittämisestä ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneille avoimia verkkoklinikoita niin verkkopalvelun käytöstä kuin muistakin teemoista.

Innokylä kehittyy myös vuonna 2021

Innokylässä on toki vielä kehitettävää – kuten verkkopalveluissa aina. Parhaillaan selvitämme kyselyllä käyttäjien toiveita ja tarpeita, jotka huomioimme tämän vuoden aikana tehtävässä pienkehityksessä.

Kaikille avoin, toimialasta riippumaton verkkopalvelu tukee tarvelähtöistä ja eri näkökulmat huomioivaa pientä ja suurta kehittämistä. Innokylä toimiikin yhteisen kehittämisen alustana järjestöjen ja julkisen sektorin välillä.

Me Innokylän toteuttajat olemme yhä vakuuttuneempia palvelun perusajatuksesta: Pyörää ei ihan oikeasti tarvitse keksiä uudelleen, kun mahdollisimman moni jakaa omat toimintamallinsa muiden hyödynnettäväksi.

Innokylässä hyvät ratkaisut pysyvät tallessa ja ovat löydettävissä hankkeiden päättymisen jälkeenkin.

Lue lisää:

Innokylä

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Hyvä käytäntö 2021 –palkinnon voittanut toimintamalli

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *