Johdon rooli muutoksessa on korvaamaton. Johtaja voi vauhdittaa strategista muutosta, jossa juurrutetaan näyttöön perustuvat psykososiaaliset menetelmät perustason ammattilaisten toimintaan.

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, häiriöiden ehkäisy ja varhainen hoito perustasolla tarvitsevat toimivia ja vaikuttavia menetelmiä.

Tehokkaita, perustasolle soveltuvia lyhyitä ja strukturoituja menetelmiä tuodaan nyt Suomeen. Jo muutamalla käynnillä häiriöiden varhaisvaiheissa voidaan saada merkittävää apua. Myös työntekijöiden jaksaminen paranee, kun käytettävissä ovat tutkitusti vaikuttavat työmenetelmät.

Uusille perustason toimintamalleille on tilausta. Jos perustaso ei onnistu ehkäisyn ja varhaisen hoidon tehtävässään, ei erikoissairaanhoitokaan voi selvitä vakavampien mielenterveyden häiriöiden oikea-aikaisesta hoidosta.

Erikoissairaanhoitoa tarvitsevien lasten ja nuorten määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Tämä tulee yksilölle ja yhteiskunnalle kalliiksi: psykososiaaliset ongelmat muuttuvat pitkäaikaisiksi sairauksiksi tai tarvitaan pitkäkestoisia lastensuojelutoimenpiteitä.

Varhaisvaiheen tuki on vaikuttavinta

Suomessa yleisimpiä mielenterveyshäiriöitä ovat lapsilla käytöshäiriöt ja nuorilla masennus ja ahdistuneisuus.

Suomen kansallisen mielenterveysstrategian tavoitteena on, että perustason palveluissa otetaan käyttöön vaikuttavaksi todettuja menetelmiä yleisimpien mielenterveyshäiriöiden varhaiseen hoitoon.

Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten parissa työskentelevien perustason ammattilaisten mielenterveysosaamista, jotta tukea tarvitsevat saavat ajoissa oikeanlaista apua.

Toiminnan muutos vaatii strategista johtamista

Uusien menetelmien käyttöönotossa ei riitä pelkkä koulutus, vaan toiminnan muutos vaatii strategista johtamista lapsen, nuoren ja huoltajien omassa toimintaympäristössä.

On selvitettävä monia asioita: Mitkä ovat resurssit ja osaaminen, kuka tavoittaa nuoren parhaimmin, minkälaista täydennyskoulutusta tarvitaan? Mitkä ovat paikalliset toimintamallit ja toimintakulttuurit?

Mikä edistää, mikä estää uusien menetelmien käyttöönottoa?

Muutoksessa on myös tarkasteltava töiden järjestelyjä: Mitä aiemmista tehtävistä vähennetään, jotta uuden menetelmän käyttöönotto mahdollistuu? Kuka kirjaa hoitosuunnitelman, miten oiremittareiden tulokset tulkitaan ja tuloksista kerrotaan nuorelle? Miten toimitaan, jos nuori tarvitsee muuta hoitoa? Kuka konsultoi nuorta, vanhempaa tai työntekijää?

Johtajilla onkin velvollisuus paitsi mahdollistaa, myös varmistaa uusien menetelmien käyttöönotto.

Hyvinvointi vahvistuu monen osa-alueen kokonaisuudessa

Keskeisin este saadun menetelmäkoulutuksen hyödyntämiselle on lapsen tai nuoren tarve moninaiselle tuelle. Lisäksi menetelmien yhteensovittaminen sujuvaksi osaksi palveluja ei aina toteudu lapsen tai nuoren parhaaksi.

Jotta psykososiaalisen tuen menetelmä olisi vaikuttava, myös ympäristö ja elintavat on otettava huomioon: masentunut tai ahdistunut nuori tarvitsee usein myös apua päihdeongelmiin, vahvistusta perheen tukeen tai säännöllistämistä unirytmiin.

Jos tähän tarvitaan useita erillisiä lähetteitä, jonottamista ja saman tarinan kertomista moneen kertaan, nuori tippuu pois hoidosta ja ongelmat kasaantuvat. Johtajuus mahdollistaa toiminnan, jossa lapsi tai nuori on keskiössä ja eri toimijat auttavat häntä hänen omassa toimintaympäristössään.

Tukea uusien menetelmien käyttöönottoon

Menetelmien käyttöönottoa ja juurruttamista tuetaan parhaillaan erityisesti Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta.

Ohjelmaa toteutetaan alueellisissa hankkeissa. Alueellisissa keskusteluissa on käynyt ilmi, että kunnat haluavat kouluttaa menetelmäosaajia ennakoitua enemmän ja menetelmäosaamiselle nähdään selkeä tarve.

Kunnissa tunnistetuista haasteista keskeisin on menetelmäohjauksen ja seurantatiedon varmistaminen.

Lisätietoa seminaarissa 14.1.2021: Näyttöön perustuvat menetelmät osaksi perustyötä
Seminaari käynnistää neljän vuonna 2021 pidettävän työpajan sarjan, jossa käsitellään tarkemmin toimeenpanon käytäntöjä.

Lue lisää:

Kasvuntuki.fi
Kuvaus soveltuvista menetelmistä, tieto niiden saatavuudesta Suomessa sekä tähän mennessä kertynyt vaikuttavuusnäyttö

Kasvuntuki.fi/arviointikäsikirja
Arviointitietoa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen suunnattujen psykososiaalisten menetelmien vaikuttavuudesta

Mielenterveyden häiriöiden Käypä hoito -suositukset
Muun muassa itsetuhoisuuden masennuksen parhaat hoitomalli

Tietoa palvelumalleista

Tukea menetelmäkoulutukseen ja palvelumallien hiomiseen:

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hankekokonaisuus

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Soteuudistus.fi-sivustolla

Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma Thl.fi:ssä

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *