Ilman ehkäisevää ja edistävää työtä tulevaisuuden sote-keskukset eivät pysty muuttamaan kehityksen suuntaa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman, tuttavallisemmin sote-keskusten, valtionavustushaku alkoi juuri. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa alueille yhteensä 70 miljoonaa euroa palveluiden kehittämiseen. Nyt täytyy varmistaa, että ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ saa kehittämistyössä ansaitsemansa painoarvon.

Eurostatin mukaan Suomessa voitaisiin estää lähes puolet alle 75-vuotiaiden ennenaikaisista kuolemista (8 700 kuolemaa vuodessa) ehkäisevillä, hyvinvointia ja terveyttä edistävillä ja eriarvoisuutta vähentävillä toimilla. Miten paljon voisikaan olla tehtävissä myös ihmisten toiminta- ja työkyvylle sekä elämänlaadulle?

Näitä toimivia käytäntöjä täytyy aktiivisesti johtaa ja kehittää sekä sote-keskuksissa että sote-keskusten ja kuntien välillä.

Hyte-paperit järjestyksessä vai ei?

Osa sote-keskusten alueista on valmistautunut hyvin valtionavustuksen hakuun myös tästä näkökulmasta katsottuna. Sairaanhoitopiirissä tai maakunnan liitossa on toimivat rakenteet ja toimintatavat organisaation sisäiseen ehkäisevään työhön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (hyte) sekä laaja monialainen alueellinen yhteistyöverkosto ja kuntien tuki. Näillä alueilla tiedetään jo nyt, mikä taho johtaa ja kehittää tätä työtä ja millä resursseilla sitä tehdään.

Uskomme, että näillä alueilla on helppo kuvata keskeisiä sisältöjä ohjelman toisen päätavoitteen, ”siirretään painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön” toteutumiseksi.

Joillakin alueilla voimakkaat leikkaukset ja irtisanomiset ovat voineet kuitenkin katkaista kehittämisen. Tällöin hallituksen tavoite siirtää painopistettä ehkäisevään työhön on vaarassa jäädä juhlapuheeksi ilman konkreettista sisältöä. Puhumattakaan siitä, että voitaisiin hillitä kustannusten kasvua. Pelkästään hoitoon pääsyä nopeuttamalla ja hoidon laatua parantamalla ja tunnistamalla riskissä olevia potilaita se ei tapahdu. Asukkaille on tarjottava mahdollisuuksia ylläpitää ja parantaa hyvinvointia ja terveyttä jo ennen kuin mitään diagnoosia on tehty tai riskiä tunnistettu.

Yhdeksi päätavoitteeksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sote-keskusten valmistelijoiden tavoitteena on mahdollisimman hyvinvoivat, osalliset, terveet ja toimintakykyiset asukkaat. Osana sote-keskuksen toimintaa on tunnistettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö ja asetettava sille mitattavia tavoitteita. Myös sote-keskusten eri sektoreiden välisen yhteistyön tavoitteet ja toimet on tunnistettava.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sote-keskusten valmistelussa alueiden pitää kuvata, miten hyte-työ organisoidaan ja mitä koordinaation välineitä käytetään ja mitä se voisi olla sosiaali- ja terveystoimen sisällä, sosiaalitoimessa, perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidon palveluissa. Lisäksi alueiden on tarpeen selventää, miten yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja tuki kuntien lakisääteiselle hyte-työlle voidaan varmistaa. Osa alueista on kuvannut näitä asioita osana järjestämissuunnitelmaa tai erillisessä alueellisessa hyvinvointikertomuksessa.

THL arvioi sairaanhoitopiirien sote-palvelujen ohella myös ehkäisevän työn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan tilaa ja tarjoaa tukea valmistelun tueksi. STM on julkaissut valmistelun tueksi myös hankeoppaan. Olemme myös koonneet THL:n aihesivulle ehdotuksen sekä esimerkkejä alueellisen hyvinvointijohtamisen koordinaatiosta ja sisällöistä.

Jotta hallituksen tavoite hillitä kustannusten kasvua ikääntyvässä ja eriarvoistuvassa Suomessa voi toteutua, pitää vaikuttaa tekijöihin, jotka vaativat raskaita palveluita ja synnyttävät kustannuksia. Sote-keskusten on aika ottaa yhdeksi aidoksi päätavoitteeksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tosiasia on, että ilman yhteistyössä sovittuja hyvinvointijohtamisen rakenteita ohjelman toinen päätavoite jää vain hyväksi aikomukseksi.

Lue lisää:

Alueellinen hyvinvointijohtaminen

Eurostat: Avoidable deaths in 2016 For people under 75, two deaths out of three in the EU could have been avoided. 5 September 2019.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma käyntiin – ”Nyt panostetaan peruspalveluihin”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *