Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet

Maakunta, rakenna ehkäisevän päihdetyön tuki kunnon kivijalalle

Reformi ja yhdyspinnat ovat mahdollisuuksia. Ehkäisevälle päihdetyölle tämä hallintoslangi tarkoittaa hienoa tilaisuutta päivittää toiminta ja tavoitteet. Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on, että kunta ja maakunta ratkovat ihmisten arkeen ja palveluihin liittyviä haasteita yhdessä. Kunnan ei tarvitse selvitä esimerkiksi paikallisista päihteiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä yksin: jos vaikkapa nuorisotoimessa tarvitaan lisää ehkäisevän työn osaamista, maakunnan tehtäviin kuuluu […]

Lue lisää Maakunta, rakenna ehkäisevän päihdetyön tuki kunnon kivijalalle

Näin Suomi juo: monet kokevat humalahaittoja oman tai toisten juomisen vuoksi

Lukuaika4 min

Keskustelu alkoholihaitoista käsittelee usein vakavia terveyshaittoja, kuten alkoholikuolemia ja alkoholin aiheuttamia sairauksia. On kuitenkin suuri kirjo koettuja alkoholihaittoja, jotka heikentävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, mutta eivät näy tilastoissa. Osa haitoista koituu juojalle itselleen, osa taas koskettaa heidän läheisiään tai muita läsnä olevia ihmisiä. Monet näistä haitoista liittyvät humalajuomiseen. Kysyimme suomalaisilta heidän kokemistaan alkoholihaitoista vuoden 2016 […]

Lue lisää Näin Suomi juo: monet kokevat humalahaittoja oman tai toisten juomisen vuoksi

Laki tukee ehkäisevää päihdetyötä kunnissa

Ehkäisevä päihdetyö sai uuden lain vuonna 2015 (524/2015). Laki liitti rahapelihaitat osaksi ehkäisevää päihdetyötä tupakoinnin ja päihdehaittojen rinnalle. Halusimme tietää, minkälaisia vaikutuksia lailla on ollut alueiden tai kuntien ehkäisevän päihdetyön parissa työskentelevien mielestä. Haastattelimme ammattilaisia kolmella alueella, jossa ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat vakiintuneet, mutta työ on käytännössä järjestetty eri tavoin: ostopalveluna, kunnan omana toimintana tai […]

Lue lisää Laki tukee ehkäisevää päihdetyötä kunnissa

Mikä rahapelaamisessa kiehtoo?

Jopa 80 prosenttia suomalaisista pelaa rahapelejä, mutta mikä saa heidät pelaamaan? Selvitimme pelaamisen motiiveja ja sosiaaliryhmittäisiä eroja Rahapelikysely 2016 -tutkimuksen aineistolla. Analyysissämme yhdistimme vastaajan ensisijaisen syyn sekä mahdolliset muut syyt pelata. Suomalainen pelaa voittaakseen, mutta häviää lähes eniten maailmassa Rahan voittaminen oli tavallisin syy pelata. Pelaaminen rahan vuoksi oli yleisintä työttömillä ja lomautetuilla, työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla […]

Lue lisää Mikä rahapelaamisessa kiehtoo?

Ennusteet päätöksenteon tukena

Työikäisten työkyvyn ylläpitäminen ja ennenaikaisten kuolemien ehkäisy, väestön ikääntyminen ja monisairastavuus sekä näistä johtuva hoitokustannusten kasvu ovat keskeisiä terveyden ja hyvinvoinnin haasteita Suomessa ja yleensäkin länsimaissa tänä päivänä. Sekä kansanterveyden että -talouden kannalta on tärkeää, että tämäntyyppisiä muutoksia voidaan ennakoida mahdollisimman tarkkaan. Ennaltaehkäisyllä, interventioilla, resurssien oikealla kohdentamisella sekä poliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa väestön terveyden ja […]

Lue lisää Ennusteet päätöksenteon tukena

Sosiaaliset tekijät kuormittavat terveydenhuoltoa – miten kustannuksia voitaisiin saada alas?

