Kunskap ger hälsa och välfärd

I bloggen delar experter med sig av personliga synpunkter på aktuella ämnen. THL:s ståndpunkt framförs av institutets ledning.

Uusimmat

Servicehelheter och -kedjor bygger social- och hälsovårdsområdets integration

Lukuaika5 min

Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet samt praktiska experter inom social- och hälsovårdsområdet runtom i Finland, inledde våren 2018 ett utvecklingsnätverk för servicehelheter och kedjor. Nätverket kallas PKPK-nätverket.
Nätverket har två mål: för det första att skapa en generisk modell för att definiera, styra och övervaka servicehelheter och -kedjor som regioner kan använda i sitt pkpk-arbete.  Det andra målet är att möjliggöra jämförande utveckling mellan regionerna.
På kontaktytorna för nätverkets arbete finns bland annat...

Lue lisää Servicehelheter och -kedjor bygger social- och hälsovårdsområdets integration

Barnens hälsogranskningar och vaccinationerna är viktiga även under undantagsförhållanden

Under år 2020 kom coronavirusepidemin och ledde till betydande bekämpningsåtgärder i Finland. Undantagsförhållandet har även påverkat hälsogranskningarna och vaccinationerna av barn i rådgivningsåldern.
Antalet hälsogranskningsbesök på barnrådgivningens begränsades redan i början av coronavirusepidemin. Även kundfamiljerna började annullera inbokade rådgivningstider på grund av rädsla för coronavirussmitta. Enligt data från Avohilmo registrerades under vecka sex i februari 10 procent färre besök än under motsvarande tid föregående år, och under vecka aderton 36 procent färre besök.
Ett minskat antalet...

Lue lisää Barnens hälsogranskningar och vaccinationerna är viktiga även under undantagsförhållanden

Familjer har nytta av rådgivningens hembesök

Lukuaika9 min

Rådgivningens hälsovårdare har gjort hembesök sedan 1920-talet. Under de första åren baserade sig rådgivningsverksamheten mera på hembesök än på besök på mottagningen. Den centrala målsättningen för verksamheten var att minska spädbarnsdödligheten och att statistikföra de nyfödda.
Nästan alla hälsocentraler erbjuder fortfarande hembesök för familjer som väntar barn, har fått barn och i specialsituationer för familjen. I enlighet med författningen erbjuds hembesök för familjer som väntar sitt första barn redan under graviditeten, efter barnets födelse eller...

Lue lisää Familjer har nytta av rådgivningens hembesök

Barn och unga vill vara en del av gruppen och bli hörda

Lukuaika5 min

Vilka är grundpelarna för våra barns och ungas välbefinnande? I en workshop som ledningen för Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd ordnade tillsammans med sakkunniga förra fredagen diskuterade vi hur barn och unga i Finland mår.
Alla barn och unga ska uppleva att de har en nära relation till en vuxen, som stödjer och får barnet att känna sig godkänd och att hen blir hörd. Det skyddar också i situationer då man råkar ut...

Lue lisää Barn och unga vill vara en del av gruppen och bli hörda

Man lyckades stoppa Ebola denna gång, men är vi beredda på nästa epidemi?

Lukuaika9 min

Hälsovårdsministeriet i Demokratiska republiken Kongo informerade i maj om en ny ebolaepidemi, den nionde i landets historia. Epidemicentret låg i ett avlägset område, men fall påträffades också i en närliggande större stad. Det här ledde till en globalt utbredd oro, att man står inför en likadan katastrof som i Västafrika år 2014.
Nu i juli är epidemin i Kongo i praktiken över, för det är redan en månad sedan det senaste ebolafallet. Var det bara...

Lue lisää Man lyckades stoppa Ebola denna gång, men är vi beredda på nästa epidemi?

Minoriteternas jämlikhet måste försvaras

THL är inte och får i min mening inte vara endast en kylig observatör som inte tar ställning för eller emot och som endast erbjuder alternativ. Vi måste göra bättre ifrån oss och att delta i prideveckan och hissa regnbågsflaggan i THL:s flaggstång är ett exempel på detta.
I morse när jag bläddrade igenom Twitter märkte jag en tweet från ASPHER som löd ungefär såhär: ”Varje folkhälsoarbetare bör använda sin röst för att främja ett...

Lue lisää Minoriteternas jämlikhet måste försvaras

Social- och hälsovårdsreformen ger Nyland – och alla andra landskap – ett strängt straff

Lukuaika7 min

Nyligen stod det i nyhetsrubrikerna att det framtida landskapet Nyland är tvunget att spara en miljard euro i sina utgifter för social- och hälsovård under nästa årtionde. Om man är tvungen att spara in en dryg femtedel av utgifterna på totalt 4,6 miljarder euro, kommer det att bli tunga tider för landskapets invånare. En sådan nedskärning lyckades inte ens under den ekonomiska recessionen på 1990-talet, och den kommer inte att lyckas nu heller.
Alla landskap...

Lue lisää Social- och hälsovårdsreformen ger Nyland – och alla andra landskap – ett strängt straff

Om att använda rätt begrepp – funktionshinder, funktionsnedsättning eller funktionsvariation?

Lukuaika6 min

Det är inte lätt att hänga med när ord byts ut eller ändrar betydelse. Olika människor uppfattar orden och deras innebörd olika. Ord kan såra och kränka någon även om det inte varit meningen ursprungligen. Det är rätt så vanligt att personer med funktionsnedsättningar blir omtalade som en homogen grupp i samhället, men det är viktigt att komma ihåg att alla är individer, och personer med funktionsvariationer är olika trots att de har samma...

Lue lisää Om att använda rätt begrepp – funktionshinder, funktionsnedsättning eller funktionsvariation?

Oron överdriven för unga män i risk för utslagning

ECD-rapporten ”Education at a Glance” ledde till viss oro när det framkom att NEET-siffrorna ökat bland finländska unga – och i synnerhet bland de unga männen. Beteckningen NEET-unga, ‘Not in Employment, Education or Training’ står för unga som inte studerar, förvärvsarbetar, utför värnplikt eller deltar i aktiverande eller rehabiliterande åtgärder. Med andra ord, unga som anses löpa risk att slås ut ur samhället.
Enligt OECD-rapporten hade andelen NEETs i Finland i ålderskategorin 20-24 åringar bland...

Lue lisää Oron överdriven för unga män i risk för utslagning

Svensk välfärd och finsk valfrihet

Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson skriver på Hufvudstadsbladets ledarsida (3.2.2017) om den svenska Välfärdsutredningens betänkande ”Ordning och reda i välfärden”, som publicerades i november 2016 och som föreslog begränsning av välfärdsföretagens vinster i Sverige. Utredningen tillsattes våren 2015 av den nytillträdde rödgröna minoritetsregeringen och har letts av tidigare kommunalrådet i Malmö, Ingmar Reepalu.
I det ursprungliga uppdraget ingick att avveckla de obligatoriska valfrihetssystemen i svensk primärvård. Då det snart efter regeringens tillsträde framgick att man inte kunde nå parlamentariskt...

Lue lisää Svensk välfärd och finsk valfrihet