Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

Oppilaan runsaat koulupoissaolot huutavat opiskeluhuoltopalveluja yhteistyöhön

Varhainen puuttuminen on tärkeää. Jo 5–10 % poissaolot voivat vaatia opettajalta asiaan paneutumista ja yli 20 % poissaolot tarvitsevat aina perusteellista monialaista selvittelyä poissaolojen juurisyistä ja yksilöllisen tuen rakentamista.

Lue lisää Oppilaan runsaat koulupoissaolot huutavat opiskeluhuoltopalveluja yhteistyöhön

Tiedolla johtamisesta lääke mielenterveyskriisiin?

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta pohjautuu vahvasti rekisteritietojen varaan. Suomen sote-tietovaranto onkin laadukkaimpia ja kattavimpia koko maailmassa. Tutkimuskentällä tietovarannon vahvuudet ja haasteet tunnetaan, mutta kuinka hyvin data on valjastettu palvelujärjestelmän johtamisen tarpeisiin?

Lue lisää Tiedolla johtamisesta lääke mielenterveyskriisiin?

Sosiaalityön tiedolla ohjaamisen mahdollisuudet vielä heikot hyvinvointialueilla

THL:n käynnissä olevassa tutkimuksessa on tullut esiin hyvinvointialueiden tietojärjestelmiin liittyviä ongelmia, jotka uhkaavat tiedolla ohjaamista ja johtamista sosiaalityössä. Myös asiakkaan lakisääteinen oikeus tietojensa kirjaamiseen toteutuu paikoitellen heikosti.

Lue lisää Sosiaalityön tiedolla ohjaamisen mahdollisuudet vielä heikot hyvinvointialueilla

Maksuton ehkäisy on sijoitus nuoren seksuaali- ja lisääntymisterveyteen

Moni hyvinvointialue pohtii, miten ehkäisypalvelut saavuttaisivat paremmin kaikki nuoret. Voisiko puhetta ja viestintää siirtää pelkästä raskauden ehkäisystä enemmän kohti kokonaisvaltaista seksuaaliterveyden edistämistä?

Lue lisää Maksuton ehkäisy on sijoitus nuoren seksuaali- ja lisääntymisterveyteen

Joka kerta saman vaivan kanssa eri lääkäri

Palvelujen saatavuus on viime vuosien aikana mennyt yhä huonompaan suuntaan, erityisesti Etelä-Suomen väkirikkailla paikkakunnilla. Hoitoon pääsyä vaikeuttava henkilökuntapula on nyt haasteena joka paikassa – työvoimaa täytyy nykyään houkutella myös kasvukeskuksiin. Samalla hyvinvointialueellakaan asuvat ihmiset eivät pääse palveluihin tasavertaisesti, vaan toiset joutuvat odottamaan paljon kauemmin.

Lue lisää Joka kerta saman vaivan kanssa eri lääkäri

Disability services to be developed by listening to employees too

In spring 2022, we surveyed the experiences and lessons learned during the coronavirus epidemic by employees working in services for disabled people. This is one of the few reports that has asked employees about the matter.

Lue lisää Disability services to be developed by listening to employees too

Hyvinvointialue tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kuraattoripalvelujen kehittämiselle

Kuraattoripalvelut järjestetään uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvinvointialueilla. Aikaisemmin enemmistö kuraattoreista työskenteli opetustoimessa. Muutos on aiheuttanut kuraattoreissa huolta ja kysymyksiä.

Lue lisää Hyvinvointialue tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kuraattoripalvelujen kehittämiselle

Vammaispalveluja kehitetään myös työntekijöitä kuuntelemalla

COVID-19-epidemia toi mukanaan täysin uudenlaisen tilanteen, joka horjutti normaalia arkea myös vammaispalveluissa. Vammaispalvelujen työntekijät tekevät tärkeää työtä ihmisoikeuksien ja vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisen eteen. Kaikilla työntekijöillä on tärkeä rooli näiden asioiden mahdollistamiseksi

Lue lisää Vammaispalveluja kehitetään myös työntekijöitä kuuntelemalla

Näkymätön NEET-nuori sotepalveluissa

Hyvinvointialueilla yhtenäistetään parhaillaan eri asiakasryhmien palveluja. Onko sinun hyvinvointialueellasi tunnistettu työn ja koulutuksen ulkopuolella olevan NEET-nuoren tarvitsemat palvelut vai jääkö NEET-nuori näkymättömäksi väliinputoajaksi palvelujärjestelmässä?

Lue lisää Näkymätön NEET-nuori sotepalveluissa