Esa Iivonen

johtava asiantuntija Lasten oikeudet ja lapsi- ja perhepolitiikka, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kirjoittajan blogeja

Lapsivaikutusten arviointi edistää turvallisuutta – lyhyt oppimäärä lapsivaikutusten arviointiin

Vaikutuksella tarkoitetaan mitä tahansa tietyn päätöksen tai toiminnan seurauksena tapahtunutta muutosta. Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdentuvan valmisteilla...

Lue lisää Lapsivaikutusten arviointi edistää turvallisuutta – lyhyt oppimäärä lapsivaikutusten arviointiin

Yhdessä tehty työ tuottaa tulosta – väkivalta ei ole mikään luonnonlaki

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen edellyttää laaja-alaista yhteistä työtä. Sote-uudistuksessa monialaisen yhteistyön varmistaminen kuuluu keskeisiin huomioitaviin asioihin. Kuntien ja hyvinvointialueiden lasten...

Lue lisää Yhdessä tehty työ tuottaa tulosta – väkivalta ei ole mikään luonnonlaki

Lapsiin kohdistuvan väkivallan torjunta vaatii johdonmukaista strategiatyötä

Minkäänlainen lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole oikeutettua. Kaikki lapsiin kohdistuva väkivalta on ehkäistävissä. Näitä kahta asiaa korostaa myös YK:n lapsen oikeuksien komitea väkivallan torjuntaa koskevassa yleiskommentissaan. Oikeus väkivallattomaan lapsuuteen ja nuoruuteen ei kuitenkaan toteudu itsestään: se vaatii johdonmukaista työtä koko yhteiskunnan tasolla. Väkivallan torjunta ei ole vain jonkun tietyn hallinnonalan tai palvelukokonaisuuden asia, vaan meidän […]

Lue lisää Lapsiin kohdistuvan väkivallan torjunta vaatii johdonmukaista strategiatyötä

Yhdessä tekeminen vahvistaa oppilaiden osallisuutta

Lukuaika3 min

Koulu on kodin ohella yksi merkittävimmistä lapsen kasvuympäristöistä. Osallisuuden tunne on osa lapsen kokemaa hyvinvointia. Kun lapset ja nuoret saavat vaikuttaa koulun toimintaan, he kokevat tulevansa kuulluksi ja heidän motivaationsa paranee. Lasten osallisuuden kokemuksia koulussa on tarkasteltu monissa tutkimuksissa ja selvityksissä. Esimerkiksi vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn tulokset tuovat esiin monia mielenkiintoisia asioita lasten maailmasta: Kuusi prosenttia […]

Lue lisää Yhdessä tekeminen vahvistaa oppilaiden osallisuutta