Useat mediat ovat viime aikoina uutisoineet vakavasta lähisuhdeväkivallasta. Lähisuhdeväkivallan seurauksena on menehtynyt ihmisiä tänäkin syksynä.

Moni julkisuuden henkilö on myös rohkeasti kertonut omilla kasvoillaan julkisuudessa lähisuhdeväkivallan kokemuksistaan. Motivaationa vaikean henkilökohtaisen asian esilletuomiseen heillä on usein rohkaista muita samaa kokeneita hakemaan apua. Tämä on tärkeää, koska jokainen lähisuhdeväkivallan uhri on liikaa.

Voidaan sanoa, että jokainen suomalainen tuntee jonkun joka on tai on ollut lähisuhdeväkivallan uhri. Niin yleistä lähisuhdeväkivalta on Suomessa.

Väkivallalla on valtavat vaikutukset ei vain inhimillisesti, vaan myös kansanterveydellisesti yksittäisten ihmisten ja heidän läheistensä elämään.

Huolimatta siitä, että väkivallasta puhutaan paljon esimerkiksi mediassa, suuri osa väkivallan uhreista vaikenee yhä kokemuksistaan.

Toisaalta väkivaltaa tai sen uhkaa kokeva ei välttämättä itse tunnista, että kyse on väkivallasta. Tai tunnistaessaan väkivallan, ei tiedä mistä siihen voi hakea apua. Tässä ammattilaisen apu ja tuki ovat ensi arvoisen tärkeitä.

Lähisuhdeväkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa

Lähisuhdeväkivallan vähentämiseksi ja loppumiseksi on tehty Suomessa paljon toimenpiteitä. Esimerkiksi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) määrää kunnat tarjoamaan sosiaalipalveluja lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen.

Monia kuntien ja valtion viranomaisia ja muita asiakastyössä olevia on vuosien saatossa koulutettu tunnistamaan ja kysymään lähisuhteessa tapahtuvasta väkivallasta. Useista tutkimuksista käy ilmi, että lisäkoulutuksen tarvetta on kuitenkin edelleen.

Väkivallasta kertominen on lähes aina sen kokijalle edelleen hyvin häpeällinen ja herkkä asia. Väkivaltaa kokeneet kertovat kokevansa usein ohittamista, vähättelyä ja jopa sitä, ettei heitä uskota jos he kertovat väkivaltakokemuksistaan.

Tärkeää olisikin miettiä, mikä saa ammattilaisen ohittamaan tietoisesti tai tiedostamattaan asiakkaan hädän ja mahdollisen väkivallan kokemuksen. Onko se aiheen vaikeus, työntekijän oma epävarmuus vai kiire? Huoli on kuitenkin tärkeä ottaa rohkeasti puheeksi, oli sitten kyse työssä tai vapaa-ajalla kohdatusta henkilöstä, joka mahdollisesti parhaillaan elää väkivallan keskellä.

Uusi verkkokoulutus antaa avaimet lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseen

Lähisuhdeväkivalta näkyy harvoin ulospäin, joten kunnioittavaa, mutta avointa kohtaamista ja asian esille tuomista tarvitaan. Monet väkivaltaa kokeneet toivovat ammattilaisilta asian esiin nostamista. Kysymällä rohkaistaan myös puhumaan vaikeasta asiasta. Ammattilaisten on tärkeää saada riittävästi koulutusta lähisuhdeväkivaltailmiöstä, jotta he tietävät kuinka kohdata väkivaltaa kokeneet ja kuinka auttaa heitä.

Helmikuussa 2019 julkaistaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja poliisille suunnattu Luo luottamusta – puutu väkivaltaan -lähisuhdeväkivallan verkkokoulutus. Koulutus on ilmainen ja avoin kaikille. Verkkokoulutuksesta saa tietoa lähisuhdeväkivaltailmiöstä ja tukea asiakkaan kohtaamiseen ja väkivallan puheeksi ottamiseen. Verkkokoulutus antaa lisää välineitä lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen sekä tietoa siitä, mitä apua lähisuhdeväkivaltaan on saatavilla.  Koulutuksessa myös rohkaistaan ammattilaisia kysymään väkivallasta.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *