Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Miten parantaa potilasrekistereiden toimintaa?

Suomen terveysrekistereitä koskeva lainsäädäntö on peräisin 1980-luvulta, ja on toisin sanoen ajastaan jäljessä. Nykyiset terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tietotarpeet ovat luonnollisesti aivan erilaiset kuin 30 vuotta sitten.
Sairaaloissa ja sairaanhoitopiireissä onkin alettu kerätä erilaisia sairauksia tai niiden hoitoa koskevia rekistereitä. Niistä halutaan terveydenhuollon ammattilaisille apuvälineitä, joita voidaan käyttää terveydenhuollon laadun parantamiseksi, mutta myös yksittäisen potilaankin hoidon suunnittelun tukena.
Paikallisia rekistereitä tarvitaan, sillä nykyinen valtakunnallinen tiedonkeruu kattaa vain perustiedot esimerkiksi sairaalahoidosta.
Näiden erillisrekisterien tiedonkeruu, aineiston analysointi ja tulosten...

Lue lisää Miten parantaa potilasrekistereiden toimintaa?

Lapsiperheiden palveluja integroimalla synergiaa ja säästöjä

Lukuaika3 min

Minkälaista on monitoimijainen, dialoginen ja keskusteleva, lapsesta ja perheestä lähtevä, tarve- ja toivelähtöinen palvelujen toteuttaminen? Palvelujen integraatio on tällä hetkellä vahvasti esillä eurooppalaisessa keskustelussa.
Euroopan sosiaalinen verkosto (European Social Network, ESN) on valmistellut arviointiraporttia sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen integraatiosta. Osana arviointiraportin valmistelua ESN järjesti seminaarin integroiduista palveluista Manchesterissä 5.-6.11.2015. Seminaarin keskusteluissa toistuivat muutamat teemat, jotka ovat olleet vahvasti esillä myös suomalaisessa keskustelussa palvelujen yhteensovittamisesta:

Integraatiolla haetaan synergiaa ja taloudellista säästöä. Säästö syntyy yhtäältä siitä, että panostetaan...

Lue lisää Lapsiperheiden palveluja integroimalla synergiaa ja säästöjä

Valinnanvapaus voi parantaa sote-palveluita

Lukuaika4 min

Sote-uudistukseen on nyt liitetty valinnanvapaus tukemaan palvelujen aiempaa parempaa saatavuutta ja laatua. Tähän asti OECD ja muut arvioitsijat ovat leimanneet suomalaisen järjestelmän perusterveydenhuollon saatavuuden kannalta poikkeuksellisen epätasa-arvoiseksi.
Epätasa-arvo on johtunut siitä, että maassamme on perusterveydenhuollon palveluita tuottamassa kolme rinnakkaista, osin julkisesti rahoitettua järjestelmää. Työssä käyvä, suhteellisen terve väestönosa saa hyvin toimivan ja maksuttoman työterveyshuollon palveluita. Tarpeeksi varakkaille tarjolla ovat myös Kelan tukemat yksityiset palvelut. Työelämän ulkopuolella olevilla työttömillä, eläkeläisillä ja lapsiperheillä ei usein ole muuta...

Lue lisää Valinnanvapaus voi parantaa sote-palveluita

Suomi kärkijoukossa kansainvälisissä tasa-arvovertailuissa

Lukuaika4 min

Suomi sijoittui kolmanneksi juuri julkaistussa Maailman talousfoorumin sukupuolten tasa-arvoa mittaavassa indeksissä 2015. Ensimmäisenä oli jo seitsemättä kertaa peräkkäin Islanti. Suomen edelle nousi tällä kertaa myös Norja saaden parhaat pisteet muun muassa työelämän ja talouden osa-alueella, jossa Suomi oli vasta kahdeksantena.
Aiemmin tänä vuonna julkaistiin myös Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) toista kertaa laatima tasa-arvoindeksi, jossa Suomi oli Ruotsin jälkeen toisena. Suomi siis pärjää erinomaisesti kansainvälisissä tasa-arvovertailuissa, mutta mitä nämä mittarit oikeastaan meille kertovat?
Mittarit tunnistavat maiden vahvuuksia ja heikkouksia
Molemmat mittarit...

Lue lisää Suomi kärkijoukossa kansainvälisissä tasa-arvovertailuissa

Verkostoituminen tuottaa onnistumisia kunnallisessa vammaispolitiikassa

Lukuaika4 min

Vammaissektorilla työn tekemisen tapa on monien muutospaineiden alla. Kuntien on pohdittava, miten niukkenevilla resursseilla tuetaan mahdollisimman hyvin kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. Vammaisten ihmisten hyvän arjen ja toimivien palvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii kunnissa monenlaisia resursseja, osaamista ja ennen kaikkea yhteistä työtä verkostoissa.
Kansainvälisenä Vammaisten päivänä 3.12. vuonna 2012 Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan vammaispoliittisen ohjelman Wampo ‒ Tilaa kaikille 2012–2016. Ohjelmassa linjattiin ne tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet, joita koko kaupungin tasolla tulee toteuttaa. Lähtökohtana ja taustana ohjelmalle on...

Lue lisää Verkostoituminen tuottaa onnistumisia kunnallisessa vammaispolitiikassa

Sinulla on oikeus tietää, miten suojautua hiviltä

Maailman aids-päivänä yläkoulun ja toisen asteen terveystiedon oppikirjoihin tutustuminen saa mielen mustaksi. Koulujen virallinen seksuaalikasvatus sivuuttaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten tiedontarpeet ja jopa olemassaolon.
Olemme tienneet jo vuosikymmenien ajan, miten hiv tarttuu ja ketkä ovat hivin kannalta haavoittuvia ryhmiä. Haavoittuvassa asemassa Suomessa ovat esimerkiksi homomiehet ja miehet, joilla on seksiä miesten kanssa. Kuitenkin yhä – yli 30 vuotta hiv-epidemian alusta Euroopassa – unohdamme heidät seksuaalikasvatuksessa.
Lauseet jotka jäivät kirjoittamatta oppikirjoihin
Vilkaisu kolmeen terveystiedon oppikirjaan paljastaa, ettei...

Lue lisää Sinulla on oikeus tietää, miten suojautua hiviltä

”Sinun uskosi on sinut pelastanut.”

Lukuaika3 min

Jaana keksi kerätä paikkakuntansa toimintakeskukselle sen kipeästi tarvitsemia matonkuteita. Kampanjapäivän kahvit hän rohkaistui pyytämään kyläkauppiaalta.
Jaana oli jo tottunut mielenterveyskuntoutujan kohtaloonsa, mutta kyläkauppias suhtautuikin häneen vertaisenaan ja arvosti nuoren naisen toimeliaisuutta. Yhteydenotto kyläkauppiaaseen poiki kahvit ja enemmänkin: Jaana pääsi hetkeksi töihin saman kaupan kassaksi. Nyt hän opiskelee ensimmäistä tutkintoaan.
Osallisuus on itsensä arvokkaaksi kokemista
Perinteinen hyvinvointitutkimus on pyrkinyt ratkomaan yhteiskunnallisen eriarvoisuuden aiheuttamia hyvinvoinnin esteitä. Tällaista rakenne- ja ongelmalähtöisyyttä on paljon kritisoitu.
Toisaalta yksilön oman toiminnan ja myönteisen asenteen...

Lue lisää ”Sinun uskosi on sinut pelastanut.”

Ennaltaehkäisyllä on Suomessa saatu merkittäviä tuloksia

Lukuaika6 min

Terveys ja hyvinvointi on yksi pääministeri Sipilän hallitusohjelman viidestä strategisesta tavoitteesta. Ehkäisevä työ ja terveyden edistäminen ovat keskeisiä keinoja kaikissa tavoitteen kärkihankkeissa. Kärkihankkeita ovat esimerkiksi eriarvoisuuden vähentäminen, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toteuttaminen ja ikäihmisten hoidon kehittäminen.
Koska ennaltaehkäisy on niin keskeisessä asemassa hallitusohjelmassa, on syytä hieman avata tätä termiä ja sitä, mihin perustuu näkemys sen vaikuttavuudesta. Suomalaisten tulevan terveyden kannalta tämä on merkittävä poliittinen päätös. Nyt on tärkeää arvioida ne toimenpiteet, jotka lähitulevaisuudessa tulisi toteuttaa.
Suomalaiset...

Lue lisää Ennaltaehkäisyllä on Suomessa saatu merkittäviä tuloksia

Sinulla on oikeus hiv-testiin

Lukuaika3 min

Euroopan hiv- ja hepatiittitestausviikko korostaa varhaisen testauksen ja hoidon tärkeyttä. Suomessa joka viides hiv-tartunnan saanut ei tiedä omasta tartunnastaan. Sinulla on oikeus tietää, oletko sinä yksi heistä.
Miksi kynnys testiin on korkea?
Noin puolet hiv-tartunnoista todetaan Suomessa myöhään – kun hoidon pitäisi olla jo meneillään.
Suomessa on oikeus hiv-testaukseen julkisessa terveydenhoidossa ilman lääkärin arviota ja vieläpä vieraalla paikkakunnalla ja nimettömänä. Lisäksi meitä jokaista lähellä on terveyskeskus, johon pitäisi olla helppo hakeutua testiin. Terveysasemalla pitää myös rohkeasti tarjotaan...

Lue lisää Sinulla on oikeus hiv-testiin

Sote-uudistuksella Suomi Euroopan kärkeen

Lukuaika4 min

Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksessa ollaan tekemässä maailmanluokan reformia.
Uudistuksesta tulee ainutlaatuinen kahdesta syystä: ensinnäkään sosiaali-ja terveyspalvelujen näin laajaa yhdistämistä ei ole toteutettu muualla maailmassa. Toiseksi, jo käynnistynyt valtion ohjaama potilastietojärjestelmien kehittäminen on kytketty yhteen uudistuksen kanssa.  Nämä lähtökohdat tarjoavat huikeat mahdollisuudet. Välillä tuntuu että sen ymmärtävät kaikki muut paitsi suomalaiset itse.
Sote-valmistelun vaikeudet ovat olleet myös hyödyksi
Valmistelussa kohdatut vaikeudet ovat olleet myös hyödyksi – arvio nykyjärjestelmän ongelmista on tarkentunut ja keskeisistä ratkaisuista on päästy pitkälti...

Lue lisää Sote-uudistuksella Suomi Euroopan kärkeen