Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus

Vastaanottokeskusten tarjottava mielekkään tekemisen mahdollisuuksia alueesta riippumatta

Kesäkuussa julkistettu Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (TERTTU) on tuottanut uutta tietoa Suomesta oleskelulupaa kansainvälisen suojelun perusteella anovien ihmisten terveydentilasta. TERTTU-tutkimus on toistaiseksi laajin turvapaikanhakijoita koskeva väestötutkimus sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Aikaisempaa tietoa Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista on ollut niukasti. TERTTU-tutkimukseen osallistuneista aikuisista selvä enemmistö (83 %) kertoi kokeneensa vähintään yhden järkyttävän tapahtuman, […]

Lue lisää Vastaanottokeskusten tarjottava mielekkään tekemisen mahdollisuuksia alueesta riippumatta

Kotoutujat toivovat työllistymistä ja parempaa taloudellista tilannetta

Kotouttamisen taustalla on pyrkimys tehdä Suomeen muuttaneista ihmisistä aktiivisia ja tasavertaisia suomalaisen yhteiskunnan jäseniä. Ongelmallista on, jos ”maahanmuuttajaan” suhtaudutaan pelkkänä toimenpiteiden kohteena. Kotoutuja tulisi nähdä aktiivisena toimijana ja oman elämänsä asiantuntijana. Tässä kirjoituksessa tutustutaan siihen, mihin elämänsä osa-alueisiin kotoutumisvaiheessa olevat ihmiset itse toivovat muutosta ja pohditaan, mitkä tekijät toimivat muutoksen esteenä. Tulokset ovat THL:n mobiTARMO-hankkeesta, […]

Lue lisää Kotoutujat toivovat työllistymistä ja parempaa taloudellista tilannetta

Väestön moninaistuminen näkyy neuvolatyön arjessa

Raskausaika vaikuttaa merkittävästi sikiön kehitykseen ja määrittää lapsen terveyttä koko elämänkulun aikana. Toimivilla äitiys- ja neuvolapalveluilla tuetaan äidin ja lapsen terveyttä sekä koko perheen hyvinvointia raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Kaikilla raskaana olevilla naisilla ja alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus neuvolapalveluihin Suomessa. Väestön moninaistuminen näkyykin hyvin selkeästi neuvolatyön arjessa. Erityisesti turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisten naisten ja […]

Lue lisää Väestön moninaistuminen näkyy neuvolatyön arjessa

Sote-alan töissä tarvitaan monikulttuurisuustaitoja

Maahanmuuton määrän kasvu on lisännyt etnistä ja kulttuurista monimuotoisuutta Suomessa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla myös ­sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaissa on paljon eri kulttuureista ja erilaisesta kielitaustasta tulevia ihmisiä. Muualta tulleiden määrän lisääntyminen tuo suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon kysymyksiä, joita ei ole aiemmin tarvinnut miettiä. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään yhä ­useammin erilaisia arvomaailmoja ja tilanteita, joissa työntekijöillä […]

Lue lisää Sote-alan töissä tarvitaan monikulttuurisuustaitoja

Silpomisen ehkäisemiseksi tarvitaan ammattilaisten yhteistyötä

Suomessa tyttöjen ja naisten ympärileikkauksesta eli sukuelinten silpomisesta (female genital mutilation, FGM) on asiakastyöhön vakiintunut termi ”naisten ympärileikkaus” ja vaikuttamistyöhön ”naisten sukuelinten silpominen”. THL, STM ja laaja ohjausryhmä ovat laatimassa aiheesta uutta toimintaohjelmaa, jossa käytetään WHO:nkin suosittelemaa termiä silpominen. Perinnettä harjoittavien yhteisöjen kanssa työtä tehtäessä suositellaan edelleen käytettävän termiä, jota yhteisö itse käyttää tai toivoo […]

Lue lisää Silpomisen ehkäisemiseksi tarvitaan ammattilaisten yhteistyötä

”Voisko tää toimia verkossakin?” – Matka ideasta Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokouluksi

