Olin heinäkuun etätyössä. Luin sateessa ja helteessä pinon hankehakemuksia. Kävin läpi kaikki sote-maakuntien ja Helsingin (jatkossa kutsun alueiksi) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman sekä rakenneuudistuksen tuen hankehakemukset. Etsin niistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) rakenteiden ja toimien kuvauksia, en niinkään vaikuttavien toimintamallien luetteloita.

Mitä heinänuhan aikana opin?

Lyhyesti: erot alueiden välillä ovat suuret. Jos hakemukset toteutuvat alueiden suunnitelmien mukaan, eri puolilla Suomea ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia pysyä terveinä ja hyvinvoivina. Hyvinvointia tukevat, varhaisen tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn palvelut ovat joissain alueilla hajanaisempia tai vähemmän tietoon perustuvia kuin toisilla.

Kolme erilaista hakemuspinoa

Lukiessani iloitsin alueista, joilla on jo vuosia toiminut organisaatio, joka on tukenut kuntia, tuottanut alueellista tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä ja vaikuttanut sote-palveluiden ehkäisevien ja edistävien palveluiden kehittymiseen.

Näiden alueiden hakemuksissa on sanoitettu hyte-rakenteet, monialainen, verkostomainen työote ja kehitettävät hyte-toiminnot. Hakemuksissa saatetaan kehittää toimintaa yhä hienosyisemmäksi ja vaikuttavammaksi tai todeta, että alueella on tarpeen keskittyä nyt kehittämään joitakin muita, puutteellisempia sisältöjä.

Ikääntyvää sydäntäni ilahdutti lukea hakemuksia myös alueilta, joilta ei ole ollut aiemmin tiedossa alueellista hyte-toimintaa tai -rakenteita, mutta joiden hakemuksissa ne nyt selvästi näkyivät. Näin hankerahoitus voi parhaimmillaan tuottaa alueelle uutta hyvää – mikä olikin sen tarkoitus!

Huolestuttavimpia olivat hakemukset, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon sisäisenä palvelujen yhtenäistämisenä, tehostamisena tai esimerkiksi ainoastaan digitaalisten omahoitokäytänteiden kehittämisenä.

Monitoimijaista ja monialaista työtä ei vielä ole koordinoitu, vaikka kehittämistarpeita on jo ehkä tunnistettu. Alueet saattavat olla vasta muotoutumassa ja koordinaatio on alullaan, eikä monialaisen hyte-työn merkitystä tiukassa sairaanhoito-orientaatiossa vielä ole saatu kirjattua auki. Kuitenkin näilläkin alueilla suunnitelmiin on kirjattu vaikuttavia toimintamalleja käyttöönotettaviksi.

Kolmannen hakemuspinon tuottivat alueet, joilla hyten sanoitus saattaa vielä olla horjuvaa, vaikka hakemuksissa on mainittu useita hyte-rakenteiden osia ja ymmärretty koordinoinnin tärkeys. Tähän pinoon päätyivät nekin alueet, joilla koko sosiaali- ja terveydenhuollon infrastruktuuri on saattanut olla jo olemassa, mutta hyte-rakenteet ovat vasta muodostumassa.

Joillakin alueilla puolestaan tiedän olevan jo olemassa hyte-rakenteita, mutta se ei näy hakemuksista. Ehkä hyte-asiantuntijat eivät ole olleet mukana hakemusten valmistelussa?

Alueet tarjoavat vähintäänkin hyvinvointia lisääviä toimintamalleja asukkailleen

Kaikilla alueilla on suunnitteilla ottaa käyttöön tai kehittää ainakin muutamia alueelle tärkeitä toimintamalleja, jotka voivat liittyä esimerkiksi varhaiseen tunnistamiseen tai elintapaohjaukseen. Sote-toimijat myös tunnistavat järjestöt tai esimerkiksi kuntien lasten ja nuorten parissa toimivat tahot palvelujen tuottamisen kumppaneina.

Digitaaliset hyte-ratkaisut näyttävät keskittyvän asukkaiden kannalta omadiagnoosi- ja omahoitoratkaisuihin, ammattilaisilla palvelutarjottimiin ja hyte-johtamisessa tietoaltaiden mahdollisuuksiin.

Ennaltaehkäisy ja ennakointi hillitsevät kustannuksia

Alueiden on helpointa kuitata kustannusten nousun taittuminen toteamalla, että palvelut tuotetaan tehokkaasti tai että raskaiden palvelujen tarve on vähentynyt.

Kustannusten hillitsemistä pohditaan hakemuksissa myös monipuolisemmin ja uskottavammin, esimerkiksi palvelutuotannossa: ”Tunnistetuille riskiryhmille tullaan kehitettävissä palvelukonsepteissa tarjoamaan matalan kynnyksen palveluita, joilla pystytään ehkäisemään tulevaisuuden kasvavaa palvelujen tarvetta.”

Rakennetasolla kustannusten hillitsemisen ja alueen hyvinvoinnin yhteys voidaan sanottaa kauniisti myös näin: ”Alueellisessa hyte- ja järjestöyhteistyössä onnistuminen mahdollistaa asukkaille entistä monipuolisemmat palvelusisällöt ja tarvittaessa raskaimmista palveluista kevyempään siirtymisen.”

Erilaisessa vaiheessa olevat sote-maakunnat tarvitsevat erilaista tukea uudistuksen toimeenpanolle. Paljon hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sanoittaneille alueille tuki voisi olla esimerkiksi vertaiskehittämistä, joillekin muille taas rohkaisua koota alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntemus yhteen sekä jäsentää ja resursoida toiminnan suunnittelua muiden alueiden esimerkkien pohjalta.

Lue lisää:

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen toimijat
Thl.fi

Alueellinen hyvinvointijohtaminen
Thl.fi

Paniikkisäästöissä ei pidä leikata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
THL:n blogi 16.10.2019, Nella Savolainen ja Tapani Kauppinen

Vielä kerran sote-uudistuksesta: Miten käy hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle?
THL:n blogi 10.6.2019, Nella Savolainen ja Tapani Kauppinen

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *