Vietämme parhaillaan kansainvälistä aivoviikkoa. Suomessa aivoviikon teemaksi on nostettu ”Vaali aivojasi”, ja ajatuksena on kannustaa kaikenikäisiä aivoterveyden ylläpitämiseen. Ja Suomessa, jos missä, aivoterveyden edistäminen osataan. Suomi on jo parin vuosikymmenen ajan ollut edelläkävijämaa aivoterveyden edistämisessä, muistisairauksien ennaltaehkäisyn tutkimuksessa sekä toimivien aivoterveyttä edistävien käytäntöjen kehittäjänä.

Vielä 90-luvun lopulla vallalla ollut näkemys, jonka mukaan ihmisen eläessä vanhaksi ja geenien ollessa epäsuotuisat, saattaa kohtalona olla ”dementoituminen”, on vähitellen kumoutunut. Negatiivissävytteinen termi ”dementia” on vaihtunut muistisairaudeksi, ja fatalistinen näkemys voimattomuudesta tämän sairauden edessä on väistynyt.

Nyt tiedämme, että muistisairaudet ja erityisesti niistä yleisin, Alzheimerin tauti, ovat monitekijäisiä sairauksia, joiden syntyyn vaikuttavat useat elintapoihin liittyvät tekijät. Erityisen ilahduttavaa on se, että tutkimuskentällä näkökulma on käännetty positiivisempaan suuntaan korostamalla riskitekijöiden sijaan suojatekijöitä, joihin panostamalla muistitoimintoja voidaan ylläpitää.

Suomi edelläkävijänä muistisairauksien ehkäisytutkimuksessa

Suomalainen menestystarina aivoterveyden edistämisessä tunnetaan nimellä FINGER. FINGER on laaja kokeellinen tutkimus, joka ensimmäisenä maailmassa osoitti, että muuttamalla elintapoja terveellisemmäksi, voidaan iäkkäiden riskiryhmässä olevien henkilöiden muisti- ja ajattelutoimintoja parantaa sekä ennaltaehkäistä muistihäiriöiden syntymistä. Tulokset olivat läpimurto ennaltaehkäisyn kentällä ja loivat mallin tehokkaaseen muistitoimintojen ylläpitoon ja aivojen vaalimiseen.

Lähivuodet tuovat lisäselvyyttä elintapaohjelman kustannustehokkuudesta ja myös siitä, voidaanko elintapaohjelman avulla vähentää muistisairauteen sairastumista. Kannattaakin pysyä kuulolla, koska mielenkiintoisia uutisia tutkimuskentältä tulee kuulumaan myös jatkossa.

FINGER nosti suomalaisen muistitutkimuksen entistä näkyvämmin maailmankartalle. Tällä hetkellä FINGER-tutkimukseen pohjautuvia tutkimuksia aloitellaan ympäri maailmaa ja kesällä 2017 perustettu World Wide Fingers -tutkimusverkosto (www.wwfingers.com) luo ainutkertaisen mahdollisuuden tutkimusyhteistyöhön, tiedon jakamiseen ja tutkimustulosten jalkauttamiseen maailmanlaajuisesti. Suomen menestyksellinen tutkimus toimiikin nyt huippututkijoiden apuvälineenä ympäri maailmaa.

Ei taikatemppuja, ainoastaan terveellisempiä elintapoja

Aivojen vaalimiseen siis nyt todella panostetaan, ja nykykäsityksen mukaan panostaminen myös kannattaa, koska jopa joka kolmas muistisairaustapaus voisi olla ehkäistävissä terveellisten elintapojen avulla. Miten aivoja sitten tulisi vaalia? Mikä oli FINGER-tutkimuksen tehokkaaksi todettu resepti aivoterveyden ylläpitoon? Voimme hyvillä mielin todeta, että taikatemppuja ei tarvittu, ainoastaan oikeita asioita, tarpeeksi paljon, tarpeeksi tehokkaasti ja positiivisella otteella.

FINGER-elintapaohjelman kulmakivet olivat liikunnan monipuolinen lisääminen ja nousujohteinen harjoittelu, oman ruokavalion muuttaminen kohti ravitsemussuosituksia, aivojen monipuolinen käyttö itselle mielekkäällä tavalla sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden, kuten verensokerin, verenpaineen ja kolesterolin hallinta. FINGERissä ei keskitytty vain yhteen riskitekijään, vaan ohjelma muodosti kokonaisuuden, jossa kaikki havaitut riskitekijät pyrittiin huomioimaan yhtäaikaisesti. Lisätehoa ohjelmaan toi sosiaalisen aktiivisuuden lisääminen ryhmätoiminnan kautta, kannustus ja motivointi.

FINGER-elintapaohjelma on siis helposti myös juuri Sinun hyödynnettävissäsi aivojesi vaalimiseen. Avuksi ohjelman käyttöönottoon valmistelemme tukimateriaaleja, joita on odotettavissa vuoden 2018 loppupuolella. Mutta voit aloittaa jo nyt: lähde liikkumaan itsellesi mielekkäällä tavalla ja tee pieni parannus päivittäiseen ruokavalioosi. Lue, kuuntele musiikkia tai opettele haaveilemasi uusi taito, kannusta ystävät seuraksi ja nauti elämästä.

Muistisairaiden määrän lisääntyminen maailmassa on tosiasia, mutta meillä on nyt tehokkaita keinoja taistella tätä jo epidemiaksikin nimitettyä uhkaa vastaan. Aivoviikon teema ”Vaali aivojasi” kehottaa tarttumaan näihin tehokkaaksi todettuihin työvälineisiin. Työmme aivoterveyden edistämisen eteen jatkuu.

Lisätietoja

FINGER-tutkimushanke

Muistisairaudet

Juhani Eskola & Jaana Suvisaari. (2017) Aivoterveys on otettava yhteiskunnan korjauslistalle. THL:n blogi 18.9.2017.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *