FinTerveys 2017 -tutkimukseen osallistuneet saavat helmikuun aikana henkilökohtaisen terveysprofiilinsa. Näin kattavaa palautetta ei aiempiin tutkimuksiimme osallistuneille ole annettu. Terveysprofiili sisältää tietoja yleisimmistä kansantaudeista ja toimintakyvystä sekä tärkeimmistä näihin vaikuttavista tekijöistä, joihin yksilö voi usein omilla valinnoillaan vaikuttaa. Mukana on henkilön omia mittaustuloksia terveystarkastuksesta sekä tuloksia, jotka pohjautuvat kyselylomakkeilla annettuihin tietoihin (esim. alkoholin riskikäyttö, psyykkinen kuormittuneisuus).

Omien tulosten lisäksi terveysprofiilissa on tietoa viite- tai tavoitearvoista sekä väestön keskiarvotuloksista. Tutkimukseen osallistuneella on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus verrata omia tuloksiaan muiden samanikäisten miesten tai naisten tuloksiin. Tuloksia on havainnollistettu infografiikan keinoin.

Terveysprofiilin pituus riippuu siitä, kuinka moneen mittaukseen tutkittava osallistui. Esimerkiksi valveillaoloajan fyysistä aktiivisuutta ja unta mitanneet liikemittarit olivat käytössä vain osalla tutkimukseen kutsutuista.

Terveysprofiili täydentää tutkimukseen osallistuneiden jo aiemmin saamia tuloksia ja palautetta. Osallistujat saivat heti tutkimuskäynnillä tiedot omista mittaustuloksistaan (esim. verenpaine, käden puristusvoima ja näkötesti). Laboratoriotutkimusten tulokset lähetettiin kirjeitse. Tarvittaessa tutkittaviin oltiin myös yhteydessä puhelimitse, jos tuloksissa havaittiin jotain aihetta pikaisempaan selvittelyyn.

Pienikin muutos voi olla hyödyksi

Terveysprofiilissa on yleisiä suosituksia ja ohjeita siitä, miten omaa terveyttään voi ylläpitää ja kohentaa. Profiilin saaja voi arvioida näiden suositusten ja ohjeiden soveltuvuutta itselleen ja tarvittaessa keskustella niistä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Korostamme, että pienetkin muutokset voivat olla hyödyllisiä, vaikka terveyttä edistävät valinnat eivät aina ole yksinkertaisia ja helppoja omassa elämäntilanteessa.

Koskaan ei ole liian myöhäistä omaksua terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävä ja kohentava elämäntapa.

Terveysprofiilissa on myös linkkejä luotettavaan tietoon ja ohjeita siitä, milloin omien tulosten perusteella kannattaa hakeutua lisätutkimuksiin tai hoitoon. Tavoitteenamme on saada ihmiset pohtimaan omaan terveyteen vaikuttavia asioita ja harkitsemaan mahdollisesti tarvittavia muutoksia.

Tutkimukseen osallistuneet voivat soittaa puhelinpalveluumme ja kysyä lisätietoja terveysprofiilistaan. Näin saamme samalla hyödyllistä palautetta ja voimme kehittää terveysprofiileja seuraaviin tutkimuksiin. Seuraamme mielenkiinnolla, miten terveysprofiili otetaan vastaan.

Postitettavasta paperiversiosta on mahdollista jatkossa tuottaa vuorovaikutteisempi sähköinen palaute, jossa henkilö voi testata miten esimerkiksi elintapojen muutokset vaikuttaisivat omaan tilanteeseen. Näin toimivat aiempien väestötutkimusten perusteella kehitetyt kansantautien riskitestit (FINRISKI-laskuri, Diabeteslaskuri ja Muistisairaustesti), joiden tulokset ovat myös mukana terveysprofiilissamme. Terveysprofiileja voidaan hyödyntää myös asiakas-/potilasneuvonnan ja omahoidon perustana.

Tutkimus tuottaa kattavan kuvan suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Omaa terveyttä kuvaavista kyselypalautteista löytyy aiempia esimerkkejä mm. työterveyshuollosta ja terveysvakuutusyhtiöiltä. FinTerveys -tutkimus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden monipuolisemman profiilin rakentamiseen, sillä vain harvoin on käytettävissä koko maata edustava otos, näin laajat mittaustulokset, hyvä osallistumisaktiivisuus takaamassa aineiston korkean laadun sekä laaja kansantautien ehkäisyn asiantuntijuus tutkimusryhmässä.

FinTerveys -tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Kutsuimme tutkimukseen 10 305 yli 18-vuotiasta henkilöä eri puolilta Suomea. Tutkimukseen osallistui 7 055 henkilöä eli 69 % kutsutuista. Vain kyselyyn vastanneet saavat suppeamman terveysprofiilin. Laajemman terveysprofiilin saa 5 957 terveystarkastukseen osallistunutta henkilöä (58 % kutsutuista).

Osallistumisaktiivisuutta voidaan pitää kansallisesti ja kansainvälisesti vertailtuna onnistuneena.  Terveysprofiili ja monipuolinen palaute osallistuneille oli varmasti yksi tekijä, joka vaikutti siihen, että saimme pysäytettyä tutkimuksen osallistumisaktiivisuuden laskun verrattuna aiempiin vuosiin.

Esimerkkinä Maija Meikäläisen terveysprofiili

FinTerveys 2017 -tutkimuksen päätulokset julkaistaan vuoden 2018 aikana. Tutkimusaineistoa tullaan hyödyntämään monipuolisesti eri tutkimuksissa tulevina vuosina.

 

Lisätietoja:

FinTerveys 2017 -tutkimus

Väestötutkimusten luotettavuudesta

Terveystutkimusten hyödyt

Riskitestit Kansantaudit-aihesivustolla

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *