Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Toimeentulotuen siirto Kelaan ei saa etäännyttää sosiaalityötä avuntarvitsijoista

Lukuaika4 min

Olen itkenyt sossun luona monet itkut. On kohdeltu ihmisenä, ollut kuukauden ainoa ihmiskontakti tilanteessa jossa ei ole ollut läheisiä. Voiko sille sitten asettaa jotain mittaria ja tuottavuustaulukoita? Sellaista ei rahassa mitattavaa, se on pois julkisesta terveydenhuollosta.” Näin kertoi haastattelussaan aikuissosiaalityön asiakas.

Kela tulee jakamaan perustoimeentulotuen vuoden 2017 alusta. Sosiaalityötä toteutetaan edelleen kunnissa. Löytävätkö ihmiset aikuissosiaalityön asiakkaan kuvaaman tuen ja avun myös uudistuksen jälkeen?

Miten käy heille, jotka eivät hae apua, jos perustoimeentulotuki ei riitä, tukea alennetaan tai päätös...

Lue lisää Toimeentulotuen siirto Kelaan ei saa etäännyttää sosiaalityötä avuntarvitsijoista

Lasten hyvinvointi on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan perusta

Lukuaika5 min

Suomessa joka kymmenes lapsi asuu köyhässä perheessä. Se on riski ja vastoin suomalaisten enemmistön arvoja. Meillä on syytä olla huolissamme lasten ja lapsiperheiden eriarvoistumisesta, nuorten syrjäytymisestä ja vähäosaisuuden juurtumisesta ylisukupolviseksi.
Tällainen kehitys uhkaa johtaa myös hyvin ja huonosti toimeentulevien sosiaaliseen etäisyyteen ja elämänpiirien eriytymiseen. Kun yhteiset kokemukset vähenevät, hyvinvointiyhteiskunnan perustana oleva luottamus uhkaa rapautua. Helsingin Sanomien köyhyyskyselyn tuoreet tulokset antavat tästä jo viitteitä.
Hyvinvointiyhteiskunnan tukiverkot sekä erityisesti perheiden elinolojen tukeminen ja varhaiskasvatus ovat avainasemassa torjuttaessa vähäosaisuuden ylisukupolvista kasautumista.
Nobel-palkitun...

Lue lisää Lasten hyvinvointi on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan perusta

Sote-rahoituksen on tuettava sekä oikeudenmukaisuutta että tehokkuutta

Lukuaika5 min

Tulevien itsehallintoalueiden rahoituksen järjestäminen on sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen keskeinen kysymys. Tehtävä ei ole helppo, koska maakunnat eroavat toisistaan merkittävästi niin maantieteellisesti kuin väestöltään. Kuka voisi väittää, että olosuhteet ovat samanlaiset esimerkiksi Lapissa ja Uudellamaalla, tai että itäsuomalaiset ovat samanlaisia kuin länsisuomalaiset?

Ei olekaan yllättävää, että maakuntien välillä on merkittäviä eroja sekä sosiaali- terveyspalveluiden menoissa että palvelujen tarpeessa. Näin ollen myös sote-rahoituksen eri allokointimenetelmät tuottavat varsin erilaisia lopputuloksia. Jos itsehallintoalueiden rahoitus järjestetään nykyisten menojen pohjalta, on...

Lue lisää Sote-rahoituksen on tuettava sekä oikeudenmukaisuutta että tehokkuutta

Icehearts – tukea pojille esikoulusta kutsuntoihin

Lukuaika5 min

Suomalaiset lapset ja nuoret voivat hyvin. Osa lapsista elää kuitenkin – jääkiekkotermein ilmaistuna – liukkaalla jäällä ja tarvitsee erityistä tukea. Lapsen pahoinvointi voi näkyä jo varhaiskasvatus- ja alakouluiässä. Lukuisista tutkimuksista tiedämme, että lapsuusiän ongelmat, kuten ylivilkkaus, käytös- sekä tunne-elämän häiriöt ennakoivat usein vaikeuksia myöhemmin elämässä.

Tiedämme myös, että lapsen kasvua ja kehitystä suojaavien tekijöiden vahvistaminen ja varhain tarjottu tuki voivat auttaa lasta selviytymään.  Mutta kuka ottaa kopin tällaisesta lapsesta?
Pitkäkestoista tukea joukkueurheilun keinoin
Icehearts on pitkäkestoinen, varhaisen...

Lue lisää Icehearts – tukea pojille esikoulusta kutsuntoihin

Pneumokokkirokote antaa ikääntyneelle vähän suojaa keuhkokuumetta vastaan

Moni yli 65-vuotias pohtii parhaillaan, ottaako influenssarokotteen lisäksi myös pneumokokkirokotteen. Mainosten mukaan rokote voisi suojata keuhkokuumeelta. Toisin kuin rokotusohjelman ilmainen influenssarokote, pneumokokkirokote pitää kuitenkin maksaa itse, ja 40–85 euroa voi monesta tuntua varsin kalliilta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusten mukaan perusterveen aikuisen riski sairastua pneumokokkibakteerin aiheuttamaan vakavaan tautiin kuten aivokalvontulehdukseen tai verenmyrkytykseen on pieni. Sen sijaan keuhkokuumeeseen sairastuu yli 65-vuotiaista jo noin yksi sadasta vuosittain, ja riski kasvaa vähitellen iän myötä.

Keuhkokuumetta aiheuttaa moni eri virus ja...

Lue lisää Pneumokokkirokote antaa ikääntyneelle vähän suojaa keuhkokuumetta vastaan

Joulupuuro säädytöntä sotemetelisoppaa itse kullekin

Lukuaika2 min

Jouluun kuuluvat, tai kuuluivat ainakin Pukin varhaisemmassa keski-iässä, riisipuuro ja sekahedelmä-, tuttavallisemmin sekametelisoppa. Sotessa vai pitäisikö sanoa tetessä onkin Pukin näkemyksen mukaan keitelty toistaiseksi aika laihaa soppaa, eikä tahdo manteliakaan puurosta löytyä. Sekameteliä on sitten ollut senkin edestä.
Mahdollisesti tuo laihuus onkin ollut Kansallisen lihavuusohjelman kannalta hyvä signaali, ja hyvän hallituksen säästötavoitteiden mukainen. Pukkikin on sivumennen sanoen lievästi painoindeksien rajoilla, jos nyt joku ei ole sattunut huomaamaan. Sen se Muorin puuro ja etenkin sekametelisoppa saavat aikaiseksi!
Paljon on...

Lue lisää Joulupuuro säädytöntä sotemetelisoppaa itse kullekin

Jos vastuu vaikeimmin työllistyvistä siirtyy kuntiin – mikä muuttuisi?

Lukuaika3 min

Parhaillaan selvitetään vaikeimmin työllistyvien työvoimapalveluiden siirtoa resursseineen kuntien vastuulle. Hallitusohjelmaan sisältyvää asiaa selvittää työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmävuoden loppuun mennessä. Siirtoa pohjustettiin jo edellisen hallituksen aikana ns. työllisyyspoliittisella kuntakokeilulla.
Kunnista on tullut runsaasti kannatusta ajatukselle – etenkin viimeisimmän työmarkkinatuen muutoksen jälkeen. Vuoden alusta kuntien rahoitusvastuuta lisättiin pitkään passiivisesti työmarkkinatukea saaneiden osalta. Siirtoa, tai ainakin sen kokeilemista, kannattaa myös Suomen Kuntaliiton Timo Kietäväinen.
Siirron toivotaan tuovan kunnille enemmän työkaluja pitkään työmarkkinatukea saaneiden palvelussa. Tällä hetkellä kuntien mahdollisuudet työllistymistä edistävässä palvelussa...

Lue lisää Jos vastuu vaikeimmin työllistyvistä siirtyy kuntiin – mikä muuttuisi?

Palvelujärjestelmän yksinkertaistuminen mahdollistaa sote-digiloikan

Sote-palvelujärjestelmämme on maailman hajautetuin ja siihen liittyvä tietopohja on sirpaleina sadoilla eri rekisterinpitäjillä ja kirjanpitoyksiköillä. Mielestäni keskeisin Sote-uudistuksen lopputulos onkin palvelujärjestelmän yksinkertaistuminen: vähemmän järjestämisvastuutahoja ja vähemmän rahoituskanavia. Tästä seuraa sujuvampaa tiedonkulkua ja vähemmän osaoptimoinnin paikkoja.
Suomi pärjää terveydenhuollon digitalisaation eurooppalaisissa vertailuissa hyvin. Sähköiset potilaskertomusjärjestelmät, digitaaliset kuva-arkistot ja sähköinen resepti ovat ammattilaisille arkipäivää. Omakanta-palvelussa kansalaiset voivat tarkastella ja uusia omia reseptejään sekä yhä laajenevasti katsella myös potilaskertomustietojaan. Tulevaisuudessa Kanta-palveluihin saadaan myös sosiaalihuollon asiakirjat, minkä jälkeen kansainvälistä vertailukohtaa...

Lue lisää Palvelujärjestelmän yksinkertaistuminen mahdollistaa sote-digiloikan

Fiktiivinen brittimuurari ja terveyden edistäminen

Lukuaika3 min

Eräs kaikkien aikojen televisiosarjasuosikkini on brittiläinen draamakomedia Näkemiin vaan, muru (Auf Wiedersehen, Pet). Siinä joukko brittiläisiä rakennustyömiehiä pakenee Ison-Britannian massatyöttö-myyttä Saksaan, ja päätyy Düsseldorfiin rakennustyömaalle töihin. Eletään 1980-luvun alkua, eivätkä parakissa asuvien miesten elintavat ennakoi pitkää ikää. Tupakkaa palaa, ja kaljaa kuluu.
THL:n tekemä alueellinen terveys ja hyvinvointitutkimus (ATH) maalaa osin samansuuntaista kuvaa vielä 2010-luvun Suomesta.
Viideltä saunaan, ja kuudelta putkaan?
Kävimme ATH-tutkimuksen tuloksia läpi erityisesti Turun ja turkulaisten näkökulmasta. Merkittävimmät erot vastaajien välillä löytyvät sosioekonomisen jaon...

Lue lisää Fiktiivinen brittimuurari ja terveyden edistäminen

Miten parantaa potilasrekistereiden toimintaa?

Suomen terveysrekistereitä koskeva lainsäädäntö on peräisin 1980-luvulta, ja on toisin sanoen ajastaan jäljessä. Nykyiset terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tietotarpeet ovat luonnollisesti aivan erilaiset kuin 30 vuotta sitten.
Sairaaloissa ja sairaanhoitopiireissä onkin alettu kerätä erilaisia sairauksia tai niiden hoitoa koskevia rekistereitä. Niistä halutaan terveydenhuollon ammattilaisille apuvälineitä, joita voidaan käyttää terveydenhuollon laadun parantamiseksi, mutta myös yksittäisen potilaankin hoidon suunnittelun tukena.
Paikallisia rekistereitä tarvitaan, sillä nykyinen valtakunnallinen tiedonkeruu kattaa vain perustiedot esimerkiksi sairaalahoidosta.
Näiden erillisrekisterien tiedonkeruu, aineiston analysointi ja tulosten...

Lue lisää Miten parantaa potilasrekistereiden toimintaa?