Eeva Liukko

specialforskare Reformer, THL

Kirjoittajan blogeja

Sosiaalipalvelut ovat tulevaisuuden sote-keskusten ydintoimintoja

Lukuaika4 min

Kun elämässä tulee mutkia matkaan, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan, lääkärin tai fysioterapeutin palvelut voivat ehkäistä ongelmien syntymistä. Usein tarvitaan yhteistyötä. Joustava ja oikea-aikainen apu edellyttää, että palvelut pelaavat yhteen, ja siksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset perustuvat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhdenvertaiseen kumppanuuteen. Sosiaalipalvelut ovat tulevaisuuden sote-keskusten ydintoimintoja. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ratkotaan sosiaalisia ongelmia ja niistä asiakkaille aiheutuvia […]

Lue lisää Sosiaalipalvelut ovat tulevaisuuden sote-keskusten ydintoimintoja

Palvelukokonaisuudet ja -ketjut rakentavat sote-integraation

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö sekä käytännön sote-asiantuntijat eri puolilta Suomea käynnistivät keväällä 2018 palvelukokonaisuuksien ja ketjujen kehittämisverkoston. Verkostoa kutsutaan PKPK-verkostoksi. Verkostolla on kaksi tavoitetta: ensinnäkin tavoitteena on luoda geneerinen palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjaamisen ja seurannan malli, jota alueet voivat hyödyntää PKPK-työssään. Toinen tavoite on mahdollistaa alueiden välinen vertaiskehittäminen. Verkoston työskentelyn yhdyspinnoille […]

Lue lisää Palvelukokonaisuudet ja -ketjut rakentavat sote-integraation

Sosiaalihuolto ja terveydenhuolto hoitavat yhdessä koronaepidemiaa – vai hoitavatko?

Koronaepidemian aikana terveydenhuollon järjestelmää on maassamme viritetty huippukuntoon. Samalla kunnista on tullut kuitenkin vakavia viestejä siitä, ettei sosiaalihuollon varautuminen ole läheskään samalla tasolla. Viestit kertovat, että osassa sosiaalihuollon palvelujärjestelmää ollaan jo toimintakyvyn äärirajoilla. Tiedämmekö, mitä sosiaalihuollon palveluissa tällä hetkellä tapahtuu? Sosiaalihuolto on tukenut terveydenhuoltoa Koronavirus on paitsi tartuntoja ja sairastamista myös taloudellista ahdinkoa, osattomuutta ja […]

Lue lisää Sosiaalihuolto ja terveydenhuolto hoitavat yhdessä koronaepidemiaa – vai hoitavatko?

Ilmiölähtöisyys auttaa ymmärtämään, ennakoimaan ja ratkomaan ilkeitä ongelmia

Miten rakentaa toimivat ja oikea-aikaiset palvelukokoisuudet ja -ketjut maahanmuuttajaperheelle, syrjäytyneelle nuorelle tai lähiön yksinhuoltajaperheelle, jolla ei ole tukiverkkoja? Ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat ilmiöt ovat usein monimutkaisia vyyhtejä, jotka voivat syntyä yllättäen ja joista selviytymiseen eivät riitä rutiininomaiset ratkaisut. Niitä voidaan verrata tutkimuksissa kuvattuihin ilkeisiin ongelmiin (wicked problems), jotka ovat moniulotteisuutensa vuoksi vaikeita hahmottaa ja joista on […]

Lue lisää Ilmiölähtöisyys auttaa ymmärtämään, ennakoimaan ja ratkomaan ilkeitä ongelmia

Viisi pointtia ulkomailta palveluintegraation toteuttamiseen

Lukuaika4 min

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistetaan muuallakin kuin Suomessa. Taustalla olevat haasteet – väestön ikääntyminen, moniongelmaisuus, terveydellinen epätasa-arvo ja niukkenevat resurssit – ovat yhteisiä, ja niin ovat pitkälti myös tavoitteet: ehkäisevän toiminnan ja peruspalvelujen vahvistaminen. Ja kuten Suomessa, järjestelmää voidaan uudistaa muun muassa valinnanvapautta ja palveluintegraatiota edistämällä. Tarkastelimme sote-uudistuksia Baskimaassa, Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa. Valinnanvapauden vahvistamisen sijaan nämä […]

Lue lisää Viisi pointtia ulkomailta palveluintegraation toteuttamiseen

Yhteistyötä valinnanvapaudessa

Lukuaika2 min

Aluksi tilanne näytti selvältä: hallitusohjelmassa puhuttiin sote-palvelujen täydellisestä horisontaalisesta ja vertikaalisesta integraatiosta. Asiakkaat ja potilaat saisivat tarvitsemansa palvelut yhteen sovitettuina kokonaisuuksina ja sujuvina palveluketjuina, ja sote-integraation rinnalla lisättäisiin palvelun käyttäjien valinnanvapautta. Mutta sitten sote-integraatio alkoi ohentua ja valinnanvapaus vankistua. Nyt kun valinnanvapaus on asettautumassa paikoilleen, on sote-integraatio sovittautumassa siihen tilaan, joka jäljelle jää. Tulossa ainakin […]

Lue lisää Yhteistyötä valinnanvapaudessa