”Käsiteltävä varoen” – ravistelun vaikutukset ovat vauvalle kohtalokkaat

Suomessa tulee vuosittain esille noin 10–15 tapausta, joissa vauvan vammojen uskotaan johtuvan ravistelusta. Tämän vuoden alussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen on tullut neuvoloista tietoa siitä, että vauvojen ravistelu olisi lisääntynyt. Tämä tieto ei perustu tilastointiin.

Ravistelun kohteena ovat tavallisimmin 3–4 kuukauden ikäiset vauvat. Tyypillisin ravistelutilanne on seurausta siitä, kun väsynyt ja tuskastunut aikuinen ravistelee vauvaa saadakseen itkun loppumaan. Muita ravistelulle altistavia tekijöitä ovat tutkimusten mukaan esimerkiksi vauvan keskosuus, kaksosuus, äidin nuori ikä, yksinhuoltajuus, parisuhdeongelmat ja päihteiden käyttö. Poikavauvat ovat suuremmassa vaarassa joutua pahoinpidellyiksi kuin tytöt (Potilaan lääkärilehti).

Ravistellun vauvan oireyhtymä

Vauvan tahallisesta edestakaisesta ravistelusta tai myös lyömisestä voi syntyä ravistellun vauvan oireyhtymä, jossa pienelle lapselle muodostuu aivovamma. Tavallisimpia oireita ovat tällöin tajunnan tason ja vireystilan heikkeneminen, oksentelu ja ärtyneisyys, tajunnanmenetys- ja kouristuskohtaukset sekä hengitysvaikeudet. Lapsi voi jopa kuolla ravistelun seurauksena.

Valtaosalle eloonjääneistä ravistellun oireyhtymän kokeneista vauvoista jää pysyvä vamma kuten esimerkiksi näköhäiriöitä, epilepsia, halvausoireita ja käyttäytymisongelmia sekä kehitysvammaisuus.

Mikäli vanhempi tai joku muu lasta hoitanut on ravistellut vauvaa, on erittäin tärkeää viedä vauva välittömästi sairaalaan, jotta hän saa tarvitsemansa avun.

Konkreettisia keinoja oman ärtymyksen hallitsemiseksi

Vauva ilmentää itkullaan tarpeitaan ja epämukavaa oloaan, eikä itke tahallaan ärsyttääkseen vanhempiaan. Konkreettisien keinojen avulla vanhempi oppii hallitsemaan ärtymyksensä ennen maltin menettämistä. Tilanteessa on ensisijaista laskea vauva turvallisesti omaan sänkyynsä.

On olemassa tehokkaita keinoja itsensä rauhoittamiseen, esimerkiksi hengittäminen syvään, musiikin kuuntelu ja puhelinkeskustelu läheisen kanssa, jonka jälkeen on mahdollista jatkaa vauvanhoitoa tyynesti. Vanhempien tai lasta hoitavien muiden aikuisten kannattaa vuorotella vauvan hoidossa, jotta heistä väsyneempi i voi välillä levätä.

On hyvä pyytää ja hakea apua läheisiltä ja ammattilaisilta lapsen hoidossa, kuten asiantuntijat muistuttavat myös YLE:n haastattelussa 7.5.2017. Myös ulkoilu ja vertaistuki auttavat jaksamisessa ja pärjäävyyden tunteen saavuttamisessa. Väsymyksen myöntäminen ja avun pyytäminen ei tarkoita epäonnistumista vaan vastuullisuutta.

Saatavilla tietoa ja apua neuvolasta ja muista lapsiperhepalveluista

Suomessa on tehty työtä vauvojen ravistelun ehkäisemiseksi, mutta edelleen on tärkeä lisätä väestön yleistä tietoisuutta ravistelun vaaroista. Erityisesti tätä tietoa tulee antaa kaikille lasta odottaville vanhemmille ja vauvan syntymän jälkeen vanhempien lisäksi myös muille lasta hoitaville aikuisille. Aktiivisella neuvonnalla on mahdollista selkeästi vähentää ravistelun esiintymistä.

Lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana tarjotut tiheät ja säännölliset neuvolan terveystarkastukset mahdollistavat vanhempien jaksamisen sekä mielialan havainnoinnin ja puheeksi ottamisen. Tuolloin on mahdollista järjestää perheelle tarvittavaa apua esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelusta, perhetyöntekijän kotikäyntejä tai lapsiperhejärjestöjen ja seurakuntien järjestämää lastenhoitoapua ja vertaistukea.

Ravistelu on lapsen pahoinpitelyä, jonka selvittämiseen tarvitaan terveydenhuollon lisäksi lastensuojeluviranomaisia huolehtimaan lapsen turvallisuudesta ja poliisia suorittamaan rikostutkinta. Vauvan ravistelua epäiltäessä on tehtävä viipymättä lastensuojelulain mukaiset ilmoitukset lastensuojeluun ja poliisille. Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa kaikkia terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Materiaalia ja lisätietoa tarvitaan

Suomen lastenlääkäriyhdistyksen ja sosiaali- ja terveysministeriön laatima 2006 valmistunut esite ”Käsiteltävä varoen” on saatavilla Suomen Lastenlääkäriliiton kotisivuilta. Nykymuodossaan se on hankala tulostaa sivu kerrallaan. Ehdotamme, että esitteeseen tehtäisiin tarvittavat päivitykset ja se laadittaisiin helposti tulostettavaan muotoon. Esitteen jakaminen kaikille neuvolassa asioiville perheille ja yleensäkin lapsiperhepalveluissa on perusteltua, mutta vaatii rahoituksen järjestymistä painatus- ja jakelukuluihin. Vaihtoehtoisesti esitettä voitaisiin myydä niin sanottuna nippujulkaisuna, jolloin esitteen hinta pysyisi alhaisena. Lisäksi ehdotamme neuvoloiden odotus- ja vastaanottotiloihin julisteita lisäämään vanhempien tietoisuutta vauvan ravistelun vakavuudesta ja ehkäisystä.

Meille tulee vauva -opas tarjoaa vanhemmille tietoa muun muassa vauvan hoidosta ja turvallisuudesta sekä vanhempien oman terveydentilan ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Oppaassa on myös tiivistetysti tietoa vauvan ravistelun vakavuudesta ja ravistelun ehkäisystä.

Ravistelun vaarat vauvalle ovat estettävissä kokonaan!

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *