Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) strategiset monisektoriset tavoitteet valmistuivat viime syksynä hyvissä ajoin Tulevaisuuden sote-keskuksen valmistelun tueksi. Näissä asiakirjoissa asetetaan tavoitteita myös asukkaiden sosioekonomisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiselle.

Matka eriarvoisuuden tunnistamisesta tavoitteeksi on samaan aikaan helppo ja vaikea

Sekä Kymenlaaksossa että Varsinais-Suomessa oli työtä aloitettaessa jo paljon kokemustietoa sekä indikaattoritietoa eriarvoisuudesta. Monisektorisissa kertomusten valmisteluryhmissä ja avoimissa foorumeissa eri toimijat tunnistivat omasta työstään eriarvoisuuden ilmentymiä.

Keskusteluissa myös jaettiin toisten huoli erilaisten väestöryhmien terveydestä ja hyvinvoinnista. Oli helppo löytää yhteisiä huolen kohteita ja osaan näistä huolista oli myös mittarein osoitettavissa oleva eriarvoisuus.

Vaikeaksi sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen muuttuu, kun ne pitäisi muuttaa tavoitteiksi. Tunnistetut huolet eivät kaikki kuitenkaan siirry hyvinvointikertomuksen tavoitteiksi suoraan edes silloin, kun kyseisestä ilmiöstä on olemassa mitattava indikaattori.

Hyvinvointikertomuksen taustalla on niin valtava määrä indikaattoreita ja tietoa, että haaste on analyysissä saada priorisoitua suurimmiksi koetut haasteet ja erityisesti ne, joihin on mahdollisuus itse ja yhteistyön avulla vaikuttaa. Valinta mahdollistaa sen, että voidaan panostaa edes tiettyjen tavoitteiden toteuttamiseen. Tällöin on myös hyväksyttävä, että lukuisia tärkeitä asioita jätetään tietoisesti tekemättä.

Hyvinvointialueet voivat tehdä paljon, tässä esimerkkejä

Universaalien palveluiden lisäksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi hyvinvointikertomuksissa kirjattiin esimerkiksi:

  • ”…lastenneuvolatoiminnan painotuksen tukea tarvitseviin perheisiin…”

  • ”Vertaistuellisten työmuotojen käyttöönotto ja levittäminen (mm. Arkeen voimaa -ryhmät)”

  • ”Työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien aktivointi: Työllisyystoimijoiden ja terveydenhuollon monialaisen yhteistyön edistäminen.”

  • ”Elämänhallinnan ja toimintakyvyn vahvistaminen: alueen yhtenäisen toimintamallin luominen, syrjäytymisen ja lähisuhdeväkivallan puheeksiottoon.”

Monialaisten työryhmien asiantuntemus- ja kokemustiedon perusteella saadaan listattua alueen hyte-työn näkökulmasta tärkeimmät nostot, huolenaiheet ja näille kehittämistoimet, joihin tulisi ensisijaisesti tarttua. Indikaattoritieto seuraa usein hieman jäljessä, eikä sitä löydy aina kattavasti kaikista tarkasteltavista kohteista.  

Kymenlaakson alueellista hyvinvointikertomusta lähdettiin kokoamaan kuulemalla ensin eri toimijoiden ajatuksia ja huolia. Tämän tiedon ympärille yhdistettiin alueellista ja kuntatason tutkimus- sekä indikaattoritietoa. Osallistava näkökulma ja hyvinvointikertomustyön käynnistäminen yhteisestä keskustelusta koettiin eri toimijoita sitouttavaksi etenemistavaksi.

Suomessa tulisi käydä laajemmin yhteiskunnallista arvokeskustelua eriarvoisuudesta ja sen kaventamisesta, jotta eriarvoisuuden mittareita, tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä saadaan mukaan strategisiin ja operatiivisiin suunnitelmiin valtiolla, hyvinvointialueilla sekä kunnissa.

Lue lisää

Kymenlaakson alueellinen Hyvinvointikertomus 2020 & -suunnitelma 2020–2025 Voidaan hyvin yhdessä

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (pdf)

THL:n Eriarvoisuus-aihesivut

Toiminta on saanut rahoitusta EU:n Joint Action Health Equity Europe (JAHEE)-hankkeesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *