Icehearts antaa koulutiensä aloittavalle lapselle luotettavan aikuisen tuen

Me  emme vanhempina katso lapsiamme ja ajattele, että kunpa heistä myöhemmin elämässään tulisi palvelujen suurkuluttajia. Me toivomme, että he löytävät paikkansa yhteisöissä ja pärjäävät elämässä.”

Dosentti Jorma Niemelän toteamus on ajankohtainen kymmenien tuhansien innokkaiden koululaisten aloitettua tänäkin syksynä koulupolkunsa. Valtaosalle lapsista koulu tarjoaa riittävät eväät elämään, mutta pienestä osasta tulee palvelujen monikäyttäjiä. Näillä lapsilla on koulurepussaan mukana monenlaisia perhettä ja itseään koskevia huolia ja vaikeuksia. Lapset jäävät  tarjotusta avusta huolimatta syrjään, pääsemättä osalliseksi yhteisöistä ja toiminnasta, jotka tukevat elämässä pärjäämistä.

Näitä lapsia tukee Icehearts-toimintamalli, jota käsitellään juuri ilmestyneessä ja THL:n julkaisemassa Jääsydämet-tutkimusraportissa.

Raportti liittyy pitkittäistutkimukseen, jossa seurataan 13 vuoden ajan syksyllä 2015 aloittaneiden Icehearts-joukkueiden lasten elämänkulkua ja psykososiaalista hyvinvointia.

Icehearts tukee joukkueurheilun keinoin

Icehearts on pitkäkestoinen, lapsen koko kouluajan jatkuva varhaisen tuen toimintamalli niiden lasten auttamiseksi, joilla on havaittu jo varhaiskasvatusikäisenä tarve erityiseen tukeen. Näiden lasten huoltajilla ei usein ole sairauden, perhetilanteen tai taloudellisten vaikeuksien takia voimavaroja tarjota lapsille säännönmukaista harrastustoimintaa. Lisäksi osalla lapsista on tunnistettu jo varhaiskasvatusikäisenä käyttäytymis- ja tunne-elämän häiriöitä.

Icehearts-kasvattaja kokoaa esikouluikäisistä lapsista urheilujoukkueen, ja sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan lasta joukkueessa, koulunkäynnissä ja elämänhallinnassa 12 vuoden ajan. Joukkueen toiminnan tavoitteena ei ole varsinaisesti urheilullinen menestys, vaan myönteisten kokemusten tarjoaminen lapsille, syrjäytymisprosessien estäminen ja lasten sitouttaminen toimintaan.

Poika ja isä eli Ville ja Ilkka Turkka perustivat toimintamallin kehittäneen  Icehearts ry:n Vantaalla vuonna 1996. Nykyisin Icehearts-joukkueissa on mukana noin 500 lasta 30 joukkueessa  kymmenellä  paikkakunnalla.

Icehearts toimii ennaltaehkäisevästi

Yhtä lailla kuin ennaltaehkäisemme erilaisia somaattisia sairauksia, tulisi meidän ennaltaehkäistä myös psykososiaalisia ongelmia. Tiedämme, että esimerkiksi yksinäisyys on yhtä suuri terveysriski kuin ylipaino tai tupakointi.

Icehearts-toimintamalli ennaltaehkäisee lasten syrjäytymistä käyttäen hyväksi joukkueurheilun pelisääntöjä ja varhaisen tunnistamisen periaatteita. Toimintamallin avulla lasta tuetaan varhaisessa vaiheessa, jossa ongelmat eivät vielä ole kasautuneet ja jossa lapsen oma kehitys- ja oppimispolku on vasta alkanut.

Konkreettisesti arjen eri tilanteissa läsnä olevat Icehearts -kasvattajat tukevatlapsia, joilla on vaikeuksia selviytyä yksin koulun arjesta, jotka löytävät itsensä usein tappelemasta ja kiusaamasta koulutovereitaan tai jotka jäävät syrjään arkuuttaan, ujouttaan tai osaamattomuuttaan. Näin ennaltaehkäistään ongelmien pitkittymistä, vaikeutumista sekä kasautumista.

”Itsellä on vuosikymmenten ajalta surullisia esimerkkejä siitä, että miten joku laps olis tarvinnu juuri tällaista ja koti olis tarvinnu juuri tällaista ja kun sitä ei oo saatu, niin valitettavasti sitte yläkoulussa on jo rikosrekisteriä jo aika pitkä lista ja monennäköstä on sitte tapahtu myöhemmin. Mä uskon vankasti, että tällä on ennaltaehkäsevää merkitystä monenlaisiin asioihin.” – Alakoulun opettaja

Icehearts tarjoaa kouluille lisäresurssin

Koulut saavat Icehearts-kasvattajista ylimääräisen resurssin koulun arkeen. Alakoulussa Icehearts-kasvattaja tukee lasta oppitunneilla ja koulupäivän aikana esimerkiksi konfliktitilanteissa. Iltapäivätoiminta pitää sisällään ohjattua liikuntaa sekä avustamista koulutehtävissä. Lapsi ja perhe saavat myös yksilöllistä tukea tarpeen mukaan, esimerkiksi neuvotteluissa muiden palvelujen tai mahdollisten hoitotahojen kanssa.

Icehearts-toiminnasta hyötyy myös koko kouluyhteisö, sillä Icehearts-kasvattaja on Icehearts-joukkueen lasten ohella kaikkien koulun oppilaiden käytettävissä. Icehearts-kasvattajat ovat isolla sydämellä varustettuja ”hyviä jätkiä”, joiden huomiosta kilpailevat kaikki koulun lapset. Icehearts-kasvattajat ovat solahtaneet hyvin kouluyhteisöön ja heidät on otettu ilolla ja kiitollisena vastaan.

”Mun mielestä koko kouluyhteisö vähän niinku virkistyy siitä, että tänne tulee joku ammattiryhmä, joka ei oo roolinsa vanki. Sitten tuntuu jotenkin elähdyttävältä, kun eihän Icehearts-miesten pinna pala. Me ei oo ehkä kukaan ainakaan nähty, et se palaa.” – Alakoulun opettaja

Icehearts paikkaa palveluaukkoa

Jääsydämet-tutkimusraportin mukaan Icehearts tavoittaa apua tarvitsevat lapset heidän omissa kasvuympäristöissään. Toimintamalli näyttää täyttävän sitä palveluaukkoa, joka jää peruspalvelujen ja erityisen tuen väliin. Icehearts-toimintamalli ei korvaa lastensuojelun tarvetta, mutta lapsen saama tiivis ja pitkäkestoinen tuki Icehearts-ryhmässä voi ehkäistä tai vähentää lapsen tarvetta vaativiin lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja erityisopetuksen palveluihin.

Toiminta tarjoaa lapselle ja hänen perheelleen tämän lisäksi yhden merkittävän edun muihin palveluihin nähden: luotettavan aikuisen, joka pysyy lapsen elämässä koko lapsuus- ja nuoruusajan.

”Mut se on niinku mahtavaa, että että kasvattaja kulkee kakstoista vuotta sen lapsen mukana, et hän on sitoutu siihen, niin kyl mä uskon, että sillä pitkällä suhteella on niin iso merkitys. Et kun osan lasten tausta saattaa olla aika risanen ja repaleinen, niin sitten on se yks aikuinen, joka kulkee siellä, jo pelkästään se, et hän tietää sen, että siihen voi luottaa.” – Alakoulun opettaja

Investointeja tulevaisuuteen

Suomalaisessa yhteiskunnassa lapsia kannustetaan omatoimisuuteen ja yksin selviämiseen. Monia ekaluokkalaisia rohkaistaan kulkemaan kouluun omin neuvoin, korkeintaan vanhemman kännykkävälitteisen etäneuvonnan turvin.

Levottomat, arat, aggressiiviset, väsyneet ja huolissaan olevat lapset tarvitsevat kuitenkin vahvempaa tukea siirtyessään kodin, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tutuista ympäristöistä koulumaailmaan.  Icehearts-toimintamallilla pystytään tukemaan juuri näitä lapsia. Yhteiskunnalla on mahdollisuus säästää isoja summia tarjoamalla varhaisessa vaiheessa tukea niille lapsille ja perheille, joilla on erilaisia haasteita ja tunnistettuja riskitekijöitä elämässään.

Icehearts-toimintamalli on sosiaalinen innovaatio, jonka hyödyt eivät ole jääneet huomaamatta kunnissa. Esimerkiksi Vantaan kaupunki päätti juuri perustaa kolme uutta Icehearts-joukkuetta. Icehearts-tutkimuksesta saamme tulevina vuosina uutta tietoa toiminnan pitkäkestoisista vaikutuksista lasten psykososiaaliseen hyvinvointiin.

Lue lisää:

Icehearts ry.

Icehearts-toimintamalli, THL:n Lastensuojelun käsikirja

Kaija Appelqvist-Schmidlechner, ym., Jääsydämet. Icehearts-toiminnassa aloittavien lasten psykososiaalinen hyvinvointi ja arviot toiminnan vaikuttavuudesta yhden vuoden seurannassa. Raportti 6/2017, THL.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *