Perhetausta vaikuttaa lasten ja nuorten vapaa-ajanviettotapoihin. Joissakin perheissä koulun ja lukuisten harrastusten yhdistäminen on melkoinen palapeli, kun taas toisissa perheissä lapsilla ei ole mahdollisuutta harrastaa lainkaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittu hyvä yhteistyö kerho- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa auttaa edistämään oppilaiden hyvinvointia. Selkeällä toimintarakenteella ja oikein kohdennetulla harrastetoiminnan tuella koulujen ja järjestöjen yhteistyö saadaan toimimaan kunnissa. Näin voidaan tarjota jokaiselle oppilaalle mahdollisuus harrastaa mieluisaa harrastusta koulupäivän yhteydessä.

Pääkaupunkiseudun kokeiluista rohkaisevia tuloksia

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia pyrkii yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien perusopetuksen ja liikuntapalveluiden kanssa ratkaisemaan koulujen ja urheiluseurojen yhteistyön haasteita. Toiminta on aiemmin perustunut melko usein yksittäisen koulun ja yksittäisen seuran yhteistyöhön. Tulokset eivät tällä toimintatavalla ole olleet aina mairittelevia: Isoissa kaupungeissa kouluja ja seuratoimijoita on paljon ja yksittäisessä seurassa on nuoria useasta koulusta ja kaupungista.

Tarvitaan selkeitä rakenteellisia ratkaisuja, jotta yhteistyötä voidaan tehdä vaikuttavasti.

Vantaan kaupunki päätti syksystä 2016 alkaen tarjota kaikille urheilusta innostuneille yläkoululaisille mahdollisuuden liikuntaharjoitteluun koulupäivän yhteydessä kaikissa kaupungin 19 yläkoulussa. Urheiluakatemian koordinoimat harjoitukset toteutetaan kouluvuoden aikana yhtenä aamuna ja yhtenä iltapäivänä viikossa. Toiminta on avointa ja maksutonta kaikille urheilusta innostuneille oppilaille.

Tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia ja koulujen ja urheiluseurojen välinen yhteistyö on parantunut merkittävästi.

Myös Espoon yläkouluissa koulupäivä loppuu yhtenä päivänä normaalia aiemmin, jolloin oppilaat voivat mennä seuraharjoiteluun tai valita laajasta tarjonnasta mieluisan maksuttoman harrastuksen heti koulupäivän jälkeen. Tavoitteena on, että tällöin ilta olisi nuorelle harrastuksista vapaa.

Helsinki suunnittelee, että ainakin osassa peruskouluja keskiviikkoiltapäivät varattaisiin harrastuksille syksystä 2019 alkaen.

Laajasta valikoimasta jokaiselle mieluisa harrastus

Urheilun kautta kehitetty malli antaa yhtä lailla mahdollisuuden muun liikunnan, kansalaistoiminnan, kulttuurin, nuorisopalveluiden, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan rakentamiseen. Opettajien yhteissuunnitteluajan yhtenäistäminen koko kaupungissa vapauttaa koulujen tilat harrastustoiminnalle ja tehostaa kaupungin tilojen käyttöä iltapäivisin.

Juuri valmistuneen Liitu 2018 -tutkimuksen mukaan urheiluseuroissa harrastaminen lopetetaan keskimäärin 11-vuotiaana. Suurin syy on kyllästyminen omaan lajiin, mutta valtaosa haluaisi silti harrastaa jotain muuta urheilua lopettamisen jälkeen.

Selkeä ja monipuolinen kuntatasoinen harrastusvalikoima koulupäivän yhteydessä antaa kaikille koululaisille mahdollisuuden löytää mieluisa harrastus.

Aiheeseen liittyvää

Opetussuunnitelman perusteet

URHEA-yläkoulutoiminta Vantaalla

Sami Kokko & Leena Martin (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *