Anna-Maria Isola

tutkimuspäällikkö Hyvinvointivaikuttajat, THL

Kirjoittajan blogeja

Läsnäolo, kuuntelu ja kunnioitus tekevät myös etäkohtaamisesta inhimillisen

4 min

Sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluiden yhteydessä pohditaan usein, miten erilaiset palvelualustat toimivat, ovatko ne saavutettavia tai miten voidaan ehkäistä digisyrjäytymistä eli sitä, että ihminen jää syystä tai toisesta sähköisten palvelujen ulkopuolelle. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että joillekin etäpalvelu kasvokkaisen tapaamisen sijaan voi olla suorastaan helpotus. Koronan aikana palveluita on siirretty entistä enemmän verkkoon. Jo ennen koronaa […]

Luovuus on voimavara, josta on arjessa monenlaista hyötyä

Pulmien ratkaisu ja itsensä ilmaiseminen edellyttävät sitä, että pystyy käyttämään luovuuttaan. Juuri tällä hetkellä elämme tilanteessa, jossa korona vaikuttaa monella tavalla lisäten eristäytymistä, epävarmuutta ja huolta. Mielikuvitus ja luovuus kapenevat usein juuri silloin, kun ongelmia pitäisi ratkoa tai kun olisi ammennettava voimaa muutokseen. Miten luovuutta elämän voimavarana voisi vahvistaa? Taiteen myönteisistä vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen on […]

Osallisuustyöllä korjataan eriarvoistavia rakenteita

Eriarvoisuus ja siihen liittyvä ihmisryhmien etääntyminen uhkaavat hyvinvointia, turvallisuutta ja luottamusta poliittiseen järjestelmään. Nuoret äänestävät keski-ikäisiä vähemmän, sairaat terveitä ja pienituloiset hyvätuloisia harvemmin. Korkeasti koulutetut sairastavat vähemmän, elävät pidempään ja saavat vaivansa useammin hoidettua kuin vähän koulutetut. Asuinalueet eriytyvät. Eriarvoistumista on pyritty torjumaan rakenteita korjaamalla. Esimerkkejä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio, sosiaaliturvan jakoperiaatteiden uudistaminen ja […]

Sosiaaliturva ei onnistu poistamaan sosiaalista eriarvoisuutta

Hiljattain uutisoitiin, että perimä vaikuttaa yksilöiden tuloihin. Taloustieteilijöiden tutkimuksessa seurattiin 1950-luvulla syntyneiden identtisten ja epäidenttisten kaksosten rekistereitä. Tutkimuksesta tehdyt tulkinnat olivat kiinnostavia: Hyvinvointivaltio ei pysty enää vaikuttamaan tulonjakoon, väittivät yhdet. Pystymme vaikuttamaan siihen, millaisia ominaisuuksia arvostetaan, sanoivat toiset. Tuloerot eivät kasva, mutta varallisuuserot kasvavat. Suomi eriarvoistuu, vaikka tilastot eivät kaikilta osin sitä todista. Eriarvoisuutta koskevia […]

Nämä 10 väittämää kertovat, kuinka osallinen olet

Ota hetki aikaa ja mieti elämääsi. Pitävätkö seuraavat väittämät paikkansa? Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä. Saan myönteistä palautetta tekemisistäni. Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön. Olen tarpeellinen muille ihmisille. Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun. Tunnen, että elämälläni on tarkoitus. Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita. Saan itse apua silloin, kun sitä todella tarvitsen. Koen, että […]

Työelämän ulkopuolella olevat tuntevat yksinäisyyttä selvästi muita useammin

5 min

Tunnetko itsesi yksinäiseksi? Lähes joka neljäs työelämän ulkopuolella oleva työikäinen vastaa ”jatkuvasti” tai ”melko usein”. Tämä pysäyttävä tieto käy ilmi kesäkuussa julkaisemastamme tutkimuksesta, jossa selvitettiin työelämän ulkopuolella olevien osallisuutta ja hyvinvointia. Itsensä jatkuvasti tai melko usein yksinäiseksi tuntevien osuus on koko väestöön verrattuna jopa kolminkertainen. Yksinäisyys ei välttämättä ole suoraan yhteydessä ystävien määrään. Kyselyyn vastanneista […]

Irtiotto arjesta auttaa unohtamaan huolet

Neurofysiologian tutkimuksesta kuuluu kiinnostavia: Ethan Kross ja Jason Moser tutkimusryhmineen pyysivät koehenkilöitä puhumaan itsestään kolmannessa persoonassa ensimmäisen persoonan sijaan. Tutkijat tarkastelivat puhetapaan liittyviä muutoksia aivosähkökäyrillä ja havaitsivat, että kolmannen persoonan puhe vähensi aivojen tunteisiin liittyvää stressiä jo ensimmäisen sekunnin jälkeen. Koe toistettiin, mutta siten, että osaa koehenkilöitä pyydettiin kertomaan vaikeista muistoista kolmannessa ja osaa ensimmäisessä […]

Mitä kaupunkiaktivisti voi tehdä köyhyydelle

Osallisuus rakentuu ihmisten välisessä tilassa. Oleskellessaan muiden ihmisten kanssa samoissa tiloissa, saman äänimaailman jakaessaan, katseita tai sanoja vaihtaessaan ihmiset jakavat yhteistä kokemusmaailmaa. Köyhyydessä ihminen usein kadottaa yhteyden omiin voimavaroihinsa ja tulevaisuuteen. Elämä etenee päivä kerrallaan sinnitellen. Mahdollisuudet leikkautuvat näköpiiristä eikä elämässä siksi jää tilaa myönteiselle sattumanvaralle. Ei pääse enää osallistumaan sellaisiin prosesseihin, joissa luodaan merkityksiä, […]

Uskallatko sanoa ääneen: sosiaalinen kuntoutus

3 min

Ontuvasta askelluksesta onnettomuuden jälkeen, masennuksesta tai paniikkihäiriöstä halutaan tavallisesti kuntoutua. Mutta entä jos lausuu jonkin kirjaimen erityisellä tavalla tai on temperamentiltaan varautunut? Vuonna 2014 sosiaalihuoltolakiin kirjattiin kuntien velvollisuudeksi tarjota sosiaalista kuntoutusta. Tavoitteeksi määriteltiin muun muassa sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen, mutta kunnille annettiin melko vapaat kädet tavoitteen saavuttamiseksi. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke Soskun selvitys kertoo, että kuntapäättäjät ymmärtävät […]