Kuntien kouluviranomaiset ja hyvinvointialueiden perhe- ja lastensuojelupalvelujen johtajat joutuvat yhä useammin ratkomaan kysymystä siitä, miten kohdentaa niukkenevia resursseja tukea tarvitseville lapsille ja perheille. Yksi ratkaisu löytyy julkisia palveluja täydentävistä, kolmannen sektorin toimintamalleista.

Icehearts-toiminnassa lapsia, joista on herännyt erityinen huoli, autetaan joukkueurheilun keinoin. Yhtä Icehearts-joukkuetta ohjaa kasvattaja, joka sitoutuu lasten rinnalla kulkemiseen 12 vuoden ajaksi. Toiminta on ennalta ehkäisevää lastensuojelua ja sen piirissä on jo yli 900 lasta.

Icehearts toimii ennaltaehkäisevänä tukena arjessa kamppaileville vanhemmille

Välittäminen ja kuulluksi tuleminen ulottuu Icehearts-toiminnassa lasten ohelle myös vanhempiin. ”Se pieni kysymys, mitä sulle kuuluu ja miten sä jaksat?” oli erään Icehearts -toimintaan osallistuvan lapsen vanhemman mukaan se, mikä auttoi häntä selviytymään muutoin kaaoksen partaalla olevasta arjesta.

Icehearts-pitkittäistutkimuksen mukaan vanhempien luottamus omaan vanhemmuuteensa ja lapsen pärjäämiseen vahvistuivat Icehearts -toimintaan osallistumisen myötä.

Icehearts-kasvattaja on konkreettinen apu arjessa

Vanhemmille merkittävää oli tietoisuus siitä, että lapsella oli pääsy ohjattuun liikuntaan ja harrastamiseen. Icehearts-toiminta tarjosi lapselle urheilua, pelaamista, vapaa-ajan viettoa, harjoittelua, leirejä, tekemistä ja ryhmätoimintaa. Kaikkea sitä, mitä vanhemmat itse eivät ehtineet, jaksaneet tai pystyneet tarjoamaan.

Icehearts-kasvattajan avun konkreettisuus ilahdutti ja lohdutti. Vanhempaa huojensi tieto siitä, että tarvittaessa kasvattaja kyyditsi lasta, osti urheilutarvikkeita, tarjosi välipalaa tai hankki lipun liikuntapuistoon. Konkreettinen tuki vahvisti vanhemman luottamusta omaan ja lapsen selviytymiseen. Vaikuttava vanhemmuuden tuki on konkreettisia tekoja arjessa.

Icehearts-kasvattajan kanssa voi jakaa lapseen liittyviä huolia ja ajatuksia

Icehearts -kasvattaja toimii vanhempien rinnalla eräänlaisena kasvatuskumppanina, joka auttoi myös vanhempaa toimimaan toisin lapsen kanssa. Samalla kasvattaja auttoi vanhempaa ymmärtämään lapsen käytöstä uudessa valossa. Vanhemmat kokivat saaneensa rinnalleen aikuisen, joka aidosti tunsi ja oli kiinnostunut lapsesta.

Muutamille vanhemmille kasvattaja oli ainoa henkilö, jonka kanssa hän pystyi jakamaan lapseen liittyviä huolia ja ajatuksia. Keskustelut Icehearts -kasvattajan kanssa vähensivät vanhempien yksinäisyyden kokemusta ja vahvistivat selviytymistä.

Erityisesti yhden huoltajan perheet kaipasivat kasvatuksellista kumppania ja sosiaalista yhteisvanhempaa jakamaan lapsiperhearkea kanssaan. Myös kohtaamiset oppilashuollon tai muiden perhepalvelujen ammattilaisten kanssa sujuivat helpommin, kun rinnalla oli lapsen puolesta puhuva kasvattaja.

Kun vanhempi ei pysty auttamaan lasta koulutehtävissä

Vaikka ydintehtävänä Icehearts-toiminnassa on tarjota lapselle mahdollisuus harrastaa joukkueurheilua, ydintavoite on tukea lapsen kasvua ja kehitystä laaja-alaisesti, mukaan lukien lapsen koulunkäynnin turvaaminen.

Kaikilla vanhemmilla ei ole työssäkäynnin, puutteellisen suomen kielen taidon tai perhetilanteen vuoksi mahdollisuutta auttaa riittävästi lasta koulutehtävissä. Icehearts -kasvattajalla on. Hän osallistuu lapsen koulunkäyntiin ja pakertaa yhdessä lapsen kanssa tekemättä jääneitä koulutehtäviä. Vanhempien mieli huojentuu, kun koulun ikävät viestit tehtävien laiminlyönnistä jäävät pois.

Vanhempikin tarvitsee rinnalla kulkijan

Vaikka tietomme hyvästä vanhemmuudesta on lisääntynyt, vaikuttavasta vanhemmuuden tuesta tiedämme jokseenkin niukasti. Lapsille pitkäkestoista tukea tarjoavassa Icehearts-toiminnassa on onnistuttu yhdistämään elementit, jotka hyödyttivät vanhempia monin tavoin.

Vanhempien selviytymisen tukeminen konkreettisilla auttamisteoilla ja vanhemmuuden tunteiden kannattelu empaattisuutena, arvostuksen osoituksena ja huolien jakamisena ovat Icehearts toiminnan vahvuutena. Samalla Icehearts-kasvattaja tarjoaa niin lapselle kuin vanhemmalle myönteisen ja samaistuttavan roolimallin.

Vanhempien rinnalla useita vuosia kulkeva Icehearts-kasvattaja viestittää sekä lapselle että aikuiselle, että lapsi on pysyvä osa joukkuetta ja joukkue on pysyvä osa lapsen elämää.

Lue lisää:

Kekkonen, M., Appelqvist-Schmidlechner, K., Haavanlammi, M., & Känkänen, P. (2022). Icehearts-toiminta vanhempien sosiaalisena tukena – ”Se pieni kysymys, että mitä sulle kuuluu, miten sä jaksat” . Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 30(2), 157–173.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *