Lähikuva puun lehdestä.

Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Pakko ja painostus eivät kannusta

Lukuaika5 min

Lehtitietojen mukaan Australiassa ollaan valmistelemassa säädöksiä, joiden perusteella rokotuksista kieltäytyvän lapsen perhe voi menettää heille muuten kuuluvia veroetuja ja lapsenhoitoapua noin 1500 euron arvosta lasta kohden. Uutisessa kerrotaan viranomaisten huolestuneen, kun pienten lasten hinkuyskäkuolemat yleistyivät maan niissä osissa, joissa elää runsaasti rokottamattomia lapsia pienissä yhteisöissä.
Uhka veroedun menetyksestä painostaisi vanhempia antamaan lapsilleen rokotukset, mikä vähentäisi taudille alttiiden rokottamattomien määrää ja hidastaisi taudin leviämistä. Näin koko väestön rokotesuoja kohenisi.
Australiassa kaavailtu toimenpide on sukua eräissä maissa jo vuosikymmeniä noudatetulle...

Lue lisää Pakko ja painostus eivät kannusta

Plasebovaikutus on useimmiten tilastollinen harha

Lukuaika5 min

Suomen Lääkärilehden uutisissa professori Anne Remes kommentoi laajaa julkisuutta saaneen muistisairauksien ehkäisytutkimuksen tuloksia todeten, että ”kontrolliryhmänkin tulokset kohentuivat merkittävästi. Näyttää siltä, että vähäisempikin seuranta auttaa ihmisiä kiinnittämään enemmän huomiota elintapoihinsa.”
Tällainen tulkinta tutkimusten kontrolliryhmän tuloksista voi kuitenkin olla harhaanjohtava. Syynä tähän on mielenkiintoinen tilastollinen harha, englanninkieliseltä nimeltään ”regression toward the mean” eli palautuminen keskiarvoa kohti.
Tämä harha selittää usein myös plasebovaikutukseksi kutsutun ilmiön.
Mitä on plasebovaikutus?
Plasebovaikutuksella tarkoitetaan laajasti ottaen vaikutuksia, jotka saadaan hoidolla, jolla ei pitäisi olla mitään vaikutusta...

Lue lisää Plasebovaikutus on useimmiten tilastollinen harha

Katse lapsen arkeen.. päin!

Lukuaika4 min

”Mut jos huudat lujempaa, saat äänes kuulumaan, kun maailma huutaa hulluuttaan”, laulaa Haloo Helsinki -yhtyeen Elli.
Jonkinlaisena hulluutena voi pitää sitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa ihmetellään lasten pahoinvointia ja nuorten syrjäytymistä. Samaan aikaan lapsivaikutusten arvioinnit jäävät tekemättä lähes kaikista päätöksistä. Lasten ja nuorten on huudettava äänensä kuuluviin.
Uudet sosiaalihuolto- ja oppilashuoltolaki rohkaisevat kuntia muuttamaan palvelujärjestelmää sellaiseksi, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat ajoissa kehittyvän lapsen kannalta. Toivottavasti uudet päättäjät kohta kääntävät katseen lapsen arkeen päin, huutavat kovaa lasten puolesta ja...

Lue lisää Katse lapsen arkeen.. päin!

Kolme pointtia! kuinka parantaa työllisyyttä julkisilla hankinnoilla

Lukuaika4 min

Julkinen sektori ostaa tavaroita ja palveluita valtavilla rahasummilla vuosittain. Ei ole yksin tekninen tai lainopillinen kysymys, millä perusteilla ja kriteereillä julkiset hankinnat tehdään. Julkisilla hankinnoilla voidaan saavuttaa poliittisia tavoitteita, kuten työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia.
Työstä on tullut keskeinen aihe poliittisessa puheessa. Puolue toisensa jälkeen, nyt myös pääministeri Alexander Stubb, uskoo Suomen lähtevän uuteen nousuun työtä lisäämällä.
Työpaikkojen lisäämiseksi tarvitaan todellisia tekoja.  Keinoja pitää hakea aiempaa laveammin.
Pointti 1: Sosiaalisesti vastuullisilla hankinnoilla voidaan tukea työllistämistä, työoloja ja ihmisoikeuksia
Vähintään vuoden...

Lue lisää Kolme pointtia! kuinka parantaa työllisyyttä julkisilla hankinnoilla

Liikunnan edistämiseen tarvitaan uusia ajatusmalleja

Lukuaika4 min

Väestön rapistuva fyysinen kunto ja riittämätön liikunta puhuttavat. Varusmiespalveluksen aloittavien miesten kestävyyskunto on huonoin 40 vuoteen. THL:n tutkimuksen mukaan 13 prosenttia 20–74-vuotiaista suomalaisista ei kykene juoksemaan 100 metriä. Vain joka viides 11–15-vuotiaista lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaan tunnin päivässä, osoitti viime viikolla julkaistu tutkimus.
Fyysisestä passiivisuudesta terveyshaittojen aiheuttajana keskustellaan tilanteessa, jossa liikuntaa harrastetaan ohjatusti enemmän kuin aiemmin. Myös tarjolla olevat liikuntapalvelut ja olosuhteet ovat monipuolisempia kuin koskaan. Väestö kuluttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen enenevästi...

Lue lisää Liikunnan edistämiseen tarvitaan uusia ajatusmalleja

Vastaisku leikkauslistoille – sosiaaliset investoinnit maksavat itsensä takaisin

Lukuaika4 min

Eduskuntavaalien lähestyessä eri puolueet esittävät omia parannusehdotuksiaan valtiontalouden kuntoon saamisessa. “Leikkauslistat” ovat yksi keino, joita lähes jokainen puolue esittää tulevan hallituskauden tehtäviksi. Yhteiskunnan heikompiosaiset eivät säästy leikkauksilta, jos listat todentuvat. Esimerkiksi Kelan lääkekorvausten muutokset osuivat kuluneella vaalikaudella juuri vähätuloisiin ja sairaisiin vanhuksiin, joilla on suuret lääkemenot.
Toinen esitetty keino on “toimintojen tehostaminen”. Käytännössä palvelujen tehostamisella tarkoitetaan usein resurssien heikentämistä, kuten työvoimahallinnossa palvelujen siirtämistä verkkoon. Jälleen heikompiosaiset kärsivät: kaikilla ei ole vaadittavia pankkitunnuksia palvelujen käyttämiseen. Lisäksi...

Lue lisää Vastaisku leikkauslistoille – sosiaaliset investoinnit maksavat itsensä takaisin

Lupaus 200 000 uudesta työpaikasta ei pidä ilman lisätyövoimaa

Eduskuntavaalit lähestyvät. Talouden tila huolettaa, työllisyyden parantaminen on kaikkien eduskuntapuolueiden tärkeimpiä tavoitteita.
Keskusta ja Kristillisdemokraatit ovat asettaneet tavoitteekseen 200 000 uutta työpaikkaa yksityiselle sektorille. Keskustan ohjelmassa työpaikat luvataan kymmenessä vuodessa. Kristillisdemokraatit eivät kerro, miten nopeasti uudet työpaikat luotaisiin. Muilla puolueilla ei ole konkreettisia tavoitteita uusien työpaikkojen määrästä.
Miten todennäköiseltä uusien työpaikkojen syntyminen on nopeasti ikääntyvässä Suomessa, jossa työikäisten osuus vähenee? Työntekijöiden löytäminen 200 000 uuteen työpaikkaan ei ole välttämättä helppoa, jos väestönkehitys jatkuu nykyisellään. Millä tavoin puolueet haluavat vaikuttaa...

Lue lisää Lupaus 200 000 uudesta työpaikasta ei pidä ilman lisätyövoimaa

Vammainen lapsi on ennen muuta lapsi

Lukuaika4 min

Vammaiset henkilöt ovat yksi suurista vähemmistöryhmistä, silti he jäävät helposti näkymättömäksi ja syrjään. Meillä ei ole riittävästi tietoa vammaisten henkilöiden asemasta, heidän tarpeistaan ja asemastaan yhteiskunnassa.
Eduskunnassa juuri hyväksytty vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus eli nk. vammaissopimus puuttuu tähän epäkohtaan. Se velvoittaa valtiot keräämään tietoa vammaisista henkilöistä ja kehittämään tämän tiedon pohjalta toimintatapoja, joilla heidän asemaansa ja oikeuksiaan voidaan vahvistaa.
Vammaissopimus ilmentää uudenlaista ajattelua vammaisuudesta.  Sopimuksen lähtökohta on vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittaminen. Vammaiset henkilöt ovat ihmisoikeuksien haltijoita...

Lue lisää Vammainen lapsi on ennen muuta lapsi

Nuoret eivät ole suoritteita

Lukuaika3 min

Vaikka nuorten syrjäytymistä voisi kutsua politiikan kestosuosikiksi, tällä hallituskaudella tämä politiikan lemmikki on halattu melkein hengiltä. On tilattu selvitys toisensa jälkeen, vuonna 2013 käynnistettiin nuorisotakuu ja etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut paikkansa keinona tavoittaa nuoria, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella.
Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa painotettiin eri sektorien yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden asioiden koordinoimiseksi paremmin. Edelleen vuonna 2011 tuli mahdolliseksi – nuorten syrjäytymisen ehkäisyn nimissä – leikata kouluttamattoman nuoren toimeentulotuen perusosaa tietyin ehdoin.
Hallinnon vastaus nuorten syrjäytymisen uhkaan on siis...

Lue lisää Nuoret eivät ole suoritteita

Uuden teknologian ei saa antaa lisätä eriarvoa

Lukuaika7 min

Olen virkakauteni aikana toistanut kahta asiaa. Ensinnäkin, suomalaisten terveys ja hyvinvointi ei ole koskaan aikaisemmin ollut niin hyvä kuin se tänä päivänä on. Eri mittarit puhuvat yhdenmukaisesti tämän puolesta. Toinen, valitettava asia on, että yhteiskunnassamme on merkittävä joukko niitä, jotka eivät pääse tästä hyvästä täysimääräisesti osalliseksi.
Kansanterveyden koheneminen on suurelta osin tulosta elintapojen parantumisesta, arkiympäristön ja työelämän muutoksista sekä sosiaaliturvan kehittämisestä. Lääketieteen teknologian nopea edistyminen on kuitenkin kiistatta vaikuttanut merkittävästi suomalaisten nykyiseen hyvään kansanterveyteen. Tarkempi...

Lue lisää Uuden teknologian ei saa antaa lisätä eriarvoa