Tapaturmia kannattaa ehkäistä, koska ne ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolinsyy. Vammojen ja myrkytysten hoito aiheuttaa toiseksi eniten hoitojaksoja erikoissairaanhoidossa ja kolmanneksi eniten hoitojaksoja terveyskeskusten vuodeosastohoidossa.

Tapaturmista aiheutuu myös huomattavia kustannuksia kunnille ja hyvinvointialueille.
Vuonna 2020 tehdyn kustannusselvityksen mukaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kokonaiskustannukset yhteiskunnalle olivat jopa 1 157 miljoonaa euroa vuodessa. Esimerkiksi terveydenhuollolle koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kustannukset olivat vuodessa noin 337–508 miljoonaa euroa.

Suuri osa näistä tapaturmista olisi ehkäistävissä, jos ehkäisytyötä tehdään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Turvallisuus on jokaisen asia!

Miten tapaturmien ehkäisyä tulisi johtaa hyvinvointialueilla?

Tapaturmien ehkäisy on tärkeä osa hyvinvointialueella tehtävälle työlle asetettuja tavoitteita. Se ei ole erillistä työtä, vaan osa väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä.

Tapaturmien ehkäisy kannattaakin ottaa osaksi hyvinvointikertomustyötä, koska silloin ehkäisyä on mahdollista tehdä systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Tapaturmien ehkäisyn suunnittelussa ja seurannassa sekä hyvinvointikertomustyössä yhteiset kumppanit keräävät tietoa, tunnistavat haasteita, asettavat tavoitteita, toteuttavat, seuraavat ja arvioivat yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.

Hyvinvointikertomustyön yhteisiä kumppaneita ovat muun muassa järjestöt. Yhdistämällä turvallisuussuunnittelu osaksi hyvinvointikertomustyötä voidaan säästää niukkoja resursseja.

Tapaturmien ehkäisyn keinot vaihtelevat ikäryhmittäin. Esimerkiksi nuorille kuljettajille tyypillisiä ylinopeuksia voidaan ehkäistä jo varhain aloitetulla liikennekasvatuksella. Työikäisillä taas humalahakuisen juomisen vähentäminen on merkityksellistä tapaturmien ehkäisyn kannalta. Iäkkäiden kohdalla korostuvat kaatumiset, siksi iäkkään kaatumisvaara tulisi arvioida ja suunnitella hänelle moniammatillisessa yhteistyössä yksilölliset keinot ehkäistä kaatumisia.

Mistä tukea tapaturmien ehkäisytyöhön?

THL on mukana tukemassa tapaturmien ehkäisytyötä monella tavalla. Tarjoamme työn tueksi tietoa, työkaluja ja verkostoja.

1) Turvallisesti kaiken ikää – ohjelman toimeenpanosuunnitelma

Juuri julkaistussa toimeenpanosuunnitelmassa löytyy ajankohtaista tietoa tapaturmien ehkäisytyöstä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Turvallisesti kaiken ikää -ohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2021–2025 (julkari.fi).

2) Verkkosivut

THL:n tapaturmien ehkäisyn verkkosivuille on koottuna ikäryhmittäin ja tapaturmatyypeittäin tilastotietoa ja ehkäisykeinoja: thl.fi/tapaturmat

3) Asiantuntijatyöryhmät

THL koordinoi Turvallisesti kaiken ikää -ohjelman toimeenpanoa. Asiantuntijatyöryhmät kokoontuvat kahdesti vuosittain tapaturmatyypeittäin (kaatumiset, myrkytykset, tieliikenneonnettomuudet, hukkumiset, paloturvallisuus, omaiset ja läheiset turvallisuuden edistäjinä). Asiantuntijatyöryhmät ovat kaikille avoimia.

Mikäli haluat liittyä mukaan, ota yhteyttä. Yhteystiedot, turvallisuuden edistäminen (thl.fi)

4) Tietolähteet

Tapaturmien tilannekuvan muodostamiseksi tietoa löytyy kootusti verkkopalvelustamme:
Tapaturmien ehkäisy hyvinvointialueilla (thl.fi)

Miten viestiä tapaturmien ehkäisystä asukkaille?

Tavoista ehkäistä tapaturmia on hyvä myös viestiä hyvinvointialueen väestölle. Tähän soveltuvaa materiaalia on tarjolla vuosittain vietettävän Tapaturmapäivän kampanjassa.

Tänä vuonna Tapaturmapäivää vietetään perjantaina 13. toukokuuta teemalla ”Ota varovasti”. Kampanjan taustalla on laaja Tapaturmien ehkäisyverkosto, jossa myös THL on mukana.

Tapaturmapäivä: www.tapaturmapaiva.fi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *