Eeva Nykänen

ledande expert Reformer, THL

Kirjoittajan blogeja

Sote-juna kulkee oikeaan suuntaan

Sote-uudistus on ollut vireillä jo pitkään, laskutavasta riippuen vuosia tai vuosikymmeniä. Ajan kuluessa tarve palvelujärjestelmän laajamittaiselle uudistamiselle on vain kasvanut. Kuntien varaan rakentuva palvelujärjestelmämme on sirpaleinen, eikä kaikilla kunnilla ole tarvittavia voimavaroja suoriutua velvollisuudestaan järjestää riittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja asukkailleen. Tämä on johtanut eroihin eri alueiden ja eri väestöryhmien palveluissa, millä osaltaan on ollut […]

Lue lisää Sote-juna kulkee oikeaan suuntaan

Haavoittuvassa asemassa olevat huomioitava, kun koronan rajoitustoimia aletaan purkaa

Koronaepidemia tarkoittaa poikkeuksellisia oloja myös oikeudellisesti. Suomessa alettiin soveltaa 17.3.2020 ensimmäisen kerran sotien jälkeen hätätilaoikeutta. Hallitus totesi tuolloin tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsee koronaviruksen takia valmiuslain tarkoittamat poikkeusolot, ja antoi eduskunnalle valmiuslain käyttöönottoasetukset. Valmiuslaki antaa mahdollisuuden toteuttaa erilaisia kriisitilan vaatimia toimia, jotka rajoittavat voimakkaasti yksilön perusoikeuksia, kuten henkilökohtaista vapautta, liikkumisvapautta, kokoontumisvapautta, elinkeinovapautta ja oikeutta […]

Lue lisää Haavoittuvassa asemassa olevat huomioitava, kun koronan rajoitustoimia aletaan purkaa

Uusilta sote-palveluilta voi puuttua hampaat vähentää eriarvoa

”Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on elämän ja kuoleman kysymys”, totesi Maailman terveysjärjestön Marmotin komissio. ”Epätasa-arvo vaikuttaa ihmisten sairastumiseen ja heidän riskiinsä kuolla ennenaikaisesti. Terveyden eriarvoisuus syntyy elinympäristöjemme erilaisuudesta sekä niistä järjestelmistä, joilla sairauksia hoidetaan. Näitä taas säätelevät poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät.” Myös Suomessa eriarvo on merkittävää, ja sen poistaminen suuri mahdollisuus. Suurituloisimmat suomalaiset 35-vuotiaat miehet elävät keskimäärin 12,5 […]

Lue lisää Uusilta sote-palveluilta voi puuttua hampaat vähentää eriarvoa

Himmeleistä, häkkyröistä sekä soten ohjauksesta, seurannasta ja valvonnasta

Lukuaika3 min

Kaikille on tähän mennessä varmasti jo selvinnyt, että sote-uudistus on suuruudeltaan ja vaikutuksiltaan mullistava rakenteellinen ja toiminnallinen muutos.  Jos ja kun reformi saadaan maaliin, uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen ja niiden ohjauksen, valvonnan ja seurannan rakenteet ja toimintatavat perustavanlaatuisella tavalla. Tähän asti julkinen keskustelu on keskittynyt palvelujen järjestämiseen, tuottamiseen ja etenkin asiakkaan valinnanvapauteen […]

Lue lisää Himmeleistä, häkkyröistä sekä soten ohjauksesta, seurannasta ja valvonnasta

Valinnanvapaus tulee – mutta milloin?

Lukuaika5 min

Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki) on lausuntokierroksella maaliskuun loppupuolelle saakka. Lausunnonantajien tehtävä on hankala, sillä lakiluonnos on vielä olennaisilta osiltaan keskeneräinen. Keskeneräisyyden lisäksi lain vaikutusten arviointia vaikeuttaa se, että maakunnille ollaan jättämässä paljon liikkumavaraa muun muassa valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen, tuottajien hyväksymisehtojen ja korvausperusteiden määrittelyssä. Vaatii ennustajan taitoja arvioida, miten maakunnat, joita ei […]

Lue lisää Valinnanvapaus tulee – mutta milloin?

Sote-uudistusta tarvitaan turvaamaan ihmis- ja perusoikeudet

Suomessa on mittavat erot eri väestöryhmien terveydessä ja hyvinvoinnissa, ja terveydenhuoltojärjestelmämme on yksi OECD-maiden epätasa-arvoisimmista. Nämä ovat vaikeita ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää toimia useilla eri aloilla. Hyvinvointi- ja terveyseroja ei voida poistaa pelkillä sosiaali- ja terveyspalveluilla tai palvelujärjestelmää kehittämällä, mutta palveluilla on ongelman ratkaisemisessa iso merkitys. Tämän vuoksi jo vuosia valmisteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus […]

Lue lisää Sote-uudistusta tarvitaan turvaamaan ihmis- ja perusoikeudet