Sosiaali- ja terveyspalveluiden paljon puhuttu sote-uudistus ei ole lainsäädännön ja hallinnon muutoshanke, vaan se duuni, joka alkaa eduskunnan hyväksyttyä pykälät. Kun uudet rakenteet on luotu, alkaa vuosia kestävä palvelujärjestelmän kehittäminen.

Tilannetta voi verrata siihen, kun naapuruston pihalätkästä siirrytään joukkuevalmennukseen. Periaatteessa peli pysyy samana, mutta oikeastaan kaikki muuttuu. Säännöt, tulostaulut ja sarjataulukot ovat takapihalla pelatessa omien viritysten varassa. Tilanne on toinen, kun siirrytään jäähalliin ja organisoituihin koitoksiin.

Parhaillaan eduskunnassa ruodittava sote- ja maakuntalakipaketti on yhteiskunnassamme historiallinen pelisääntöjen uudistus. Ministeriöiden virkamiehillä, maakuntien valmistelijoilla ja palveluntuottajien johdolla on velvollisuus keskittyä rakentamaan edellytyksiä, joilla peli saadaan pyörimään uusien sääntöjen mukaan. Samalla pitää löytää mekanismeja, joilla sote-pelissä kehitytään koko ajan paremmaksi.

Ohjauksen mekanismit muuttuvat

Tulevassa sote-mallissa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan ja palvelut tuotetaan monituottajamallilla. Lisäksi tulee vielä tärkeä periaate asiakkaasta aktiivisena toimijana, kun hän pääsee valitsemaan itselleen sopivimman palveluntuottajan.

Keskeisiin säädöksiin on sisäänrakennettuna kovat dataan perustuvan ohjauksen mekanismit. Taakse jäävät siis aiemmat pehmeän ja kuvailevan informaatio-ohjauksen ajat, jolloin heikko hoitoonpääsy tai sijoittuminen tuottavuusvertailuissa eivät juuri ole vaikuttaneet palvelujen tuottajaan. Tulevaisuudessa pärjäämiseen ei enää riitä tulosten sujuva selitystaito.

Uuden soten pyörittäminen ja kehittäminen asukkaita paremmin palvelevaksi asettavat täysin uusia vaatimuksia tiedon hyödyntämiselle päätöksenteossa ja johtamisessa.

Tieto liikuttaa rahaa

Kovaan dataohjaukseen on säännöksissä kaksi toisiinsa kytkeytyvää päätösverkostoa tai ekosysteemiä; alueellisesti maakunnan, maakunnan liikelaitoksen ja yhtiömuotoisten tuottajien verkosto sekä valtakunnallisesti maakuntajärjestäjien, valtiorahoittajan ja asiantuntijavirastojen verkosto.

Alueellisessa ekosysteemissä dynamiikka pyörii palvelutuotannon, siitä raportoitavan tapahtuma- ja asiakastiedon sekä maksettavien tuottajakorvausten ympärillä.

Valtakunnan tason dynamiikassa korostuvat väestön palvelutarpeisiin yhdenvertaisesti vastaavat palvelut, niiden kustannusvaikuttava toteutus sekä arviointi rahoituksen riittävyydestä.

Yhteistä näille molemmille on se, että tieto liikuttaa rahaa. Palveluntuottajalle ei heru korvauksia, ellei se raportoi maakunnan edellyttämiä tietoja. Maakuntien rahoitusta ja kykyä selviytyä tehtävistään arvioidaan vuosittain dataan perustuvan raportoinnin ja asiantuntija-arvioiden perusteella.

Talvi kääntyy kevääksi ja jälleen alkaa pohdinta jäiden lähdön ajankohdasta ja siitä milloin eduskunta säätää sote-lait. Mutta kysymykseen milloin sote tulee, vastaus on selvä: sote toteutuu, kun tietoon perustuva ohjaus alkaa muokata palvelujärjestelmäämme paremmaksi, kustannusvaikuttavammaksi ja asiakaskeskeisemmäksi. Tavoitteena on valmentava systematiikka, jonka avulla päästään kilpailemaan liigatasolle eikä jäädä painimaan piirisarjoihin.

Sote-uudistuksen toimeenpano, vaikutusten arviointi ja seuranta, tuottajien valvonta ja palvelujärjestelmän ohjaus edellyttävät sekä THL:n tietotuotannon uudistamista että nykyisen valtakunnallisen tietotuotannon syventämistä. THL on käynnistänyt maaliskuussa 2017 yhteistyössä keskeisten kumppanien kanssa uudistamishankkeen, jolla varmistetaan sote-uudistuksen menestyksellisen toteuttamisen edellyttämä tietopohja.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *