Pekka Karjalainen.

Pekka Karjalainen

erityisasiaintuntija Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen, THL

Kirjoittajan blogeja

Aikuissosiaalityön uudistaminen edellyttää valtakunnallista kehittämisohjelmaa

”Tulevaisuuden sosiaalityö toimii mahdollisimman lähellä ihmisten elämänpiiriä. Sosiaalityö on matalalla kynnyksellä tavoitettavaa lähipalvelua, jolle on ominaista yhteisöllinen lähestymistapa ja yhteiskunnallinen näkökulma.” Näin alkaa sosiaalityön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän visio. Se tuo esiin sosiaalityön kokonaisvaltaisuuden, mikä on työn erityinen vahvuus. Samalla kun sosiaalityöllä on keskeinen tehtävä työikäisten ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten osallisuuden ja arkipäivän sujuvuuden edistäjänä, […]

Lue lisää Aikuissosiaalityön uudistaminen edellyttää valtakunnallista kehittämisohjelmaa

Mummo säikähti takaisinperintää

Perustoimeentulotuen hakemusten käsittely ja maksatus siirtyi vuosikymmenien periaatekeskustelun ja kokeilujen jälkeen kunnilta Kelaan vuoden 2017 alusta. Siirrolla tavoiteltiin perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua asuin- tai oleskelupaikasta riippumatta. Valmisteluvaiheessa puhuttiin yhden luukun periaatteesta, palvelujen paremmasta saatavuudesta ja tehokkaammasta toimeenpanosta, kun Kelassa jo olevia tietoja voidaan hyödyntää hakemusten käsittelyssä. Iäkäs pariskunta muutti olosuhteiden pakosta erilleen. Kela myönsi […]

Lue lisää Mummo säikähti takaisinperintää

Jokaisella on oikeus työhön

Osatyökykyisille suunnatuissa palveluissa peruskysymys näyttää olevan, ovatko ne luonteeltaan vallitsevaa toimintakykyä ylläpitäviä, vai edistävätkö ne osallisten mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja työmarkkinoille. Keskeistä on myös osallisuutta tukeva toiminta. Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projektin kehittävän arvioinnin taustaksi tehdyssä kirjallisuuden tarkastelussa tuli esille laaja skaala hyvä käytäntöjä sekä jossain määrin myös näyttöä palvelujen ja interventioiden vaikuttavuudesta. Konkreettiset toimintamallit paikantuivat […]

Lue lisää Jokaisella on oikeus työhön

Toimeentulotuki uudistuu – uudistuuko sosiaalityö

Lukuaika4 min

Perustoimeentulotuki siirtyy kunnista Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen harkinta ja maksatus jäävät edelleen kuntiin. Toimeentulotuen ”Kela-siirto” on ollut esillä useaan otteeseen 1990-luvulta lähtien. Siirron myötä tuen hakemisen käytännöt yhdenmukaistuvat valtakunnallisesti, minkä odotetaan parantavan asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa. Toimeentulotuen tavoite on lain mukaan henkilön ja perheen välttämättömän toimeentulon turvaaminen sekä itsenäisen selviytymisen […]

Lue lisää Toimeentulotuki uudistuu – uudistuuko sosiaalityö

Vastaisku leikkauslistoille – sosiaaliset investoinnit maksavat itsensä takaisin

Lukuaika4 min

Eduskuntavaalien lähestyessä eri puolueet esittävät omia parannusehdotuksiaan valtiontalouden kuntoon saamisessa. “Leikkauslistat” ovat yksi keino, joita lähes jokainen puolue esittää tulevan hallituskauden tehtäviksi. Yhteiskunnan heikompiosaiset eivät säästy leikkauksilta, jos listat todentuvat. Esimerkiksi Kelan lääkekorvausten muutokset osuivat kuluneella vaalikaudella juuri vähätuloisiin ja sairaisiin vanhuksiin, joilla on suuret lääkemenot. Toinen esitetty keino on “toimintojen tehostaminen”. Käytännössä palvelujen tehostamisella […]

Lue lisää Vastaisku leikkauslistoille – sosiaaliset investoinnit maksavat itsensä takaisin