Kentältä kuului viestiä, että sote-ammattilaiset kaipaavat apua monikulttuuristuvan asiakaskunnan palvelemisessa. Helpotusta eri kulttuurista tulevan asiakkaan kohtaamiseen ryhdyttiin COPE-hankkeessa miettimään keväällä 2017. Selvitystyön, haastattelujen sekä sote-ammattilaisten toiveiden kartoittamisen jälkeen toteutettiin kaksi koulutusinterventiota, joista ensimmäinen tapahtui sosiaalihuollossa ja toinen sairaalassa. Interventioiden luentomuotoinen opetus oli osallistujien mieleen. Hektisestä työstä irrottautuminen ennalta sovittuina ajankohtina osoittautui kuitenkin vaikeaksi ja osallistujajoukko […]

Lue lisää ”Voisko tää toimia verkossakin?” – Matka ideasta Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokouluksi

Nuorten kohtaaman seksuaalisen väkivallan syyt – miten tutkimustietoa tulee tulkita?

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja sisäministeri Kai Mykkänen kirjoittivat Tyttöjen päivänä 11.10.2018 lapsiasiavaltuutetun blogissa huolestuttavasta ilmiöstä: ulkomaalaistaustaiset nuoret kokevat huomattavasti muita nuoria useammin seksuaalista väkivaltaa. Ulkomaista syntyperää olevilla nuorilla on myös muita hyvinvoinnin pulmia huomattavasti suomalaista syntyperää olevia nuoria enemmän. Blogissa kirjoitetaan maahanmuuttajien tuovan mukanaan suomalaista kulttuuria rikastuttavia piirteitä. Siinä kiinnitetään huomiota myös rikollisiin ja ihmisoikeuksia […]

Lue lisää Nuorten kohtaaman seksuaalisen väkivallan syyt – miten tutkimustietoa tulee tulkita?

Onko oma historiamme uhka vai mahdollisuus pakolaisiin suhtautumiselle?

Lukuaika4 min

Perheet joutuvat pakenemaan kodeistaan ja jättämään lähes kaiken omistamansa taakseen uhkaavan sotatilan vuoksi. Pakomatkaan liittyy monenlaisia vaaroja, eivätkä kaikki selviä. Tulijoihin suhtaudutaan ristiriitaisesti ja monesti oudoksuen. Kieli on vähän erilaista, kuten monet tavatkin. Tulijat tuovat tullessaan myös merkittävää taloudellista taakkaa. Toisaalta osa suhtautuu tulijoihin myötätunnolla: kaikkia kuuluu auttaa. Monet perheet hautaavat sodassa kuolleita isiään. Ne, […]

Lue lisää Onko oma historiamme uhka vai mahdollisuus pakolaisiin suhtautumiselle?

Kieli työn alla – viranomaisviestijä muuttuvassa maailmassa

Verkkopäivittäjä on kielihaasteen edessä valitessaan verkkosivuilla käytettäviä sanoja. Viranomaisen käyttämien sanojen tulisi olla asiallisia ja välittää tietoa täsmällisesti. Samalla meidän tulisi osata käyttää niitä sanoja, joilla tietoa haetaan. Ihmiset eivät löytäneet THL:n sivuilta tietoa TBE-rokotteesta, sillä siitä ei käytetty kansan suussa tavallisempaa termiä ”punkkirokote”. Lopulta punkkirokote laitettiin aihetta koskevan sivun otsikkoon. Nyt THL:n sivu löytyy […]

Lue lisää Kieli työn alla – viranomaisviestijä muuttuvassa maailmassa

32 477 ainutlaatuista elämäntarinaa

Yli sata lähtömaata, 32 477 matkaa.  Alaikäisiä lapsia 7633, heistä 3014 saapuu ilman huoltajaa. Naisia 6000, miehiä 26 424 ja 53 henkilöä, joiden sukupuoli ei ole tiedossa. 32 477 ihmistä, jotka ovat hakeneet Suomesta kansainvälistä suojelua. Tavoitteena selvittää taustaolosuhteet, nykyoireet, rokotushistoria, aiemmat sairaudet ja hoidot, mahdolliset altistukset tarttuville taudeille ja lääkitys. Aikaa 1 tunti per […]

Lue lisää 32 477 ainutlaatuista elämäntarinaa