Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Monimuotoiset perheet tarvitsevat monimuotoisia palveluita

Perhe on kaikille tärkeä elämän lähiyhteisö, emotionaalisen turvallisuuden perusta ja lapsen kasvuympäristö, perhemuodosta riippumatta. Suomalaisten perheet ovat parin viime vuosikymmenen aikana monimuotoistuneet nopeasti: kahden huoltajan ydinperheiden määrä on vähentynyt samalla kun yksinhuoltajaperheiden, uusperheiden ja yhteishuoltajaperheiden määrät ovat kasvaneet.
Kirjoa lisäävät myös esimerkiksi adoptio- ja sijaisperheet, sateenkaariperheet sekä monikulttuuriset ja maahanmuuttajaperheet.
Monimuotoisia perheitä on toki aiemminkin ollut. Tilastot ja virallinen puhe eivät vain ole niitä tunnistaneet.
Omien lasteni ollessa pieniä suosituissa pelikorteissa perheiden erilaisuus viittasi vain isien ammatteihin...

Lue lisää Monimuotoiset perheet tarvitsevat monimuotoisia palveluita

Alkoholipolitiikkaa ei voi perustaa pinnallisiin maavertailuihin

Panimoliitto on kysynyt, miksemme seuraisi alkoholipolitiikassa ”Tanskan mallia”.
Mutta mitä Panimoliitto tällä Tanskan mallilla tarkoittaa?
Tanskan muutoksista Panimoliitto kirjoittaa: ”Tanskassa laskettiin olutveroa 15 % rajakaupan hillitsemiseksi kesällä 2013 […] Kymmenen vuotta sitten Tanskassa vapautettiin alkoholimainonta ja muun muassa oluen tarjouskäytäntö normalisoitiin.. […] Alkoholipolitiikan muutosten jälkeen alkoholin kokonaiskulutus on laskenut!” Muutosten lisäksi Panimoliitto viittaa Tanskan muuhun vapaampaan lainsäädäntöön (mm. ei viinamonopoleja tai kellonaikarajoja).
Oluen kulutus on laskenut Tanskassa vuodesta 1983 lähtien ja alkoholin kokonaiskulutus vuodesta 1995. Näin suuret...

Lue lisää Alkoholipolitiikkaa ei voi perustaa pinnallisiin maavertailuihin

Sote-uudistusta tarvitaan turvaamaan ihmis- ja perusoikeudet

Suomessa on mittavat erot eri väestöryhmien terveydessä ja hyvinvoinnissa, ja terveydenhuoltojärjestelmämme on yksi OECD-maiden epätasa-arvoisimmista. Nämä ovat vaikeita ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää toimia useilla eri aloilla. Hyvinvointi- ja terveyseroja ei voida poistaa pelkillä sosiaali- ja terveyspalveluilla tai palvelujärjestelmää kehittämällä, mutta palveluilla on ongelman ratkaisemisessa iso merkitys.
Tämän vuoksi jo vuosia valmisteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on välttämätöntä saada viimeinkin valmiiksi.
Hyvinvointi- ja terveyseroista ja palvelujärjestelmämme epätasa-arvoisuudesta keskusteltaessa jää usein liian vähälle huomiolle, että kyse on ihmisten...

Lue lisää Sote-uudistusta tarvitaan turvaamaan ihmis- ja perusoikeudet

Eriarvoisuus ei vähene ilman alkoholipolitiikkaa

Alkoholilakia ollaan jälleen uudistamassa ja keskustelu käy perinteisten rintamalinjojen mukaisesti vilkkaana ja tunteikkaana. On olemassa vankka tutkimusnäyttö siitä, miten alkoholihaittoja voidaan vähentää – saatavuus, hinta ja mainonnan rajoittaminen vaikuttavat kulutukseen ja kulutus on suorassa suhteessa haittoihin.
Juuri millään muulla politiikkasektorilla ei voida esittää täysin tutkimusnäyttöön perustumattomia tai suorastaan sen vastaisia mielipiteitä. Jos näin tekee, saa mediassa epäilyttävän leiman menettää poliittisen uskottavuutensa.
Alkoholikeskustelussa tämä on täysin mahdollista. Aivan rauhassa voidaan esittää, että poistamalla säätely ihmiset vapautuvat holhouksesta...

Lue lisää Eriarvoisuus ei vähene ilman alkoholipolitiikkaa

Vesirokkorokotteen ottaminen rokotusohjelmaan toisi yli kolminkertaisen taloudellisen hyödyn

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat esittäneet vesirokkorokotetta kansalliseen rokotusohjelmaan. Toistaiseksi rokotteelle ei ole myönnetty rahoitusta valtion talousarviossa.
Vesirokkoon sairastuvat käytännössä kaikki. Taudinkuva vaihtelee lievästä erittäin vaikeaan, jopa henkeä uhkaavaan tautiin. Vesirokko aiheuttaa Suomessa vuosittain keskimäärin 57 000 tautitapausta, 6 200 perusterveydenhoidon käyntiä, yli 350 sairaalahoitojaksoa ja 1,4 kuolemantapausta.
Erityisen vaarallinen vesirokko on vakavasti sairaille ja raskaana oleville, mutta vakavia jälkiseurauksia todetaan myös perusterveillä. Viime vuonna kaksi vesirokkopotilasta on kuljetettu hengenpelastavaan kehon ulkoiseen...

Lue lisää Vesirokkorokotteen ottaminen rokotusohjelmaan toisi yli kolminkertaisen taloudellisen hyödyn

Innovaatioita kehitetään yhä avoimemmassa vuorovaikutuksessa

Avoimuus, yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu, ideoiden varhaiset kokeilut ja kansalaisten osallistuminen ovat paikoin jo innovaatio- ja kehittämistoiminnan arkipäivää julkisella sektorilla. Elämmekin jonkinlaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan paradigmamuutoksen aikaa. Tällaisessa siirtymävaiheessa uudet ja vanhat käsitykset ja käytännöt elävät rinnakkain.
Olen törmännyt konkreettisesti tähän rinnakkaiseloon ja käynnissä olevaan paradigmamuutokseen hyvinvointi- ja terveysalan kansallisen innovaatioyhteisön Innokylän toiminnan yhteydessä. Jäsennän seuraavassa kohtaamiani ja jo aikansa eläneitä innovaatiokäsityksiä kahdeksana innovaatioita koskevana myyttinä, jotka osaltaan voivat olla innovaatiotoiminnan kehittymisen ja laajemmin julkisen sektorin muutoksen...

Lue lisää Innovaatioita kehitetään yhä avoimemmassa vuorovaikutuksessa

Hyvä pääsiäisruoka – perinteitä, väriä ja terveyttä

Lukuaika5 min

Pääsiäisenä on tapana syödä hyvin, mutta pääsiäisen herkut ovat usein kaloripitoisia. Monet haluavat välttää kilojen karttumisen ja toivovat kevyitä vaihtoehtoja ruokapöytään. Miten välttää pahimmat karikot ja syödä terveellisesti myös pääsiäisenä?
Se on helppoa, ainakin jos omaa kohtuulliset ravitsemuksen perustiedot ja suunnittelee etukäteen. Tämä pätee ruokaan, liikuntaan ja muihin aktiviteetteihin.
Listaan tämän kirjoituksen lopussa joidenkin ruokien plussia ja miinuksia.
Pääsiäisen ruokaperinteet elävät
Pääsiäinen on äärimmäisyyksien juhlapyhä täynnä kristillistä symboliikkaa. Pitkäperjantain kärsimyksestä ja hartaudesta kuljetaan ylösnousemuksen juhlaan pääsiäispäivänä. Tämä heijastuu...

Lue lisää Hyvä pääsiäisruoka – perinteitä, väriä ja terveyttä

Tartuntatautilain pitää suojella koko väestöä epidemioilta ja vaarallisilta taudeilta

Hallituksen hyvin perusteltu esitys uudeksi tartuntalaiksi kääntyi eduskunnan lähetekeskustelussa valitettavan hedelmättömäksi kiistelyksi. Puheenvuoroissa viitattiin Suomessa oleskeleviin turvapaikanhakijoihin ja pohdittiin, tulisiko uuden lain suojella myös muiden kuin kunnan asukkaiden terveyttä.
Keskustelussa kannettiin huolta houkutteleeko kunnassa ilman kotipaikkaoikeutta oleskeleville annettava tuberkuloosilääkitys tai lyhytaikainen hiv-tartunnan estolääkitys Suomeen Pietarin alueelta tuhansia hiv-positiivisia tai lääkeresistenttiä tuberkuloosia sairastavia laittomia maahantulijoita.
Suomen tai muiden maiden kokemukset tai tutkimukset eivät anna mitään perusteita ajatella, että hallituksen esittämä tartuntatautilaki houkuttelisi tartunnan saaneita lähialueilta Suomeen. Suomeen...

Lue lisää Tartuntatautilain pitää suojella koko väestöä epidemioilta ja vaarallisilta taudeilta

Ilmestyykö sote -lakiluonnos yhtaikaa koivun lehtien kanssa

Lukuaika3 min

Kun koivussa on lehti, sote -lakipaketti on valmiina ja kaikkien arvioitavana, mutta toivottavasti kevät ei tule kovin aikaisin, on lain valmistelun vastuuministeri todennut. Kevät tulee eri aikaan pitkulaisessa Suomessa, onko siis kyseessä hies-, raudus- vai vaivaiskoivu?
Kevät ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä etenevät, välillä hitaammin ja joskus taaksepäin, mutta valo lisääntyy vähitellen. THL on laatimassa parhaillaan alustavaa ennakkoarviota lain vaikutuksista.
Vaikka THL:ssä on huippuasiantuntijoita, olemme todenneet erittäin hyödylliseksi koota arviointiin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon johtajien...

Lue lisää Ilmestyykö sote -lakiluonnos yhtaikaa koivun lehtien kanssa

Valinnanvapaus tulee – olemmeko valmiit?

Lukuaika5 min

Heti aluksi on myönnettävä, että emme ilmeisesti ole. Toistaiseksi vain hyvin harva on käyttänyt mahdollisuuttaan vaihtaa julkisen terveydenhuollon hoitopaikkaa, ja valita uusi mistä päin Suomea tahansa. Tämä mahdollisuus on meillä kaikilla ollut vuoden 2014 alusta lähtien.
Sote-uudistukseen lähdettäessä julkilausuttuja tavoitteita olivat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä yhdenvertaisten palvelujen takaaminen koko väestölle, palvelujen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio, peruspalvelujen vahvistaminen sekä julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen.
Uudistuksen edetessä valinnanvapaudesta on tullut yhä olennaisempi osa sotea. Hallitus ilmoitti viime marraskuussa,...

Lue lisää Valinnanvapaus tulee – olemmeko valmiit?