Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet

Huumepolitiikka uudistettava vastaamaan ajan tarpeita

Lukuaika5 min

Helmikuussa THL-blogissa julkaistu kirjoitus ”Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua” käynnisti vilkkaan julkisen keskustelun huumausainepolitiikan keinoista ja niiden vaikuttavuudesta. Sille on ollut selvästi tarvetta. Keskustelu on osoittanut, että huumepolitiikan perusratkaisuista kyetään käymään rakentavaa ja toisia osapuolia kunnioittavaa vuoropuhelua. Näin ei ole aina ollut. Kevään keskustelussa on korostunut kaksi teemaa. Yhtäältä on kannettu huolta huumeiden käytön aiheuttamista haitoista, […]

Lue lisää Huumepolitiikka uudistettava vastaamaan ajan tarpeita

Tulisiko yhteiskunnan tukea kaikkia tupakoinnin lopettajia?

”Opiskelijoiden tupakointia rajoitetaan” (Yle 21.9.2010). ”Uusi tupakkalaki lisää tupakoinnin rajoituksia” (Karjalainen 31.5.2016). Tämänkaltaisia otsikoita näkyy mediassa usein. Tupakointia rajoitetaan entisestään ja lisärajoituksille tuntuu olevan otollinen maaperä. Väite saa tukea tutkimuksestamme. Aikuisväestöstä 60 prosenttia halusi rajoittaa tupakan myyntipisteitä ja yli 90 prosenttia nuorten tupakointia. Yleiset mielipiteet vaikuttavat normeihin ja lakeihin, jotka vaikuttavat vastavuoroisesti yleiseen mielipiteeseen. Hyvänä […]

Lue lisää Tulisiko yhteiskunnan tukea kaikkia tupakoinnin lopettajia?

Kolme kuukautta uutta alkoholilakia: jäitä hattuun vaikutusten arvioinnissa

Lukuaika4 min

Viihdelehdet kirjoittavat ja somessa kannatetaan: alkoholilain muutoksella ei ollutkaan vaikutusta kulutukseen tai haittoihin. Hätäisimmät tekivät päätelmiään jo tipattoman tammikuun aikana. Mutta millä aikavälillä lain vaikutuksia voidaan järkevästi yrittää arvioida? Mikä uudessa alkoholilaissa voi muuttaa ihmisten käyttäytymistä? Mahdollinen vaikutus syntyy erilaisista välittävistä mekanismeista. Tällaisia mekanismeja ovat esimerkiksi taloudellinen saatavuus eli hinta, fyysinen saatavuus eli valikoima, myyntipisteet […]

Lue lisää Kolme kuukautta uutta alkoholilakia: jäitä hattuun vaikutusten arvioinnissa

Rahapeliautomaatteja on eniten sosioekonomisesti haavoittuvilla asuinalueilla

Lukuaika3 min

Rahapeliautomaatit ovat kaikkein eniten haittoja aiheuttava rahapelaamisen muoto. Tästä huolimatta niitä on hajasijoitettuna runsaasti ja näkyvästi julkisiin tiloihin. Ne myös tuottavat paljon rahaa. Vuonna 2016 suomalaiset hävisivät rahapeliautomaatteihin 582 miljoonaa euroa. Rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen ovat suomalaisen rahapelipolitiikan keskeisiä tavoitteita. Rahapeliautomaattien sijoittelua olisi syytä tarkastella tämän tavoitteen näkökulmasta. Tällä […]

Lue lisää Rahapeliautomaatteja on eniten sosioekonomisesti haavoittuvilla asuinalueilla

Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua

Lukuaika5 min

Toimintatapoja tulee arvioida aika ajoin uudelleen. Tämä koskee myös huumepolitiikkaa. Huumausaineiden käytön rangaistavuuden tarpeellisuudesta tulisi käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu. Mielestämme huumeiden käyttöön tulisi puuttua pikemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin kuin rikoslailla ja rangaistuksilla. Kannabiksen ja sen kaupan laillistaminen ei sen sijaan ole Suomessa ajankohtaista. Käytön rangaistavuudesta luopumista tukevat monet kansainväliset järjestöt, kuten WHO ja Global […]

Lue lisää Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua

Ehkäisevä päihdetyö tarvitsee tekijänsä – koordinaattori tuottaa tulosta

Sote- ja maakuntauudistuksen pyörteissä kunnat miettivät, miten ehkäisevä päihdetyö kannattaisi tulevaisuudessa järjestää. Alkoholi-, tupakka-, huume- ja rahapelihaittojen ehkäisyn järjestäminen on lakisääteisesti kunnan ehkäisevän päihdetyön toimielimen vastuulla, mutta käytännössä työtä toteutetaan alueilla eri tavoin. Toimielin on lakisääteinen, mutta lisäksi suurimmassa osassa kunnista toimii erisuuruisilla työpanoksilla ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö. Koska suurin osa yhdyshenkilöistä on sosiaali- ja terveydenhuollon […]

Lue lisää Ehkäisevä päihdetyö tarvitsee tekijänsä – koordinaattori tuottaa tulosta

Kansanedustajilla on arvovalinnan hetki

Lukuaika4 min

Alkoholilain uudistus on tällä viikolla tulossa ratkaisevaan käsittelyyn eduskunnassa.  Hallituksen esitys sisältää useita kannatettavia norminpurkua edistäviä muutoksia, mutta myös kansanterveyttä vahingoittavia ja kansantaloutta rasittavia ehdotuksia. Asiantuntijat tuottavat päätöksentekoon tietopohjan, poliitikot tuovat käsittelyyn arvot. Kansanedustajien tulee nyt osoittaa johtajuutta ja tehdä päätöksensä itsenäisesti ja valistuneesti. Mikä hinta kannattaa maksaa aikuisen alkoholinkuluttajan elämän mukavoittamisesta ja siitä, että […]

Lue lisää Kansanedustajilla on arvovalinnan hetki

Alkoholin käyttöön kannattaa puuttua myös päivystyksessä

Lukuaika3 min

Edelleen valtaosa alkoholia runsaasti käyttävistä jää tunnistamatta terveydenhuollossa. Miksi näin on? Miksi terveydenhuollon ammattilainen ei kysy asiakkaan alkoholinkäytöstä, vaikka yleisesti on tiedossa, että varhainen puuttuminen toisi parhaan tuloksen. Syytä kysyttäessä vastaukseksi voi saada ”En osaa”, ”Ei alkoholin ongelmakäyttöön voi kuitenkaan vaikuttaa”, ”Ei kuulu minulle” tai jopa täydellisen hiljaisuuden. Hiljaisuuskin on puhuvaa. Niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin […]

Lue lisää Alkoholin käyttöön kannattaa puuttua myös päivystyksessä

Rahalla saa terveyttä, mutta ihan yksinkertaista se ei ole

Ei ole enää uutinen, että pienituloinen, siis köyhä, on sairaampi ja kuolee keskimäärin varhemmin kuin rikas tai suurituloinen. Tämän huomaa myös tuore kokoava katsauksemme tuloryhmien välisiä terveyseroja selvittäneisiin tutkimuksiin. Kokosimme siihen tulokset kolmesta suomalaisaineistosta tehdystä kuudesta alkuperäistutkimuksesta. Uutinen sen sijaan on, tai pitäisi olla, että terveyserot ovat edelleen olemassa. Siitäkin huolimatta, että terveyseroja on yritetty kaventaa jo […]

Lue lisää Rahalla saa terveyttä, mutta ihan yksinkertaista se ei ole

Vanhemman päihdeongelma vaarantaa lapsen kehityksen

Arviolta 70 000 suomalaista lasta kasvaa perheessä, jossa ainakin toisella vanhemmista on vakava alkoholi- tai huumeongelma. Tämä tarkoittaa noin kuutta prosenttia kaikista alaikäisistä lapsista. Isän tai äidin päihdeongelman kanssa eläviä lapsia on todennäköisesti enemmän, sillä arvio perustuu tietoihin hoitoa hakeneista päihdeongelmaisista vanhemmista. Kaikki vanhemmat kun eivät hae apua ongelmaansa. Vuonna 2009 tehdyssä Lasinen lapsuus-kyselyssä ja sen […]

Lue lisää Vanhemman päihdeongelma vaarantaa lapsen kehityksen