Pulmien ratkaisu ja itsensä ilmaiseminen edellyttävät sitä, että pystyy käyttämään luovuuttaan. Juuri tällä hetkellä elämme tilanteessa, jossa korona vaikuttaa monella tavalla lisäten eristäytymistä, epävarmuutta ja huolta. Mielikuvitus ja luovuus kapenevat usein juuri silloin, kun ongelmia pitäisi ratkoa tai kun olisi ammennettava voimaa muutokseen. Miten luovuutta elämän voimavarana voisi vahvistaa?

Taiteen myönteisistä vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen on runsaasti tutkimusta. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi vuonna 2019 aiheesta laajan tutkimuskatsauksen.

Luovuus voi olla taiteisiin liittyvän toiminnan lisäksi myös muunlaista kokeilemista, mielen leikkiä tai ilmaisua. Luova tila arjen realiteettien keskelle voi löytyä myös luonnosta, puutarhanhoidosta tai rakennusprojektista.

Tutkittaessa luovuuden merkitystä ihmisille, sen on todettu esimerkiksi lisäävän turvallisuuden tunnetta, toimivan puskurina vastoinkäymisissä ja auttavan meitä ottamaan käyttöön potentiaaliamme.

Arkinen luovuus kunniaan

Miten voimme itse kukin arjessamme, työssämme ja vuorovaikutustilanteissamme hyödyntää mielikuvittelun, musiikin, äänen, käsillä tekemisen, kuvien, tarinan, liikkeen, luonnon ja leikin taikavoimaa?

Jokainen ihminen on erilainen ja siksi myös merkityksellisiin luovuuden kokemuksiin ja itsensä ilmaisemiseen liittyvät tarpeet ovat erilaisia. Kaikilla ihmisillä on kuitenkin olemassa mielen vapautta ja luovuutta tarvitseva puoli. Sitä voidaan ravita arkisella luovuudella, joka on osana kohtaamisia. Se voi olla hyräilyä hoitotilanteessa, idean piirtämistä kuvaksi tai uuden toimintatavan kokeilemista.

Luovuuden mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää

Luovuuden mahdollisuudet ja taide eri muodoissaan pitäisi ottaa rohkeammin myös osaksi sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen käytäntöjä. Tämä tuo uusia ulottuvuuksia hyvinvoinnin vahvistamiseen, terveyden edistämiseen sekä oppimisen tukemiseen.

Kehittämällä uudenlaisia yhteistyömuotoja voimme eri alojen yhteistyönä lisätä hyvinvointia tuomalla arkeen enemmän luovaa toimintaa, mielikuvitusta, leikillisyyttä sekä taidekokemuksia. Haastavina hetkinä olisi tärkeää, että jokainen voisi löytää reittejä oman luovuutensa äärelle. Tähän liittyvää tietoa voitaisiin hyödyntää systemaattisemmin monilla aloilla.

Kaikilla on oikeus luovuuteen

Luovaa toimintaa ja taidetta hyödyntäviä keinoja on käytössä jo monia, mutta ne eivät ole yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Luovuus kuuluu jokaisen elämään. Kaikilla on oikeus heille merkityksellisiin kokemuksiin ja niiden jakamiseen yhdessä muiden kanssa. Vaikutukset lisäävät hyvinvointia monin tavoin: yhdessä laulaminen kietoo turvallisuuteen, luontoretki muuttaa ajatusten suuntaa, kuvan tekeminen tuo oman kokemuksen näkyvämmäksi ja siitä kertomisen helpommaksi.

Tieto velvoittaa pohtimaan toimivia reittejä luovaan arkeen. Kun teemme yhteistyötä moniammatillisesti, löydämme uusia ratkaisuja, joilla voi olla kauaskantoisia seurauksia.  Elämässä pienestä luovuudesta voi seurata isoja asioita: ihminen kokee osallisuutta, valtautuu ja ryhtyy ajamaan asioitaan, puolustamaan oikeuksiaan sekä huolehtimaan ympäristöstään.

Lue lisää:

Uudista asiakastyötä luovasti ja leikkisästi

Sukkasäkkisoittimia ja spontaania kurarumbaa – Luovaa toimintaa varhaiskasvatuksessa

Reconstructing life narratives through creativity in social work

Kohti luovaa arkea – kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisyyden edistäjänä

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *