Kunskap ger hälsa och välfärd

I bloggen delar experter med sig av personliga synpunkter på aktuella ämnen. THL:s ståndpunkt framförs av institutets ledning.

Uusimmat

Barn och unga vill vara en del av gruppen och bli hörda

5 min

Vilka är grundpelarna för våra barns och ungas välbefinnande? I en workshop som ledningen för Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd ordnade tillsammans med sakkunniga förra fredagen diskuterade vi hur barn och unga i Finland mår.
Alla barn och unga ska uppleva att de har en nära relation till en vuxen, som stödjer och får barnet att känna sig godkänd och att hen blir hörd. Det skyddar också i situationer då man råkar ut...

Man lyckades stoppa Ebola denna gång, men är vi beredda på nästa epidemi?

Hälsovårdsministeriet i Demokratiska republiken Kongo informerade i maj om en ny ebolaepidemi, den nionde i landets historia. Epidemicentret låg i ett avlägset område, men fall påträffades också i en närliggande större stad. Det här ledde till en globalt utbredd oro, att man står inför en likadan katastrof som i Västafrika år 2014.
Nu i juli är epidemin i Kongo i praktiken över, för det är redan en månad sedan det senaste ebolafallet. Var det bara...

Minoriteternas jämlikhet måste försvaras

THL är inte och får i min mening inte vara endast en kylig observatör som inte tar ställning för eller emot och som endast erbjuder alternativ. Vi måste göra bättre ifrån oss och att delta i prideveckan och hissa regnbågsflaggan i THL:s flaggstång är ett exempel på detta.
I morse när jag bläddrade igenom Twitter märkte jag en tweet från ASPHER som löd ungefär såhär: ”Varje folkhälsoarbetare bör använda sin röst för att främja ett...

Social- och hälsovårdsreformen ger Nyland – och alla andra landskap – ett strängt straff

7 min

Nyligen stod det i nyhetsrubrikerna att det framtida landskapet Nyland är tvunget att spara en miljard euro i sina utgifter för social- och hälsovård under nästa årtionde. Om man är tvungen att spara in en dryg femtedel av utgifterna på totalt 4,6 miljarder euro, kommer det att bli tunga tider för landskapets invånare. En sådan nedskärning lyckades inte ens under den ekonomiska recessionen på 1990-talet, och den kommer inte att lyckas nu heller.
Alla landskap...

Om att använda rätt begrepp – funktionshinder, funktionsnedsättning eller funktionsvariation?

6 min

Det är inte lätt att hänga med när ord byts ut eller ändrar betydelse. Olika människor uppfattar orden och deras innebörd olika. Ord kan såra och kränka någon även om det inte varit meningen ursprungligen. Det är rätt så vanligt att personer med funktionsnedsättningar blir omtalade som en homogen grupp i samhället, men det är viktigt att komma ihåg att alla är individer, och personer med funktionsvariationer är olika trots att de har samma...

Oron överdriven för unga män i risk för utslagning

ECD-rapporten ”Education at a Glance” ledde till viss oro när det framkom att NEET-siffrorna ökat bland finländska unga – och i synnerhet bland de unga männen. Beteckningen NEET-unga, ‘Not in Employment, Education or Training’ står för unga som inte studerar, förvärvsarbetar, utför värnplikt eller deltar i aktiverande eller rehabiliterande åtgärder. Med andra ord, unga som anses löpa risk att slås ut ur samhället.
Enligt OECD-rapporten hade andelen NEETs i Finland i ålderskategorin 20-24 åringar bland...

Svensk välfärd och finsk valfrihet

Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson skriver på Hufvudstadsbladets ledarsida (3.2.2017) om den svenska Välfärdsutredningens betänkande ”Ordning och reda i välfärden”, som publicerades i november 2016 och som föreslog begränsning av välfärdsföretagens vinster i Sverige. Utredningen tillsattes våren 2015 av den nytillträdde rödgröna minoritetsregeringen och har letts av tidigare kommunalrådet i Malmö, Ingmar Reepalu.
I det ursprungliga uppdraget ingick att avveckla de obligatoriska valfrihetssystemen i svensk primärvård. Då det snart efter regeringens tillsträde framgick att man inte kunde nå parlamentariskt...

Finlands Lucia är nöjd att hon tog influensavaccinet

Strax före jul besökte Finlands Lucia 2015, Sonja Lehto, THL:s julkaffe. Lucia med sina tärnor uppträdde med sång och levande ljus i luciakronan och spred värme och julstämning bland personalen.
Under en pratstund efter programmets slut framgick det att Sonja hade tagit influensavaccination före uppdragets början. Luciauppdraget pågick under december-januari, men vi fick nyligen en möjlighet att höra mera om Sonjas erfarenheter.
Till luciauppdraget hör att besöka och uppträda på många orter enligt en hektisk tidtabell. Besöken...

Hur kan du skydda dig mot hiv? Du har rätt att veta

På Världsaidsdagen blir man dyster till sinnes när man tar del av hälsoinformationen i läroböcker för högstadiet och andra stadiet. I skolornas officiella sexualundervisning förbises informationsbehovet hos och till och med existensen av de unga som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter.
Vi har redan i flera decennier känt till hur hiv smittar och vilka de utsatta grupperna är med tanke på hiv. I Finland befinner sig till exempel homosexuella män och män som har...

Du har rätt till ett hiv-test

Under den europeiska hiv- och hepatittestveckan betonas betydelsen av ett tidigt test och vård. Var femte hiv-smittad i Finland vet inte om att hen är smittad. Du har rätt att få veta om du är en av dem.
Varför är tröskeln att låta testa sig hög?
Cirka hälften av hiv-smittfallen i Finland konstateras sent – när vården redan borde vara i gång.
Vi har rätt till hiv-test i den offentliga hälsovården utan läkardiagnos och dessutom på främmande...