”Voisko tää toimia verkossakin?” – Matka ideasta Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokouluksi

Kentältä kuului viestiä, että sote-ammattilaiset kaipaavat apua monikulttuuristuvan asiakaskunnan palvelemisessa. Helpotusta eri kulttuurista tulevan asiakkaan kohtaamiseen ryhdyttiin COPE-hankkeessa miettimään keväällä 2017. Selvitystyön, haastattelujen sekä sote-ammattilaisten toiveiden kartoittamisen jälkeen toteutettiin kaksi koulutusinterventiota, joista ensimmäinen tapahtui sosiaalihuollossa ja toinen sairaalassa.

Interventioiden luentomuotoinen opetus oli osallistujien mieleen. Hektisestä työstä irrottautuminen ennalta sovittuina ajankohtina osoittautui kuitenkin vaikeaksi ja osallistujajoukko jäi usein pieneksi. Tämä vahvisti näkemystämme, että eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamisen avuksi tarvittiin paikasta ja ajankohdasta riippumaton kouluttautumisvaihtoehto.  Tästä alkoi verkkopohjaisen oppimisympäristön suunnittelu- ja kehittämistyö.

Mitä tietoja tarvitaan, kun kohdataan ihminen toisesta kulttuurista?

Kysyessämme koulutusinterventioihin osallistuneilta, minkälaista oppimateriaalia he kaipaisivat, tyypillinen toive oli opaskirja, josta voisi helposti lukea ohjeita sekä opiskella eri kulttuureja ja niiden tapoja. Tällaisen kirjan kirjoittaminen ei kuitenkaan olisi ollut tarkoituksenmukaista, sillä jokainen ihminen on kulttuuristaan huolimatta yksilö ja voi omata aivan erilaisen taustan kuin mitä päällepäin näyttäisi.

Kulttuurien välisessä kohtaamisessa täytyykin ymmärtää ennen kaikkea itseään ja oman kulttuurinsa piirteitä: tämä mahdollistaa muiden kulttuurien ymmärtämisen.

Omaa toimintaa voidaan miettiä esimerkiksi sen kautta, miten ilmaisemme asioita epäsuorasti. Kun ovessa on lappu ”Kokous käynnissä”, tiedämme välttää häiriötä ja puhumme hiljaa. Viestin merkitys ei kuitenkaan välttämättä ole itsestään selvä toisesta kulttuurista tulevalle.

Myös aikakäsitys voi toisissa kulttuureissa olla hyvin erilainen verrattuna omaamme. Jos saavut tapaamiseen pari minuuttia yli sovitun ajan, todennäköisesti pahoittelet myöhästymistäsi. Toisessa kulttuurissa sen sijaan myöhästymistä ei välttämättä nähdä ongelmana, vaan normaalina joustavana ajankäyttönä.

Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu pohjautuu ajatukseen, että kun kohtaa eri kulttuurista tulevan ihmisen – oli tämä sitten asiakas tai vaikka työtoveri – eri kulttuurien tapoja ei tarvitse tietää tai osata ulkoa. Asiakkaalta voi kysyä hänen toiveistaan ja kokemuksistaan.

Teksti jatkuu kuvan alla.

Infograafi: Verkkokoulun osa-alueet.

 

Uskoa, epäilystä ja kehittäviä kommentteja

Verkkokoulun kehittämistyö oli monivaiheinen prosessi, jossa sisältöä tuotettiin yhteistyössä useiden eri asiantuntijoiden kanssa. Verkkokoulun ideaa, ilmettä, rakennetta ja sisältöä arvioivat matkan varrella niin ammattilaiset kuin alan opiskelijatkin. Saamamme positiivinen ja rakentava palaute antoi uskoa verkkokoulun toimivuudesta ja auttoi meitä kehittämään sitä yhä eteenpäin.

Vastavirraltakaan emme tosin välttyneet. Kohtasimme esimerkiksi epäilyksiä siitä, miten asiakkaan kohtaamiseen liittyvä oppiminen voisi tapahtua ilman vuorovaikutusta, tai miten verkkopohjainen oppimateriaali voisi toimia perinteistä oppikirjaa paremmin. Seisoimme kuitenkin alkuperäisen ideamme takana, ja lukuisten verkkokouluversioiden testaamisten jälkeen saimme iloksemme todeta, että meillä oli kasassa kymmeniä useilta eri tahoilta saatuja positiivisia arvioita ja rakentavia kommentteja.

Kaikille avoin Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu avattiin 3.10.2018. Ensimmäisten päivien aikana verkkokoulu keräsi lähes tuhat uteliasta katselijaa ja sai laajalti huomiota muun muassa sosiaalisessa mediassa. Saimme jo julkaisupäivänä myös yhteydenottoja mahdollisilta tulevilta yhteistyökumppaneilta, joiden kanssa kehittää lisää sisältöä verkkokouluun tulevaisuudessa.

Kehittämistyössä vierähtäneen vuoden jälkeen uskomme yhä siihen, että ”tää voi toimia verkossakin”.

Lisätietoja

Miten kohdata eri kulttuurista tuleva asiakas? Uusi verkkokoulu avattu sote-ammattilaisille. THL:n tiedote 3.10.2018.

COPE-hankkeen verkkosivut

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *