Osallisuus rakentuu ihmisten välisessä tilassa. Oleskellessaan muiden ihmisten kanssa samoissa tiloissa, saman äänimaailman jakaessaan, katseita tai sanoja vaihtaessaan ihmiset jakavat yhteistä kokemusmaailmaa.

Köyhyydessä ihminen usein kadottaa yhteyden omiin voimavaroihinsa ja tulevaisuuteen. Elämä etenee päivä kerrallaan sinnitellen. Mahdollisuudet leikkautuvat näköpiiristä eikä elämässä siksi jää tilaa myönteiselle sattumanvaralle. Ei pääse enää osallistumaan sellaisiin prosesseihin, joissa luodaan merkityksiä, merkityksellisyyttä ja arvoa.

Kun arvottomuuden ja voimattomuuden kokemukset lisääntyvät, ei pysty irrottautumaan pakottavasta tästä hetkestä. Väylät hyvinvointia rakentaviin ihmiskontakteihin ja materiaalisiin resursseihin kapeutuvat. Köyhyys laajentuu sosiaaliseksi ja edelleen kulttuuriseksi köyhyydeksi. Se eristää ihmisen toisista ihmisistä.

Ihminen ei silloin pääse kasvamaan mittoihinsa – olemaan osallinen omassa elämässään.

Reilu ja avoin kaupunki

Köyhyyttä ja syrjäytymistä yritetään usein vähentää tarkasti harkituilla toimenpiteillä ja väliintuloilla. Paikallisesti köyhyyttä voidaan kuitenkin vähentää lisäämällä osallisuutta esimerkiksi kaupunkitiloihin liittyvillä ratkaisuilla ja toiminnalla, jotka houkuttelevat tarttumaan hetkeen ja suostumaan sattumaan.

Kaupunkiaktivismin sisäisiin toiminnan periaatteisiin kuuluvat reiluus ja avoimuus. Resurssien epätasaista jakautumista ei kaupunkikulttuurilla korjata, mutta osallisuutta voidaan muilla keinoin lisätä.

Kaupunkiaktivismi kohtaa köyhyyden -keskustelutilaisuudessa pohdimme ja ideoimme yhdessä, miten voimme kaupunkikulttuurin keinoin korvata syrjäyttäviä mekanismeja osallisuutta lisäävillä mekanismeilla. Keskustelutilaisuus järjestetään osana Helsingin taidemuseon Urban Hitchiking -näyttelyä ja keskustelun jälkeen on mahdollisuus kokeilla ”liftaamista” satunnaisen ihmisen matkaan.

Urban Hitchhiking soveltaa perinteisen liftaamisen ideaa urbaanissa tilassa. Erona perinteiseen liftaukseen on se, että nyt ei liftata ajoneuvon kyytiin, vaan kanssakävelijän seuraan. Tämä tapahtuu asettumalla jalankulkijoiden keskelle ja nostamalla peukalo pystyyn. Tarkoituksena on kohdata satunnainen ohikulkija ja jakaa hänen kanssaan pieni hetki elämää.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen hanke – Sokra haastaa keskusteluun kaupunkiaktivismin mahdollisuuksista ja kokeilemaan urbaania liftausta tiistaina 19. syyskuuta 2017 klo 17–19 Helsingin taidemuseo HAM:issa Helsingin Tennispalatsissa.

Lue lisää:

Kaupunkiaktivismi kohtaa köyhyyden -keskustelutilaisuus

Urban Hitchhiking -näyttely, Helsingin taidemuseo HAM

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *