Kunskap ger hälsa och välfärd

I bloggen delar experter med sig av personliga synpunkter på aktuella ämnen. THL:s ståndpunkt framförs av institutets ledning.

Uusimmat

Finland förväntas ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lukuaika6 min

148 stater har redan ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Glädjande många!
Finland torde ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning under den här regeringsperioden. I många länder har konventionen varit i kraft redan i flera år. Därför var det intressant att följa med hurdana saker som väckte diskussion på konventionsparternas 7:e möte i New York i juni.
Många tillvägagångssätt vid tillämpningen av konventionen
Flera stater har gjort upp nationella funktionshinderspolitiska handlingsprogram...

Lue lisää Finland förväntas ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning