Sanna Blomgren.

Sanna Blomgren

tutkija Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen, THL

Kirjoittajan blogeja

Viimesijaisen turvan parantamiseen löytyy useita keinoja isoja uudistuksia odotettaessa

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti keväällä työryhmän valmistelemaan toimeentulotukilain uudistamista. Toimeentulotuen muutostarve on ollut esillä myös sosiaaliturvaa uudistavassa parlamentaarisessa komiteassa. Viimeksi toimeentulotukea uudistettiin kolmisen vuotta sitten, kun perustoimeentulotuen järjestämisvastuu siirrettiin Kelaan. Siirto helpotti niiden Kelan etuuksia saavien asemaa, jotka saavat nyt kaikki etuudet yhdestä paikasta. Samalla osalle asiakkaista muodostui uusi rajalinja toimeentulotuen sisään, kun täydentävä ja […]

Lue lisää Viimesijaisen turvan parantamiseen löytyy useita keinoja isoja uudistuksia odotettaessa

Monta tuottajaa – onnistuuko monialainen yhteistyö?

Toimittaja Tiina Merikanto kirjoittaa (Yle 9.1.2019) sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen monituottajamallin asettamista haasteista palvelujärjestelmälle. Vaarana on palvelujen pirstoutuminen, minkä kärsijöiksi joutuisivat erityisesti heikoimmassa asemassa olevat, paljon palveluja tarvitsevat ihmiset. Monen erilaisen palveluntuottajan mallissa ei monialainen yhteistyökään suju samoin kuin nykyisessä pääasiassa julkisen sektorin sisäisessä yhteistyössä. Palvelujen asiakaslähtöisyyden näkökulmasta yhteistyölle on kuitenkin yhä selkeämpi tilaus. Monialaisen […]

Lue lisää Monta tuottajaa – onnistuuko monialainen yhteistyö?

Työllistymisen ja osallistumisen mahdottomuuksista mahdollisuuksiin

”Jos itse saisi päättää, kahden vuoden päästä laittaisin työkseni ruokaa. Olisi kiva päästä avotyöstä oikeaan palkkatyöhön, koska sitten saisi enemmän rahaa eikä tarvitsisi miettiä, että riittävätkö rahat.” ”Menen hautausmaalle töihin kesäksi – se on työtoimintaa. Menisin mielelläni oikeisiin palkkatöihin hautausmaalle, silloin voisin jättää eläkkeen lepäämään.” Moni työtä vailla oleva ihminen kokee oudoksi julkisuudessa käytävän keskustelun aktiivimallin […]

Lue lisää Työllistymisen ja osallistumisen mahdottomuuksista mahdollisuuksiin

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan – toteutuivatko kuntien pelot?

Perustoimeentulotuki on ollut Kelan hyppysissä reilun vuoden verran. Vuoteen on liittynyt paljon uuden opettelua Kelassa sekä kuntien ja Kelan uudentyyppisen yhteistyön rakentamista ja työnjaosta sopimista. Uudistuksessa nähtiin paljon hyvää ja Kelan odotettiin pystyvän toimittamaan perustoimeentulotuen yhdenvertaisesti ja tehokkaasti sitä tarvitseville. Kuntien sosiaalihuollossa, jonne oli ehtinyt kertyä vuosikymmenten mittainen kokemus toimeentulotuen käsittelystä ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä, […]

Lue lisää Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan – toteutuivatko kuntien pelot?

Asiakkaan poiskäännyttäminen kyseenalaistaa valinnanvapauden

Asiakkaan valinnanvapauden kehittäminen on osa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta. THL:n arvioiden mukaan uudesta palvelujärjestelmästä on tulossa vaikeasti hallittava, eikä palvelujärjestelmämme ole vielä valmis valinnanvapauteen. Valinnanvapauden hyötyjä korostettaessa pohditaan harvoin, voiko julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas ylipäänsä valita tarjotuista palveluista, ja vastaavatko tarjolla olevat palvelut todella heidän tarpeitaan. Vapaudessa valita huonosti tarpeita vastaavien palveluiden välillä ei ole mieltä. […]

Lue lisää Asiakkaan poiskäännyttäminen kyseenalaistaa valinnanvapauden

Vastaisku leikkauslistoille – sosiaaliset investoinnit maksavat itsensä takaisin

Lukuaika4 min

Eduskuntavaalien lähestyessä eri puolueet esittävät omia parannusehdotuksiaan valtiontalouden kuntoon saamisessa. “Leikkauslistat” ovat yksi keino, joita lähes jokainen puolue esittää tulevan hallituskauden tehtäviksi. Yhteiskunnan heikompiosaiset eivät säästy leikkauksilta, jos listat todentuvat. Esimerkiksi Kelan lääkekorvausten muutokset osuivat kuluneella vaalikaudella juuri vähätuloisiin ja sairaisiin vanhuksiin, joilla on suuret lääkemenot. Toinen esitetty keino on “toimintojen tehostaminen”. Käytännössä palvelujen tehostamisella […]

Lue lisää Vastaisku leikkauslistoille – sosiaaliset investoinnit maksavat itsensä takaisin