Kansainväliset sopimukset ohjaavat väkivallan vastaista työtä

Lapsen oikeus suojeluun on keskeinen ihmisoikeus. Suomessa tätä oikeutta edistetään nyt aiempaa laajemmin keinoin: olennaisten ihmisoikeussopimusten toimeenpano saatetaan ajan tasalle.

Lanzaroten sopimuksen kansallinen toimeenpanosuunnitelma valmisteilla

Lanzaroten ihmisoikeussopimuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja torjua kaikkea lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa, suojata lapsiuhrien asemaa ja edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä lasten suojelemiseksi. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus kansallisen toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi Lanzaroten sopimukselle.

Väkivallaton lapsuus-toimenpidesuunnitelma 2020–2025, lapsistrategia ja Istanbulin sopimukseen liittyvä työ nivoutuvat yhteen Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelman kanssa.

Väkivallaton lapsuus – toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä on laadittu laajassa yhteistyössä yli hallintokuntarajojen vuosille 2020–2025. Se sisältää myös Lanzaroten sopimuksen toimeenpanon kannalta huomattavan määrän jo olemassa olevaa tietopohjaa ja konkreettisia toimenpiteitä. Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmaan on esimerkiksi suoraan kirjattu yhdeksi toimenpiteeksi Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelman valmistelu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Suomi allekirjoitti Lanzaroten ihmisoikeussopimuksen vuonna 2007 ja ratifioi sen vuonna 2011, mutta sopimuksen kansallisen toimeenpanosuunnitelman laatiminen on vasta alkamassa. Hallitusohjelman mukaisesti suunnitelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin marraskuun alussa 2020 nimennyt työryhmän ja kutsunut kokoon asianosaiset ministeriöt ja järjestöjen edustajat yhdessä mm. kuntien ja sairaanhoitopiirien sekä poliisin ja syyttäjän ja yksityisen sektorin edustajien kanssa. Työskentely tapahtuu vuosien 2020–2025 aikana siten, että ryhmä ensin laatii toimeenpanosuunnitelman ja sitten jatkaa sen toteutumisen seurannan ryhmänä. Kaikkien ryhmän jäsenten osaamista hyödyntäen käynnistämme toimeenpanosuunnitelman valmistelun joulukuussa 2020.

Kansallinen lapsistrategia, Istanbulin sopimus ja Lanzaroten sopimus täydentävät toisiaan

Samaan aikaan valmistelussa on hallitusohjelmaan sisältyvä kansallinen lapsistrategia, joka osaltaan tukee väkivallan vastaista työtä ja nostaa lapsen oikeudet vahvasti esiin. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen Euroopan neuvoston yleissopimukseen, Istanbulin sopimukseen on laadittu kansallinen toimeenpanosuunnitelma jo aiemmin. Tänä syksynä sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan torjunnan (NAPE) työtä vahvistamaan järjestötyöryhmän vuoden 2024 loppuun asti kestävälle kaudelle.

Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan ja sen toteutumista seurataan vuosittain. Istanbulin ja Lanzaroten sopimukset ovat toisiaan täydentäviä, minkä vuoksi toimeenpanosuunnitelmien valmistelu on aikataulutettu siten, että suunnitelmallinen ohjelmatyö on mahdollista.

Yhteistyöllä onnistumme parhaiten edistämään lapsen oikeuksia ja torjumaan väkivaltaa.

Kirjoitus on osa Väkivallaton lapsuus -blogisarjaa.

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmassa vuosille 2020−2025 on asetettu 93 kansallista toimenpidettä 0–17-vuotiaisiin kohdistuvan henkisen ja fyysisen väkivallan sekä seksuaaliväkivallan ehkäisystä. Laaja tutkimusnäyttöön perustuva käsikirja korostaa lapsen oikeuksia, osallisuutta, väkivallalta suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä sekä sen seurauksia, monialaista yhteistyötä ja väkivallan kohteeksi jo joutuneiden uhrien auttamista sekä tukea. Sisällössä otetaan huomioon myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret sekä joitakin ajankohtaisia erityiskysymyksiä.

Kirjoittajat:

Sosiaalineuvos Marjo Malja (STM) toimii Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa valmistelevan työryhmän puheenjohtajana ja on jäsen Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman ohjausryhmässä.

Suojellaan Lapsia ry:n yhteiskuntasuhde- ja vaikuttamistyön johtaja Hanna-Leena Laitinen on jäsen sekä Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa valmistelevassa työryhmässä, NAPE-järjestötyöryhmässä että Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman ohjausryhmässä.

Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen on varajäsen Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa valmistelevassa työryhmässä ja kuuluu sekä NAPE-järjestyötyöryhmään että Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman ohjausryhmään.

Lue lisää:

Istanbulin sopimus 53/2015

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2018–2021 (STM 2017)

Lanzaroten sopimus 88/2011

Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelman valmistelua ja seurantaa varten asetettava työryhmä (STM 2020)

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelma 2020-2025 (Korpilahti ym./STM 2019)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *