Väkivalta

Vaativissa erotilanteissa tarvitaan ammattilaiselta erityistä osaamista ja tiivistä tukea kaikille osapuolille

Lukuaika3 min

Vaativat erotilanteet ovat monimutkainen ja kompleksinen ilmiö niin yksilön, ammattilaisen kuin palvelujärjestelmän tasolla. Pitkittyneet ja haastavat tilanteet aiheuttavat lapsille ja aikuisille inhimillistä kärsimystä ja kuormitusta.

Lue lisää Vaativissa erotilanteissa tarvitaan ammattilaiselta erityistä osaamista ja tiivistä tukea kaikille osapuolille

Hyvinvointialueille tarvitaan nimetyt lähi-suhdeväkivaltakoordinaattorit

Lukuaika6 min

Lähisuhdeväkivalta on yleisyytensä ja vaikutustensa vuoksi merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, terveyshaittoja sekä kustannuksia. Tuoreille hyvinvointialueille tarvitaan lähisuhdeväkivaltakoordinaattorit, jotta väkivaltaan voidaan puuttua monialaisesti, pitkäjänteisesti ja ennakoivasti.

Lue lisää Hyvinvointialueille tarvitaan nimetyt lähi-suhdeväkivaltakoordinaattorit

Malttia keskusteluun nuorisoväkivallasta ja sen ennaltaehkäisystä

Lukuaika9 min

Nuoruuden ristiriitaiseen esittämiseen ja siitä puhumisen tapoihin tiivistyy myös se, miten nuorten tekemään väkivaltaan suhtaudutaan. Nuorisoväkivallan todellista tilaa voi olla vaikeaa hahmottaa, kun media pitää huolen siitä, että aihe on näyttävästi esillä lehdissä. Viime vuosien tilastoissa näkyy alaikäisten tekemän väkivallan kasvu, mutta ilmiön syistä, luonteesta ja laajuudesta tarvitaan vielä lisää tutkimustietoa.

Lue lisää Malttia keskusteluun nuorisoväkivallasta ja sen ennaltaehkäisystä

Digitaalisen väkivallan tunnistaminen edellyttää ammattilaisilta kouluttautumista

Lukuaika4 min

Väkivallan digitalisoituminen vaatii uudenlaista osaamista ja kouluttautumista ammattilaisilta, jotka kohtaavat työssään väkivallan kokijoita. THL on julkaissut ammattilaisten avuksi uuden verkkokoulutuksen digitaalisesta väkivallasta.

Lue lisää Digitaalisen väkivallan tunnistaminen edellyttää ammattilaisilta kouluttautumista

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäistävä jo ennalta

Lukuaika4 min

Väkivaltaa kokeiden palveluita parannetaan meillä esimerkiksi Seri-keskus- ja turvakotiverkostoa kehittämällä. Väkivaltaa on kuitenkin ehkäistävä jo ennalta. Sote- ja sivistystoimen ammattilaisten tietämyksen lisääminen väkivallasta on tärkeää, jotta he osaavat ottaa väkivallan puheeksi asiakkaidensa kanssa ja ohjata heidät oikeiden palveluiden piiriin.

Lue lisää Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäistävä jo ennalta

Ammattilaiset tarvitsevat lisää rohkeutta ja työvälineitä silpomisesta puhumiseen

Lukuaika5 min

Ammattilainen kohtaa yhä useammin eri kulttuurista tulevan asiakkaan, mikä voi aiheuttaa haasteita vuorovaikutukseen ja auttamistyöhön. Toisen kulttuurin tavat ja perinteet eivät välttämättä ole ammattilaiselle tuttuja, mikä osaltaan voi lisätä ammattilaisen hämmennystä.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on yksi esimerkki haitallisesta perinteestä, jonka kohdatessaan ammattilainen voi kokea itsensä avuttomaksi.

Lue lisää Ammattilaiset tarvitsevat lisää rohkeutta ja työvälineitä silpomisesta puhumiseen

Yhden ihmisen kokema lähisuhdeväkivalta vaikuttaa kymmeniin ihmisiin hänen ympärillään

Lukuaika5 min

Turvallisuus on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. Osalle ihmisistä koti on kuitenkin turvaton paikka eivätkä läheiset ihmissuhteet aina tarjoa hoivaa, läheisyyttä, iloa, lohtua ja turvaa. Uskalla kertoa olevasi huolissasi ja kysy väkivallasta – ettei kukaan jäisi yksin.

Lue lisää Yhden ihmisen kokema lähisuhdeväkivalta vaikuttaa kymmeniin ihmisiin hänen ympärillään

Rikoskierre voidaan ehkäistä – nuorille on tarjottava riittävä tuki

Iltalehdessä ruodittiin 3.6.2022 ulkomaalaistaustaisten karkottamisperusteita ja osallisuutta jengirikollisuuteen. Lehden mukaan yli tuhat ihmistä karkotetaan tai käännytetään Suomesta vuosittain.

Lue lisää Rikoskierre voidaan ehkäistä – nuorille on tarjottava riittävä tuki