Sosiaalisten tekijöiden merkitys ihmisten terveyteen on kiistaton. Yksinäisyys, heikko tai puuttuva koulutus, asumisen puutteet, työttömyys, huonot elinolot ja alhainen tulotaso ovat esimerkkejä sosiaalisista tekijöistä, jotka heikentävät terveyttä ja liittyvät myös korkeampaan kuolleisuuteen. Nämä niin sanotut ”sosiaaliset determinantit” (SDH) vaikeuttavat myös terveyden ja sairauden hoitoa. Yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ajavat hakemaan apua päivystyksestä Sosiaaliset tekijät ovat taustalla […]

Lue lisää Sosiaaliset tekijät kuormittavat terveydenhuoltoa – miten kustannuksia voitaisiin saada alas?

Avun löytäminen rahapeliongelmaan vaatii usein etsivän taitoja

Lukuaika1 min

Rahapeliongelmiin ei haeta apua kovin helposti. Yksi syistä on palvelujen saavutettavuuden ongelmat. Hoitoa on usein tarjolla mutta sitä ei löydetä. Usein myös kynnys hoitoon hakeutumiseen on liian korkea. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ytimessä ei ole palvelujen runsas markkinointi. Rahapeliongelmat ovat kuitenkin aihe, jonka palveluista ja hoitovaihtoehdoista pitäisi tarjota enemmän tietoa. Kokeneen työntekijän sanoin: ”Kun paikallislehdessä […]

Lue lisää Avun löytäminen rahapeliongelmaan vaatii usein etsivän taitoja

Huumeita käyttävien valvotut pistotilat vähentävät tartuntatautien riskiä

Lukuaika3 min

Valvotut pistotilat ovat huumausaineiden käyttöön tarkoitettuja tiloja, joissa on läsnä terveydenhuollon ammattilaisia. He opastavat turvalliseen pistämiseen, antavat terveysneuvontaa ja ohjaavat asiakkaita sosiaali- ja terveyspalveluihin. Toiminnalla voidaan vähentää huumeiden käyttöön liittyvää kuolleisuutta ja sairastavuutta sekä julkisilla paikoilla pistämisestä aiheutuvia häiriöitä. Kansanterveyden näkökulmasta pistotilojen tärkein tehtävä on tarjota tietoa tartuntataudeista ja niiltä suojautumisesta sekä mahdollistaa turvallinen pistäminen […]

Lue lisää Huumeita käyttävien valvotut pistotilat vähentävät tartuntatautien riskiä

Huumepolitiikka uudistettava vastaamaan ajan tarpeita

Lukuaika5 min

Helmikuussa THL-blogissa julkaistu kirjoitus ”Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua” käynnisti vilkkaan julkisen keskustelun huumausainepolitiikan keinoista ja niiden vaikuttavuudesta. Sille on ollut selvästi tarvetta. Keskustelu on osoittanut, että huumepolitiikan perusratkaisuista kyetään käymään rakentavaa ja toisia osapuolia kunnioittavaa vuoropuhelua. Näin ei ole aina ollut. Kevään keskustelussa on korostunut kaksi teemaa. Yhtäältä on kannettu huolta huumeiden käytön aiheuttamista haitoista, […]

Lue lisää Huumepolitiikka uudistettava vastaamaan ajan tarpeita

Tulisiko yhteiskunnan tukea kaikkia tupakoinnin lopettajia?

”Opiskelijoiden tupakointia rajoitetaan” (Yle 21.9.2010). ”Uusi tupakkalaki lisää tupakoinnin rajoituksia” (Karjalainen 31.5.2016). Tämänkaltaisia otsikoita näkyy mediassa usein. Tupakointia rajoitetaan entisestään ja lisärajoituksille tuntuu olevan otollinen maaperä. Väite saa tukea tutkimuksestamme. Aikuisväestöstä 60 prosenttia halusi rajoittaa tupakan myyntipisteitä ja yli 90 prosenttia nuorten tupakointia. Yleiset mielipiteet vaikuttavat normeihin ja lakeihin, jotka vaikuttavat vastavuoroisesti yleiseen mielipiteeseen. Hyvänä […]

Lue lisää Tulisiko yhteiskunnan tukea kaikkia tupakoinnin lopettajia?