Juha Koivisto

forskningschef Reformer, THL

Kirjoittajan blogeja

Palvelukokonaisuudet ja -ketjut rakentavat sote-integraation

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö sekä käytännön sote-asiantuntijat eri puolilta Suomea käynnistivät keväällä 2018 palvelukokonaisuuksien ja ketjujen kehittämisverkoston. Verkostoa kutsutaan PKPK-verkostoksi. Verkostolla on kaksi tavoitetta: ensinnäkin tavoitteena on luoda geneerinen palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjaamisen ja seurannan malli, jota alueet voivat hyödyntää PKPK-työssään. Toinen tavoite on mahdollistaa alueiden välinen vertaiskehittäminen. Verkoston työskentelyn yhdyspinnoille […]

Lue lisää Palvelukokonaisuudet ja -ketjut rakentavat sote-integraation

Miten tunnistetaan palvelujen yhteensovittamisesta hyötyvät asiakkaat?

Miten tunnistaa ihmiset, jotka voisivat hyötyä erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta? Miten heidät tavoitetaan ja miten heidän palvelujen tarvettaan tulisi arvioida? Palvelutarpeista puhutaan usein tavalla, joka olettaa ne ikään kuin asiakkaan ominaisuuksiksi, jotka voidaan objektiivisesti mitata ja tunnistaa. Ovatko palvelutarpeet jotakin, joita asiakkailla on vai ovatko ne jotakin, jotka määrittyvät vuorovaikutuksessa palvelujärjestelmän kanssa? Onko […]

Lue lisää Miten tunnistetaan palvelujen yhteensovittamisesta hyötyvät asiakkaat?

Ilmiölähtöisyys auttaa ymmärtämään, ennakoimaan ja ratkomaan ilkeitä ongelmia

Miten rakentaa toimivat ja oikea-aikaiset palvelukokoisuudet ja -ketjut maahanmuuttajaperheelle, syrjäytyneelle nuorelle tai lähiön yksinhuoltajaperheelle, jolla ei ole tukiverkkoja? Ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat ilmiöt ovat usein monimutkaisia vyyhtejä, jotka voivat syntyä yllättäen ja joista selviytymiseen eivät riitä rutiininomaiset ratkaisut. Niitä voidaan verrata tutkimuksissa kuvattuihin ilkeisiin ongelmiin (wicked problems), jotka ovat moniulotteisuutensa vuoksi vaikeita hahmottaa ja joista on […]

Lue lisää Ilmiölähtöisyys auttaa ymmärtämään, ennakoimaan ja ratkomaan ilkeitä ongelmia

Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää koko järjestelmän läpäisevää muutosta

Lukuaika5 min

Sote-uudistuksen kansallisen valmistelun toistama fraasi ”toimeenpano ratkaisee uudistuksen onnistumisen” on lattea mutta paikkansa pitävä. Lait, hallintopäätökset, mallit ja suunnitelmat ovat aina pelkkää paperia kunnes ne viedään käytäntöön. ”Huonosta” mallista voi sovittelemalla ja venyttämällä saada siedettävän käytännön, kun toimeenpanoon panostetaan. ”Hyvästä” mallista saa huonon käytännön, kun toimeenpanoon ei panosteta. Malleilla ei sinänsä ole ominaisuutta hyvä tai […]

Lue lisää Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää koko järjestelmän läpäisevää muutosta

Viisi pointtia ulkomailta palveluintegraation toteuttamiseen

Lukuaika4 min

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistetaan muuallakin kuin Suomessa. Taustalla olevat haasteet – väestön ikääntyminen, moniongelmaisuus, terveydellinen epätasa-arvo ja niukkenevat resurssit – ovat yhteisiä, ja niin ovat pitkälti myös tavoitteet: ehkäisevän toiminnan ja peruspalvelujen vahvistaminen. Ja kuten Suomessa, järjestelmää voidaan uudistaa muun muassa valinnanvapautta ja palveluintegraatiota edistämällä. Tarkastelimme sote-uudistuksia Baskimaassa, Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa. Valinnanvapauden vahvistamisen sijaan nämä […]

Lue lisää Viisi pointtia ulkomailta palveluintegraation toteuttamiseen

Innovaatioita kehitetään yhä avoimemmassa vuorovaikutuksessa

Avoimuus, yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu, ideoiden varhaiset kokeilut ja kansalaisten osallistuminen ovat paikoin jo innovaatio- ja kehittämistoiminnan arkipäivää julkisella sektorilla. Elämmekin jonkinlaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan paradigmamuutoksen aikaa. Tällaisessa siirtymävaiheessa uudet ja vanhat käsitykset ja käytännöt elävät rinnakkain. Olen törmännyt konkreettisesti tähän rinnakkaiseloon ja käynnissä olevaan paradigmamuutokseen hyvinvointi- ja terveysalan kansallisen innovaatioyhteisön Innokylän toiminnan yhteydessä. Jäsennän seuraavassa kohtaamiani […]

Lue lisää Innovaatioita kehitetään yhä avoimemmassa vuorovaikutuksessa