Uusi lapsiperheiden ruokasuositus: äidinmaito on lapsen parasta ravintoa ensimmäiset puoli vuotta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatima uusi Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille julkaistiin tammikuussa 2016. Suositus on herättänyt laajaa keskustelua.

Toisin kuin on saatettu tulkita, uusissa suosituksissa suositellaan edelleen täysimetystä vauvan yksilöllinen kehitys huomioiden 4-6 kuukauden ikään. Täysiaikaisena ja normaalipainoisena syntyneelle äidinmaito riittää ainoaksi ravinnoksi ensimmäiset puoli vuotta. Imetystä suositellaan jatkettavaksi muun ruoan ohella ainakin siihen asti kunnes lapsi täyttää vuoden ja perheen niin halutessa myös tätä pidempään.

Uuden suosituksen mukaan lapsi tutustutetaan kiinteisiin ruokiin pieninä maisteluannoksina 4-6-kuukauden iässä. Tätä ennen vauvan suolisto ei ole kypsä kohtaamaan uusia ruoka-aineita. 4-6-kuukauden iässä tarjotut maisteluannokset eivät syrjäytä imetyskertoja. Maisteluannokset tarjotaan vasta imetyksen jälkeen. Paitsi äidinmaito, myös sopiva, oikea-aikainen altistuminen uusille ruoka-aineille tukee vauvan suoliston kypsymistä ja sietokyvyn kehittymistä ruoille ja ehkäisee allergioilta

Kaikille lapsille tarjotaan kiinteitä ruokia viimeistään 6 kuukauden iässä ja tällöin ne ovat jo ravitsemuksellisestikin tarpeen äidinmaidon lisäksi. Kiinteiden ruokien aloittamisen viivästyttäminen yli 6 kuukauden ikään saattaa lisätä allergia-alttiutta ja altistaa joidenkin ravintoaineiden, kuten sinkin, raudan ja proteiinin puutoksille.

Suomessa täysimetyksen keskimääräinen kesto on vain 1,7─2,4 kuukautta. Neuvoloilla on suuri rooli siinä, että äidit imettäisivät nykyistä pidempään. Imetyksellä on lukuisia etuja niin vauvan kuin äidin terveydelle. Imetys edistää muun muassa lapsen puolustusjärjestelmän ja suotuisan suolistomikrobiston kehittymistä ja suoliston kypsymistä. Monet ravintoaineet myös imeytyvät rintamaidosta paremmin kuin korvikkeista.

Uusi suositus korostaa sitä, että kiinteiden ruokien aloittamisajankohta riippuu lapsen yksilöllisistä valmiuksista. Jokainen lapsi on yksilö, jolla on oma aikansa, tapansa ja kiinnostuksensa tutustua ruokiin ja opetella syömistä. Lapsi on motoriselta kehitykseltään valmis maistelemaan kiinteitä ruokia, kun hän pystyy hallitsemaan pään liikkeitä ja koordinoimaan silmiä ja käsiä. Valmiuksia kuvaa myös se, että lapsi osoittaa kiinnostusta muiden ruokailemista kohtaa, seuraa katseellaan muiden syömistä sekä tavoittelee kädellä ruokia. Osalla lapsista tämä vaihe ajoittuu jo neljän kuukauden ikään, toisilla vasta lähemmäs puolen vuoden ikää.  Neuvolan terveydenhoitajan on tärkeää auttaa perhettä tunnistamaan lapsen yksilöllinen syömisvalmius.

Kun koko perhe syö säännöllisesti ja terveellisesti, pieni lapsi voi liittyä alusta pitäen mukaan perheen yhteisiin ruokahetkiin ja syödä soveltuvin osin samaa ruokaa kuin muu perhe osittaisen imetyksen jatkuessa kiinteiden ruokien ohella. Näin lapsi tottuu monipuoliseen makumaailmaan ja myönteiseen yhdessä syömisen kulttuuriin.

Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille (PDF)
Tutustu materiaaleihin

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *