Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Hallitusohjelman leikkauslista uhkaa eriarvoisuuden kaventamista

Lukuaika3 min

Viime viikolla saimme odotetun uutuuden, strategisen hallitusohjelman. Iloksemme hallituskauden tavoitteeksi on asetettu, että ”Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet.” Hallitus on tunnistanut elintasoerojen ja jakolinjojen syventymiseen, muuttoliikkeeseen ja eriarvoistumiseen liittyvät uhkat.
Terveyden ja hyvinvoinnin kymmenen vuoden tavoitteesta on hallitusohjelmassa seuraavia kirjauksia:

”suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa”,
”jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta” ja
”sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat.”

Hallituskauden kärkihankkeena on edistää terveyttä ja...

Lue lisää Hallitusohjelman leikkauslista uhkaa eriarvoisuuden kaventamista

Voisiko minun kädenjälkeni muuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa?

Lukuaika4 min

Hallitusohjelma on juuri julkistettu. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kaavaillaan isoja muutoksia, joista yksi on pitkään puhuttanut Sote-uudistus. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän digitalisaatio ja innovatiiiviset ratkaisut on nostettu voimakkaasti esiin. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä vaaditaan toimintatapojen muutosta.
Poliitikot ovat siis kiinnostuneita sote-rakenteista.  Asiakkaita kiinnostaa se, että he saavat palveluja samalta luukulta.
Mutta tiedämmekö me, mitä henkilöstö muutokselta haluaisi? Ideanahan pitäisi olla se, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vuorovaikutteisesti, eri osapuolia kuunnellen ja mukaan ottaen. Timo Sinervo bloggasi aiheesta viime perjantaina.
Sosiaali-...

Lue lisää Voisiko minun kädenjälkeni muuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa?

Katse tulevaisuuteen – sosiaalihuollon omavalvonnassa keskitytään laatuun ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen

Lukuaika2 min

Kuluva vuosi merkitsee julkisissa sosiaalipalveluissa suunnitelmallisen laatu ja asia-kasturvallisuustyön käynnistämistä. Vuoden alussa otettiin käyttöön omavalvonta kaikissa iäkkäille palveluja tarjoavissa kunnan yksiköissä kotipalvelu mukaan lukien. Uuden sosiaalihuoltolain tullessa voimaan omavalvontavelvoite koskee kaikkia julkisia sosiaalihuollon palveluja. Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat ovat ottaneet omavalvonnan käyttöön jo vuonna 2012.
Uusi käytäntö parantaa sekä palvelujen käyttäjien että henkilökunnan mahdollisuuksia osallistua palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Omavalvonta edellyttää johdon, esimiesten ja koko henkilökunnan sitoutumista palvelun kehittämiseen.
Ensimmäisenä tehtävänä on määritellä, miten laadukas ja asiakasturvallinen...

Lue lisää Katse tulevaisuuteen – sosiaalihuollon omavalvonnassa keskitytään laatuun ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen

Henkilöstöä kannustaa kehittämiseen luottamus, uusien ideoiden huolellinen käsittely ja esimiehen tuki

Lukuaika5 min

Henkilöstö mukaan muutosten suunnitteluun!” Ajatus on esitetty viimeksi näyttävästi sote-uudistuksen yhteydessä. Onko henkilöstön mukaan saaminen pelkkä hurskas toive, jolle ei ole sijaa käytännössä? Vai olisiko syytä miettiä, miten henkilöstö saadaan ihan oikeasti mukaan palveluiden uudistamiseen.
Organisaatioita uudistetaan useimmiten johdon aloitteesta, erityisesti uudistettaessa organisaatiorakenteita. Rakenteiden uudistaminen on kuitenkin harvoin varsinainen tavoite. Rakenteilla halutaan yleensä muuttaa toimintatapoja.
Vaikka monet toimintatapojenkin muutokset ovat usein johdon aloitteesta tulevia, henkilöstöllä on silti tärkeä rooli. Todelliset muutokset tapahtuvat vasta, kun käytännön työtä...

Lue lisää Henkilöstöä kannustaa kehittämiseen luottamus, uusien ideoiden huolellinen käsittely ja esimiehen tuki

Pitäisikö äidin saada valita keisarileikkaus

Lukuaika3 min

Suomessa on lisätty valinnanvapautta terveydenhuollossa. Aiemmin toisen kunnan terveyspalveluiden käyttö oli vaikeaa, jopa mahdotonta. Nykyisen lain mukaan asiakas itse voi valita terveysaseman, jonka voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella vuoden välein.
Hoito onnistuu myös väliaikaisen asuinkunnan terveysasemalla, esimerkiksi oleskellessa vaikkapa kesäasunnolla. Myös erikoissairaanhoidon yksikön voi valita kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Hoitopaikasta riippuen on myös oikeus valita hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen.
Miten pitkälle valinnanvapaus ulottuu? Ruotsissa Feministinen aloite ehdotti vuoden 2014 vaaliohjelmassaan, että kaikilla naisilla pitäisi olla oikeus...

Lue lisää Pitäisikö äidin saada valita keisarileikkaus

Älkää käsittäkö väärin, mutta luovuuden pitäisi olla epämukavaa

Lukuaika5 min

Olen yrittänyt joskus olla luova, mutta turhan usein huomannut toistavani ainoastaan aikaisemmin oppimaani. Tässä ei sinänsä ole mitään pahaa. On hyvä toistaa asioita jotka toimivat eikä niitä kannata lähteä korjailemaan vain korjaamisen ilosta, mutta luovuudesta silloin ei ole kysymys.
Helpolla pääseminen, vaikka se on joskus paikallaan, ei ole välttämättä kovinkaan luovaa. Jos luovia ratkaisuja halutaan hakea hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamiseen, ainoa kehittymisen tie on haastaa itseään myös uusilla näkökulmilla. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on varmasti yksi kinkkisimmistä...

Lue lisää Älkää käsittäkö väärin, mutta luovuuden pitäisi olla epämukavaa

Ilmainen ehkäisy vähentää teiniraskauksia

Lukuaika4 min

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu siitä, tulisiko kuntien tarjota nuorille ilmainen ehkäisy. Esimerkiksi Raumalla raskaudenkeskeytysluvut ovat puolittuneet.
THL:n seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma on suosittanut ilmaista ehkäisyä jo vuodesta 2007. Kuitenkin vain kourallinen kuntia on THL:n tietojen mukaan tarttunut tähän keinoon vähentää raskaudenkeskeytysten määrää.
Norjassa ehkäisyä tuetaan Suomea paremmin: kuka tahansa voi Norjassa tilata verkosta ilmaisia kondomeita. Ilmaista ehkäisyä tarjotaan nuorten lisäksi opiskelijoille, sotilaille sekä seksityötekijöille ja heidän asiakkailleen. Tämän lisäksi 16–20-vuotiaat saavat ehkäisyn – e-pillerit, kierukan tai...

Lue lisää Ilmainen ehkäisy vähentää teiniraskauksia

Hollannin tuhkarokkoepidemia ei puhjennut yllätyksenä

Lukuaika3 min

Työskentelin Hollannissa Euroopan tautikeskuksen (ECDC) kautta kenttäepidemiologian koulutusvirassa vuosina 2012–2014. Keväällä 2013 maassa puhkesi laaja tuhkarokkoepidemia, joka kesti vajaan vuoden. Pääsin seuraamaan tilannetta läheltä ja olin myös mukana epidemiaselvityksissä ja tutkimuksissa.
Epidemian aikana sairastui yli 2600 ihmistä, lähes 200 joutui vakavan infektion takia sairaalaan ja yksi nuori tyttö kuoli.
Mutta miksi näin tapahtui?
Hollanti on varakas länsimaa, jossa rokotuskattavuus on keskimäärin todella hyvä. Ongelmana on kuitenkin alueellinen vaihtelu.
Hollannin erityispiirteenä on maan halki ulottuva raamattuvyöhyke, ”Bible belt”. Vyöhykkeen...

Lue lisää Hollannin tuhkarokkoepidemia ei puhjennut yllätyksenä

Pakko ja painostus eivät kannusta

Lukuaika5 min

Lehtitietojen mukaan Australiassa ollaan valmistelemassa säädöksiä, joiden perusteella rokotuksista kieltäytyvän lapsen perhe voi menettää heille muuten kuuluvia veroetuja ja lapsenhoitoapua noin 1500 euron arvosta lasta kohden. Uutisessa kerrotaan viranomaisten huolestuneen, kun pienten lasten hinkuyskäkuolemat yleistyivät maan niissä osissa, joissa elää runsaasti rokottamattomia lapsia pienissä yhteisöissä.
Uhka veroedun menetyksestä painostaisi vanhempia antamaan lapsilleen rokotukset, mikä vähentäisi taudille alttiiden rokottamattomien määrää ja hidastaisi taudin leviämistä. Näin koko väestön rokotesuoja kohenisi.
Australiassa kaavailtu toimenpide on sukua eräissä maissa jo vuosikymmeniä noudatetulle...

Lue lisää Pakko ja painostus eivät kannusta

Plasebovaikutus on useimmiten tilastollinen harha

Lukuaika5 min

Suomen Lääkärilehden uutisissa professori Anne Remes kommentoi laajaa julkisuutta saaneen muistisairauksien ehkäisytutkimuksen tuloksia todeten, että ”kontrolliryhmänkin tulokset kohentuivat merkittävästi. Näyttää siltä, että vähäisempikin seuranta auttaa ihmisiä kiinnittämään enemmän huomiota elintapoihinsa.”
Tällainen tulkinta tutkimusten kontrolliryhmän tuloksista voi kuitenkin olla harhaanjohtava. Syynä tähän on mielenkiintoinen tilastollinen harha, englanninkieliseltä nimeltään ”regression toward the mean” eli palautuminen keskiarvoa kohti.
Tämä harha selittää usein myös plasebovaikutukseksi kutsutun ilmiön.
Mitä on plasebovaikutus?
Plasebovaikutuksella tarkoitetaan laajasti ottaen vaikutuksia, jotka saadaan hoidolla, jolla ei pitäisi olla mitään vaikutusta...

Lue lisää Plasebovaikutus on useimmiten tilastollinen harha