Erja Koponen

tutkija Sosiaalipolitiikan tutkimus, THL

Kirjoittajan blogeja

Sosiaalihuollon toimintaa ja tiedonhallintaa tulee kehittää yhtä aikaa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on edessä valtavia muutoksia. Tavoitteena on, että sote-palvelut olisivat tulevaisuudessa aiempaa vaikuttavampia ja asiointi sujuvampaa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää paitsi työtapojen, myös tiedonkulun, tietojen kirjaamisen ja tiedolla ohjaamisen uudistamista. Viime viikkojen koronatilanne on lisäksi osoittanut, että mitä suurempi paine järjestelmään kohdistuu, sitä sujuvampaa tiedon kulkua ja tiedolla ohjaamista tarvitaan. Asiakkaita koskevaan tietoon ja […]

Lue lisää Sosiaalihuollon toimintaa ja tiedonhallintaa tulee kehittää yhtä aikaa

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu valoi perustan uudenlaiselle sosiaalityölle

Lukuaika4 min

Kaksivuotinen Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu antoi sosiaalialan asiantuntijoille mahdollisuuden tehdä uudenlaista sosiaalityötä ja asiakkaille mahdollisuuden aitoon osallistumiseen ja osallisuuteen. Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu päättyi vuodenvaihteessa, ja THL tekee kokeilusta loppuraportin helmikuun loppuun mennessä. Kokeilun aikana kerättiin vaikuttavuustietoa AVAIN-mittarin, työntekijäkyselyn (ks. Koponen & Maksimainen 2019) ja asiakaskyselyn avulla. Näillä pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolinen kuva siitä, miten kuntakokeilussa kehitetty […]

Lue lisää Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu valoi perustan uudenlaiselle sosiaalityölle