Vuodenvaihde, pääjohtajan vaihdoksesta puhumattakaan, tarjoaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle hyvän etapin arvioida asemaansa ja tehdä tarvittavia tarkistuksia toimintaansa ja kulkusuuntaansa.

Samalla, kun katsomme menneeseen, mitä THL on viisivuotisen olemassa olonsa aikana saanut aikaan, on syytä katsoa eteenpäin, suomalaiseen yhteiskuntaan, millaista asiantuntijalaitosta nyky-Suomi nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee.

Laki asettaa laitokselle isot velvoitteet. Perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden välittömään toimeentuloon ja huolenpitoon sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Julkisen vallan on perustuslain mukaan edistettävä väestön terveyttä ja turvattava oikeus terveelliseen ympäristöön.

Laki THL:stä kertoo yksityiskohtaisemmin, että laitos on olemassa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen palvelujen kehittämiseksi.

Kansalaisten on lupa odottaa, että THL on näissä asioissa aloitteellinen ja aikaan saapa.

Tehokkaaksi pelinrakentajaksi

Maailma muuttuu, ja samalla muuttuvat kansalaisten odotukset. Listan vaativimmasta päästä ovat ikäihmisten inhimillisen ja riittävän hoivan järjestäminen, eriarvoistumis- ja syrjäytymiskehityksen pysäyttäminen sekä tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden auttaminen.

Terveysongelmista haastavimpia ovat alkoholin aiheuttamat terveyshaitat. Väestön lihominen ja vähäinen liikkuminen sekä muistisairaudet kuormittavat lähipiiriämme ja yhteiskuntaa.

Näiden ongelmien ratkaisemisessa THL on keskeinen, mutta ei ainoa toimija. Tehtävämme on, paitsi olla aloitteentekijä ja moottori sosiaali- ja terveydenhuollon alueella, myös viedä ongelma ja sen ratkaisuehdotukset muille hallinnonaloille.

Yhteistyö tulee olemaan välttämätöntä ja “Health in All Policies” keskeinen toimintatapa lähivuosina.

Meidän on rakennettava toimintamme vielä enemmän yhteistyöhakuiseksi siten, että jaamme osaamistamme tehokkaasti yliopistojen, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja yritysmaailman kanssa. Avoin data on suomalaisen yhteiskunnan kehityksen vauhdittaja, ja THL:n on etsittävä rohkeasti keinoja edistää tietovarantojensa käyttöä myös laitoksen ulkopuolella.

Perintönä rohkeus ja riippumattomuus

Vaikka maailma ja laitoksen toimintaedellytykset muuttuvat, jotain vanhaa säilyy uudistuvassa THL:ssa. Tärkein perintö, jonka haluan viimeiseen asti varjella, on maineemme rohkeana ja riippumattomana asiantuntijana. Jos emme kykene säilyttämään osaamistamme, avarakatseisuuttamme ja puolueettomuuttamme, häviää oikeutemme olla olemassa.

Viisaat päättäjät eivät kaipaa tyhjää jauhavia myötäilijöitä. He tarvitsevat vankkaa asiatietoa tarjoavaa asiantuntijalaitosta, joka pystyy tukemaan sekä päivänkohtaista että pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvaa päätöksentekoa.

Laki THL:stä, sen 2. pykälä luettelee laitoksen tehtävät ja toimintatavat. Näistä pidämme kiinni. Mitään lakitekstin verbeistä ”tutkia, seurata, arvioida, kehittää, ohjata”, ei ole mahdollista luovuttaa muualle. Karsiminen lain määrittelemistä toiminta-alueista johtaisi asiantuntemuksemme ohenemiseen. Tämä heikentäisi uskottavuutemme ja painoarvomme hoitaa edes jäljelle jääviä tehtäviä.

Terveyden suojelu tulee olemaan laitoksen keskeinen tehtävä myös jatkossa, mutta totta kai uudistuen. Valtiovallan tärkeimpiä tehtäviä on suojella kansalaisia ulkopuolisilta uhkilta.

Tämän ohella laitoksella tulee myös olla vahva tieto ja näkemys sosiaalisen turvallisuuden perusteista. Vain siten voimme varmistaa heikoimmassa asemassa olevien selviytymisen ja ehkäistä eriarvoisuuden lisääntymistä eri väestöryhmien välillä.

Hyvinvointiyhteiskunta on säilytettävä huolehtimalla sen uudistumisesta muuttuvassa ajassa.

Hyvinvoinnin ja terveyden merkitys lisääntyvät

THL tulee muuttumaan tulevina vuosina paljon. Yhteiskunnan muuttuessa joudumme rakentamaan kokonaan uusia toimintoja, esimerkkeinä biopankki ja terveydenhuollon tietojärjestelmät.

Yhtä lailla joudumme muuttumaan aloilla, joilla jo toimimme. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuudistus on lähivuosien painopisteitä. Meidän tulee uudistaa terveyden ja hyvinvoinnin seurannan tietojärjestelmät. Keskittykäämme oleellisen tiedon keräämiseen mahdollisimman tehokkaasti ja muokatkaamme se avoimeksi ja helposti käytettäväksi!

Uskon, että hyvinvoinnin ja terveyden merkitys korostuvat tulevina vuosina entisestään. Niitä koskevalla tiedolla ja perustelluilla näkemyksillä tulee olemaan kysyntää. Tämä tekee työstämme mielekästä ja kiinnostavaa. Riippuu lopulta meistä itsestämme, kuinka painavaksi sanottavamme muodostuu.

Katso myös:

THL:n uusi pääjohtaja Juhani Eskola on valtion asiantuntijalaitoksen kokenut johtaja. Tiedote 5.12.2013

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *